Tiedekuntahallitus

Tiedekuntahallitus

Tiedekuntahallitus on yliopistolain mukainen tiedekunnan monijäseninen toimielin. Tiedekuntahallituksen toimikausi on neljä vuotta, lukuun ottamatta opiskelijaedustajia, joiden toimikausi on kaksi vuotta.
Valittavan tiedekuntahallituksen ja eri ryhmiin kuuluvien jäsenten määrästä päättää edellinen tiedekuntahallitus.


Tiedekuntahallituksen kokoonpano voi määräytyä seuraavasti:
(a) yhdeksän (9) jäsentä ja yhtä monta varajäsentä sekä yhdestä kolmeen (1–3) ulkopuolista jäsentä. Yliopistolain 15 §:n 2 momentissa mainittujen yliopistoyhteisön ryhmien edustajia valitaan jokaisesta ryhmästä kolme (3); tai
(b) kuusi (6) jäsentä ja yhtä monta varajäsentä sekä yhdestä kolmeen (1–3) ulkopuolista jäsentä. Tällöin kustakin yliopistoyhteisön ryhmästä valitaan kaksi (2) edustajaa; tai
(c) kolme (3) jäsentä ja yhtä monta varajäsentä sekä yhdestä kolmeen (1–3) ulkopuolista jäsentä. Tällöin kustakin yliopistoyhteisön ryhmästä valitaan yksi (1) edustaja.


Tiedekuntahallituksen muut kuin opiskelija- ja ulkopuoliset jäsenet valitaan vaaleilla siten kuin vaalijohtosäännössä määrätään. Oulun yliopiston ylioppilaskunta valitsee tiedekuntahallituksen opiskelijajäsenet.
Tiedekuntahallituksen ulkopuoliset jäsenet nimeää rehtori tiedekuntahallitukseen valittujen yliopiston sisäisten jäsenten esityksestä. Ulkopuolisen jäsenen tulee olla korkeakoulututkinnon suorittanut, Oulun yliopistoyhteisön ulkopuolelta tuleva henkilö, jolla on asiantuntemusta tiede- kunnan vahvuusaloilta.


Mikäli dekaaniksi valitaan henkilö, joka ei ole vaaleissa valitun tiedekuntahallituksen jäsen, tiede- kuntahallituksen jäsenmäärä kasvaa yhdellä. Koulutusdekaanilla on tiedekuntahallituksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Tiedekuntahallituksen puheenjohtajana toimii dekaani.


Tiedekuntahallituksen tehtävänä on tukea tiedekunnan johtoa seuraavissa asioissa:
1) tiedekunnan toimenpideohjelman valmistelu ja toteuttaminen;
2) tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman valmistelu;
3) tiedekunnan toiminnan ja talouden seuranta; ja
4) tiedekunnan asioiden tiedottaminen henkilöstölle sekä opiskelijoille.    
(Oulun yliopiston johtosääntö 1.1.2016, §8)

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tiedekuntahallituksen varsinaiset jäsenet:
Mikko Puhakka, dekaani, puheenjohtaja
Tuija Mainela, professori
Saila Saraniemi, yliopistonlehtori
Opiskelijajäsen (ei nimetty)
Heli Koski, tutkimusjohtaja, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
Jari Karppinen, aluejohtaja, Ernst & Young, Pohjois-Suomi
Juha Ala-Mursula, johtaja, BusinessOulu

Tiedekuntahallituksen varajäsenet:
Jukka Perttunen, professori
Jan Hermes, tutkijatohtori
Opiskelijajäsen (ei nimetty)

Muut:
Janne Järvinen, professori, koulutusdekaani
Pasi Karjalainen, controller
Kimmo Spets, henkilöstöpäällikkö
Merja Peurasaari, koulutuspalvelupäällikkö
Vuokko Iinatti, johtava koulutusasiantuntija
Marja Larivaara, suunnittelija

 

(Lähde: Oulun yliopiston johtosääntö)

Viimeksi päivitetty: 21.12.2019