SOLOGS - Vähähiilinen SOTE-lähipalvelulogistiikka

SOLOGS

Projektin kuvaus

Tässä hankkeessa tavoitellaan nykyistä vähähiilisempää SOTE-lähipalveluverkkoa tuomalla päätöksenteon tueksi tutkimukseen perustuvaa tietoa palvelujen järkevästä sijainnista ja tehokkaasta henkilö- ja materiaalilogistiikasta. Projektin osakokonaisuuksina kehitetään Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluja asiakkaiden saavutettavuuden, asiakas- ja markkinapotentiaalin sekä palveluverkon logistiikan tehokkuuden näkökulmista. Pitkien etäisyyksien ohuiden materiaalivirtojen logistiikan tehostamiseen tuotetaan ratkaisumalleja erityisesti kuljetusten integroitavuuden kautta. Lisäksi hankkeessa selvitetään, kuinka liikkuvat lähipalvelut voisivat tehostaa ja parantaa harvaan asuttujen alueiden palvelutuotantoa. Hankkeen tavoite tukee olennaisesti Pohjois-Pohjanmaan pyrkimyksiä kohti energiatehokasta ja vähähiilistä maakuntaa. Hankkeessa hyödynnetään fokusryhmä- ja asiantuntijahaastatteluita, sote-palvelu- ja väestöpaikkatietokantoja sekä paikkatietoperusteista (GIS) verkostoanalytiikkaa. Tulokset tuotetaan hyviksi käytänteiksi ja osin pilotointikelpoiseen muotoon.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Projektin tulokset

 

Hankkeeseen liittyvät uutiset ja tutkimusjulkaisut (päivittyy hankkeen edetessä):

 

Yhteistyökumppanit

Hanke toteutetaan Oulun yliopiston Luonnontieteiden tiedekunnan Maantieteen tutkimusyksikön ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun Markkinoinnin, Johtamisen ja Kansainvälisen liiketoiminnan yksikön yhteistyönä. Projektin rahoitukseen osallistuvat Euroopan aluekehitysrahaston lisäksi Coronaria Hoitoketju Oy, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulun kaupunki, Oulunkaaren kuntayhtymä, Kallion peruspalvelukuntayhtymä, Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi ja Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (NordLab).

Hankkeen kokonaisrahoitus on 199 000 €, josta Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämän EAKR:n osuus on 70 % (139 300 €).