University of Oulu, 2016

Valmistuminen maisteriksi, diplomi-insinööriksi tai arkkitehdiksi

Maisterin tutkinto on yliopistollinen ylempi korkeakoulututkinto. Teknillis-tieteellisillä aloilla ylemmän korkeakoulututkinnon nimitys on maisterin sijaan diplomi-insinööri tai arkkitehti. Tutkintoa edeltää pakollinen kandidaatin tutkinto. Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä, ja sisältää pääaineen syventävät opinnot, tutkimusopinnot, sivuaineita ja valinnaisia opintoja sekä pro gradu–tutkielman tai diplomityön. Useimmilla opiskelijoilla maisterivaiheeseen kuuluu syventävä harjoittelu oman alan kentällä. Opintojen kesto on tyypillisesti 2 – 3 vuotta.

Kun maisterivaiheen kaikki opinnot on suoritettu ja suoritukset näkyvät opintorekisterissä, opiskelija voi hakea valmistumista ja tutkintotodistusta OSAT-järjestelmässä.  Katso oman tiedekuntasi aikataulut valmistumiseen liittyen!

Todistukset jaetaan tiedekunnan publiikissa, joka on valmistuvien opiskelijoiden juhlatilaisuus. Todistus voidaan toimittaa myös muulla tavoin ja se on saatavilla koulutuksen lähipalveluiden palvelupisteestä pääsääntöisesti kaksi viikkoa valmistumisen jälkeen (poikkeustilan vallitessa, ruuhka-aikoina ja lomakausina toimitusaika voi olla pidempi). Valmistumisen ja alumniuden merkiksi saat tutkintotodistuksen mukana tai koulutuksen lähipalvelupisteestä yliopiston hopeisen alumnipinssin.

Tutkintoa täydentäviin opintoihin haetaan valmistumisen yhteydessä 1.8.2020 alkaen OSAT-järjestelmässä.  Lisätietoja löydät verkkosivulta.

Oulun yliopisto tarjoaa vuonna 2020 Oulun yliopistosta ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille mahdollisuuden opiskella valmistumisen jälkeen maksutta Oulun yliopiston avoimen yliopiston tarjonnassa olevia opintoja lukuvuoden 2020-2021 ajan,  lisätietoa asiasta Opiskelijalle-uutisissa.

Huom! Lääketieteen ja hammaslääketieteen tutkinnot ovat yksiportaisia, ja ylemmän korkeakoulututkinnon nimi on lisensiaatti.

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Kasvatustieteiden tiedekunta


Tutkinnon anominen

Tarkista hyvissä ajoin ennen suunniteltua valmistumista, ovatko kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot suoritettu. Opintovaatimukset tutkinto-ohjelmittain voit tarkistaa opinto-oppaasta. Pyydä tarvittaessa apua tiedekunnan lähipalveluista (study.education(at)oulu.fi).

Jos olet suorittanut opintoja muissa tiedekunnissa tai avoimessa yliopistossa, pyydä ko. tiedekuntaa tai avointa yliopistoa koostamaan opintosi kokonaisuudeksi ennen tutkintohakemuksen jättämistä.

Tutkintotodistushakemus on tehtävä OSAT-järjestelmässä viikkoa ennen tutkinnon myöntämispäivää (poikkeuksena touko- kesä- ja heinäkuun tutkintopäivät). Hakemuksen täyttämisen jälkeen muista myös lähettää se! Hakemuksen lähettämisen jälkeen hakemus on 'käsittelyssä'- tilassa niin kauan kunnes todistukset on tehty ja tutkinto kirjattu WebOodiin

Malli sähköisen hakemuksen täyttämiseen löytyy tästä ja musiikkikasvatuksen malli tästä. Lähtökohtaisesti Hops ei ole pakollinen KTK:ssa. Pyydämme sen tarvittaessa. 

Mikäli tutkintotodistushakemuksessa on jotain epäselvää, sinuun otetaan yhteyttä. Muussa tapauksessa yhteyttä ei erikseen oteta.

HUOM! Hakemus on sitova ja tutkinto tehdään sen perusteella, joten älä lähetä sitä ennen kuin olet varma, että hakemus on oikein täytetty.Tutkintotodistuksen toimittaminen

Todistus toimitetaan pääsääntöisesti viimeistään kahden viikon kuluttua tutkintopäivästä.  Opiskelijoille ilmoitetaan, kun todistus on noudettavissa. Kesällä ja vuodenvaihteessa toimitusaika voi olla pitempi, kuin muina aikoina.

Tutkintotodistuksen voi noutaa lähipalvelupiste Kompassista (KE1020, Opintokatu) klo 10-14 välillä.  Ilmoitamme kun todistus on noudettavissa. Todistus voidaan toimittaa myös postitse. Todistuksen noutamistavasta tai postittamisesta ilmoitetaan tutkintotodistushakemuksessa.

Huom! Tutkintotodistukset postitetaan toistaiseksi kaikille KIRJATTUNA kirjeenä. 


 

 

Syyslukukauden 2020 valmistumisaikataulu:

Pro gradu -tutkielma syötetään Laturiin. Katso ohjeet pro gradun ja tiivistelmän syöttämisestä http://laturi.oulu.fi/ Huomioithan, että opintoasiainsihteerin on pitänyt syöttää tutkielman tiedot Oodiin ennen kuin tutkielman voi ladata Laturiin.

Pro gradun yhteydessä ei kirjoiteta erillistä maturiteettia, vaan tiivistelmä korvaa tämän. Mikäli opiskelija ei ole tehnyt kandidaatin työn yhteydessä maturiteettia, tulee hänen suorittaa se pro gradun yhteydessä.

 

31.8. valmistumispäivä

26.6. syötettävä pro gradu –tutkielma viimeistään Laturiin

13.8. tarkastajien toimitettava allekirjoitettu gradulausunto opintoasiainsihteerille (study.education@oulu.fi) 
17.8.
koulutusdekaani hyväksyy pro gradut

24.8. mennessä tehtävä tutkintotodistushakemus OSAT-järjestelmässä
HUOM! Tällöin myös kaikkien opintosuoritusten tulee näkyä Oodissa.

Todistus toimitetaan viimeistään kahden viikon kuluttua tutkintopäivästä.
 

30.9. valmistumispäivä

19.8.  syötettävä pro gradu –tutkielmansa viimeistään Laturiin
14.9. tarkastajien toimitettava allekirjoitettu gradulausunto opintoasiainsihteerille (study.education@oulu.fi)

16.9. koulutusdekaani hyväksyy pro gradut
23.9. mennessä tehtävä tutkintotodistushakemus OSAT-järjestelmässä.
HUOM! Tällöin myös kaikkien opintosuoritusten tulee näkyä Oodissa.

Todistus toimitetaan viimeistään kahden viikon kuluttua tutkintopäivästä.
 

31.10. valmistumispäivä

18.9. syötettävä pro gradu –tutkielmansa viimeistään Laturiin

14.10. tarkastajien toimitettava allekirjoitettu gradulausunto opintoasiainsihteerille (study.education@oulu.fi).
16.10. koulutusdekaani hyväksyy pro gradut
23.10. mennessä tehtävä tutkintotodistushakemus OSAT-järjestelmässä
HUOM! Tällöin myös kaikkien opintosuoritusten tulee näkyä Oodissa.

Todistus toimitetaan viimeistään kahden viikon kuluttua tutkintopäivästä.
 

30.11. valmistumispäivä

19.10. syötettävä pro gradu –tutkielmansa viimeistään Laturiin
12.11. tarkastajien toimitettava allekirjoitettu gradulausunto opintoasiainsihteerille (study.education@oulu.fi)
16.11. koulutusdekaani hyväksyy pro gradut
23.11. mennessä tehtävä tutkintotodistushakemus OSAT-järjestelmässä
HUOM! Tällöin myös kaikkien opintosuoritusten tulee näkyä Oodissa.

Todistus toimitetaan viimeistään kahden viikon kuluttua tutkintopäivästä.

31.12. valmistumispäivä

19.11. syötettävä pro gradu –tutkielmansa viimeistään Laturiin

15.12. tarkastajien toimitettava allekirjoitettu gradulausunto opintoasiainsihteerille (study.education@oulu.fi).
17.12. koulutusdekaani hyväksyy pro gradut
24.12. mennessä tehtävä tutkintotodistushakemus OSAT-järjestelmässä
HUOM! Tällöin myös kaikkien opintosuoritusten tulee näkyä Oodissa.

Todistus toimitetaan viimeistään kolmen viikon kuluttua tutkintopäivästä.
 

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Miten valmistun Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnasta?

https://www.oulu.fi/opiskelijalle/node/57245#6421

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Teknillinen tiedekunta

Teknillisen tiedekunnan ohje

Valmistumispäivä on jokaisen kuukauden viimeinen päivä viikonpäivästä riippumatta. Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyöt (diplomityöt/gradut) arvioidaan tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokouksissa, joiden aikataulut ovat tutkinto-ohjelmakohtaisia. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat osallistua valmistumispäivää seuraaviin publiikkeihin eli valmistumisjuhliin. Tutkintotodistus on valmiina koulutuksen lähipalvelupisteessä valmistumista seuraavana publiikkipäivänä. Lisätietoa publiikista.

Mitä tulee huomioida ennen valmistumista?

HUOM! Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelmalla on alla olevista ohjeista poikkeavat diplomityöohjeet ja diplomitöiden arviointikäytännöt. Myös geotieteiden ja kemian ohjelmissa on osittain poikkeavia menettelyjä pro graduja koskien.

1. TARKASTA HOPS – noin 2 kuukautta ennen valmistumista

Varmistu että HOPS:si liitetyt opinnot vastaavat tutkintoon sisällytettäviä opintoja. Mikäli opintoihin on tullut muutoksia viimeisimmän HOPS:n hyväksynnän jälkeen, tee muutokset ja hyväksytä HOPS tutkinto-ohjelmasi ohjeiden mukaisesti omaopettajalla tai opintoneuvojalla. Tarvitset hyväksytyn HOPS:n tutkintohakemuksen liitteeksi.

2. TEE TUTKINTOHAKEMUS – viimeistään viikkoa ennen kuun vaihdetta

Tässä vaiheessa hyväksytyn HOPS:n mukaisten eli kaikkien tutkintoon sisällytettävien opintojen tulee näkyä opintorekisterissä, so. myös opinnäytetyön ja kypsyysnäytteen.

Tee tutkintohakemus osoitteessa osat.oulu.fi. Liitä hakemukseen hyväksytty HOPS pdf-muodossa. HOPS:sta käyvät ilmi opintokokonaisuudet ja niitä vastaavat opintopisteet. Vastaa hakemuksella opintokokonaisuuksia koskeviin kysymyksiin sekä niihin, joihin et tiedä mitä vastata seuraavasti: "kts. HOPS".

Mikäli tutkintohakemuksesi kaipaa täydennystä, sinuun otetaan yhteyttä koulutuksen lähipalveluista. Tutkintosi näkyy koostettuna opintorekisterissä yleensä valmistumispäivänä (poikkeukset 31.7. ja 31.12.) ja tutkintotodistuksesi on valmiina koulutuksen lähipalveluissa valmistumista seuraavana publiikkipäivänä.  Vastaa valmiin tutkintotodistuksen vastaanottoon liittyvään kysymykseen: 1. nouto lähipalvelupisteestä, 2. postitse tai 3. publiikissa.

3. VASTAA TEKin Vastavalmistuneiden palautekyselyyn 2020 valmistuville/valmistuneille - Kiitos etukäteen palautteestasi!

Tarvittaessa ota yhteyttä teknillisen tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin Study.Technology(at)oulu.fi.

 

Humanistinen tiedekunta

Maisterintutkinnon valmistuminen

Valmistuminen on mahdollista kerran kuukaudessa. Publiikkitilaisuuksia järjestetään kahdesti vuodessa, joulu- ja kesäkuussa.

Lukukausien loppupuolella pro gradu -tutkielmien tarkastustyöt ruuhkautuvat, ja tarkastaminen saattaa kestää maksimiajan. Tämä on syytä ottaa huomioon valmistumista suunnitellessasi.

SYYSLUKUKAUDEN 2020 VALMISTUMISPÄIVÄT

 • 31.8.2020
 • 30.9.2020
 • 31.10.2020
 • 30.11.2020
 • 31.12.2020

Vallitsevan COVID-19 tilanteen vuoksi joulukuulle 2020 suunniteltua humanistisen tiedekunnan publiikkia ei järjestetä. Tutkintotodistukset toimitetaan valmistuneille opiskelijoille postitse. 

KEVÄTLUKUKAUDEN 2021 VALMISTUMISPÄIVÄT

 • 31.1.2021
 • 28.2.2021
 • 31.3.2021
 • 30.4.2021
 • 31.5.2021
 • 30.6.2021
 • 31.7.2021

 

Valmistujan muistilista (maisteri):

 • Jätä gradu tarkastukseen ajoissa, jotta tarkastajat ehtivät toimittaa siitä lausunnon valmistumisaikataulun mukaisesti (ks. alla).
 • Kun tutkintoon vaaditut opinnot ovat valmiina, tarkista opintosi ja pyydä tarvittavat opintokokonaisuuksien koostamiset (pää- ja sivuaineiden opintokokonaisuudet). Tämän voit tehdä laittamalla asiasta pyynnön osoitteeseen study.humanities(at)oulu.fi, tai, jos kyseessä on muun kuin humanistisen tiedekunnan kokonaisuus, ko. tiedekunnan palveluosoitteeseen.  Tarvittaessa voit käydä myös henkilökohtaisesti koulutuksen lähipalvelupisteessä.  
 • Kun gradusi on hyväksytty, opinnot on tarkistettu ja opintokokonaisuudet koostettu, tee tutkintohakemus OSAT-järjestelmässä. Järjestelmään kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Huolellisesti täytetty tutkintohakemus nopeuttaa käsittelyä.
 • Lähettämisen jälkeen hakemus näkyy sinulle OSATissa ’Käsittelyssä’- tilassa. Sen jälkeen kun hakemuksen tilaksi on muuttunut 'Kirjattu' todistus on valmis ja hakemuksessa ilmoittamasi toimitustavan mukaan se joko postitetaan sinulle tai voit tulla noutamaan sen koulutuksen lähipalvelupisteestä. Myös hakemuksessa etukäteen nimeämäsi asiamies voi noutaa todistuksen.  Todistuksen toimitusaika on maksimissaan kolme viikkoa valmistumispäivästä. 
 • Tutkintotodistushakemuksen täyttäessäsi voit ilmoittautua valmistumisjuhlaan eli publiikkiin, joka järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa (joulu- ja kesäkuussa). Joulukuun publiikkiin voivat osallistua syyslukukaudella marraskuun loppuun mennessä valmistuneet ja kesäkuun publiikkiin kevätlukukaudella toukokuun loppuun mennessä valmistuneet.  
 • Logopedian tutkinto-ohjelmasta valmistuva: hae Valviralta oikeus toimia laillistettuna puheterapeuttina (laillistaminen), ks. Valviran ohjeet

Valmistumisaikataulut 

Syyslukukauden 2020 valmistumispäivät ja aikataulut

Kevätlukukauden 2021 valmistumispäivät ja aikataulut

HUOM. Samana valmistumispäivänä ei voi valmistua sekä kandidaatiksi että maisteriksi.

Opintokokonaisuudet ja tutkinnon koostuminen

Maisterin tutkinto kootaan mahdollisimman lähelle minimilaajuutta 120 op. Tutkintotodistukseen merkitään pääaineen ja sivuaineiden nimet,  opintokokonaisuuksien laajuudet ja loppuarvosanat. Maisterin tutkintotodistuksessa mainitaan pro gradu -tutkielma ja sen arvosana. Jos opintokokonaisuus on suoritettu muualla kuin todistuksen antavassa yliopistossa, opintokokonaisuuden nimen alla on mainittu suluissa yliopiston nimi. Opetettavan aineen opinnot ja muut opettajan kelpoisuuteen kuuluvat opinnot kerrotaan tutkintotodistuksen liitteessä.

Pienin mahdollisen sivuainekokonaisuus on perusopinnot 25 op. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin esimerkiksi ulkomailla suoritetut, temaattisesti yhteensopivat opinnot, joista voidaan koota vähintään 10 op:n laajuinen sivuaine (arvosana 'hyväksytty') ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettajilta vaadittavat puheviestinnän opinnot (10 op, arvosana 1-5). Kieli- ja viestintäkoulutuksessa suoritetuista vapaaehtoisista kielikursseista voidaan koostaa sivuainekokonaisuus kieli, kulttuuri ja viestintä (minimilaajuus on 10 op, arvosana 'hyväksytty').

Yksittäiset opintojaksot ja keskeneräisten opintokokonaisuuksien opinnot, jotka sisällytetään tutkintoon, sijoitetaan tutkintotodistuksissa kohtaan ”muut opinnot”. Ne näkyvät todistuksessa ainoastaan opintopisteinä, eivät sivuaineena.

Valmistumisen jälkeen: tutkintoa täydentävät opinnot

Haluatko jatkaa kesken jäänyttä opintokokonaisuuttta valmistumisen jälkeen tai opiskella vielä jotain uutta? Lue lisää tutkintoa täydentävistä opinnoista.

Luonnontieteellinen tiedekunta


Tutkintotodistuksia myönnetään  kerran kuukaudessa. Opiskelijan on jätettävä täydellinen tutkintoanomus (kaikki suoritusmerkinnät rekisterissä, muualla kuin LuTKssa tehdyt sivuaineet koostettu ja HOPS hyväksytty) OSAT-järjestelmän kautta  viimeistään 7 päivää ennen kuukauden vaihdetta. Mikäli hakemus on puutteellinen, se palautetaan opiskelijalle ja valmistuminen viivästyy.  Valmistumispäivä on kuukauden viimeinen päivä.  Todistusten toimitusaika on pääsääntöisesti kaksi viikkoa valmistumisen jälkeen, mutta ruuhka- ja lomakausien osalta toimitusaika voi olla pidempi.

Kevään ja syksyn viimeisen valmistumispäivän yhteydessä järjestetään myös publiikki, johon ovat tervetulleita kaikki kyseisenä lukukautena valmistuvat luonnontieteiden kandidaatit, filosofian maisterit ja filosofian lisensiaatit. Publiikkiin voit ilmoittautua myös erikseen laittamalla viestin osoitteeseen study.science@oulu.fi. Luonnontieteen publiikkiin voit kutsua kaksi vierasta sekä yhden henkilökuntaan kuuluvan. Muista kertoa ilmoittautumisen yhteydessä mahdolliset erityisruokavaliot ja allergiat.

Joulukuun 2020 publiikki on valitettavasti peruttu korona-pandemian takia. 

Miten valmistun?

 1. Pyydä sivuaineiden koostaminen sen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä, johon olet sivuaineen tehnyt. Tietoa pyytäessä kannattaa laittaa viestiin oma nimi, opiskelijanumero, tutkinto-ohjelma ja tieto siitä, mitä opintoja haluat koostettavan. Koulutuksen lähipalvelupisteiden yhteystiedot löydät täältä. Kieli- ja viestintäopintojen sivuaine koostetaan luonnontieteellisessä tiedekunnassa.
 2. Varmista että kaikki kyseiseen tutkintoon vaadittavat opinnot ovat suoritettu hyväksytyn HOPSin mukaisesti.
 3. Tutkielma (kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma) on palautettu arvosteltavaksi Laturi-järjestelmään ja kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte on hyväksytty
 4. Päivitä EHOPS tai tutkinto-ohjelmasi käytänteitä vastaava HOPS ja hyväksytä se.
 5. Täytä tutkintoanomus OSAT-järjestelmässä. Varmista että olet lähettänyt lomakkeen. Yksityiskohtaiset ohjeet tutkintotodistushakemuksen täyttämisestä löydät täältä. Jos havaitset OSAT-järjestelmän toiminnassa virheitä tai jos eteesi tulee ongelmatilanne, jos mahdollista ota talteen ruudun kuvakaappaus ja kirjoita lyhyt kuvaus siitä mitä tapahtui. Neuvonta ja tuki osat(at)oulu.fi.

Todistuksen voit hakea Luonnontieteellisen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä (G-katu) tai publiikista. Myös nimetty asiamies voi noutaa todistuksen (valtakirja vaaditaan). Voimme myös postittaa tutkintotodistuksen, jos niin haluat.

Anomusten jättöpäivät ja vastaavat valmistumis- sekä publiikkipäivämäärät lukukausi 2020-21


TUTKINTOANOMUKSEN JÄTTÖPÄIVÄ

VALMISTUMISPÄIVÄ

TODISTUKSEN VALMISTUMISPÄIVÄ

24.8.2020 31.8.2020 11.9.2020
23.9.2020 30.9.2020 15.10.2020
24.10.2020 31.10.2020 19.11.2020
23.11.2020 30.11.2020 17.12.2020
24.12.2020 31.12.2020 tammikuussa 2021
24.1.2021 31.1.2021 18.2.2021
21.2.2021 28.2.2021 18.3.2021
24.3.2021 31.3.2021 15.4.2021
23.4.2021 30.4.2021 20.5.2021
24.5.2021 31.5.2021 17.6.2021, publiikki kello 14-16
23.6.2021 30.6.2021 elokuussa 2021
24.7.2021 31.7.2021 elokuussa 2021


 

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Terveystieteet

Valmistumispäivä on aina kuukauden viimeinen päivä (myös 31.7.) lukuunottamatta joulukuuta, jolloin valmistumispäivä on myös ke 18.12.

Ota hyvissä ajoin ennen arvioitua valmistumisajankohtaa yhteyttä opintoasiainsihteeriin, jonka kanssa voit käydä läpi opintosi ja suunnitella tutkintosi. Kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot tulee olla suoritettuina ja kirjattuina Oodiin noin kaksi viikkoa ennen valmistumispäivää. Koulutuksen lähipalvelupisteen yhteystiedot löydät tästä linkistä. Täytä ja lähetä tutkintotodistushakemus OSAT-järjestelmässä. (Huom. Tutkintotodistushakemuksessa oleva kohta valmistumistilaisuuteen ilmoittautumisesta ei koske terveystieteitä.) 

Rekisteröidythän myös Oulun yliopiston alumniverkostoon, ks. lisätietoja alumniverkoston verkkosivulta

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Diplomityöt tulee ladata Laturiin viimeistään tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokousta edeltävänä keskiviikkona.

Tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokoukset ovat tiistaisin klo 14:15 seuraavina päivinä:
16.6.2020/21.7.2020/
18.8.2020/22.9.2020/13.10.2020/17.11.2020/15.12.2020/19.1.2021/16.2.2021/16.3.2021/20.4.2021/18.5.2021/15.6.2021/20.7.2021
Diplomityön arvosanat ovat Oodissa viimeistään kokouksen jälkeisenä päivänä. 

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Diplomityöt tulee ladata Laturiin viimeistään tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokousta edeltävänä keskiviikkona. Muistathan, että opinnäyte tulee esitellä ennen työn hyväksymistä Diplomityöseminaarissa (485991S)?

Tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokoukset ovat tiistaisin klo 10:00 seuraavina päivinä:
21.7.2020/
18.8.2020/22.9.2020/13.10.2020/17.11.2020/15.12.2020/19.1.2021/16.2.2021/16.3.2021/20.4.2021/18.5.2021/15.6.2021/20.7.2021
Diplomityön arvosanat ovat Oodissa viimeistään kokouksen jälkeisenä päivänä. 

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Valmistuminen

Aikataulutiedote syyslukukaudella 2020 diplomi-insinööriksi valmistuville

Lataus Laturiin

Diplomityon arvostelu

TOTO-kokous

OSAT-hakemus

Valmistumispäivä

Publiikki, todistus noudettavissa

14.8.

18.8.

pe 21.8.

ma 24.8.

ma 31.8.

to 17.9.  (ei publiikkia)

14.9.

17.9.

ma 21.9.

ke 23.9.

ke 30.9.

to 15.10. (ei publiikkia)

19.10.

22.10.

ma 26.10.

la 24.10.

la 31.10.

to 19.11. (ei publiikkia)

13.11.

17.11.

pe 20.11.

ma 23.11.

ma 30.11.

to 17.12.

(ei publiikkia)

7.12.

10.12.

ma 14.12.

to 24.12.

to 31.12.

to 14.1.

 

1. Tutkintotodistuksen hakeminen

Opiskelija hakee tutkintotodistusta OSAT-järjestelmässä alla olevan aikataulun mukaisesti.

Linkki: OSAT-järjestelmä, hakemusten käsittelyaikataulu

Valmistumisen aikataulu 2020-2021

Publiikkia ei järjestetä heinäkuussa. Opiskelijat voivat halutessaan osallistua elokuun publiikkiin.

Tutkintotodistusta anottava viimeistään

Valmistumispäivä

Publiikki, todistus noudettavissa

ma 24.8

ma 31.8.

to 17.9.  (ei publiikkia)

ke 23.9.

ke 30.9.

to 15.10.  (ei publiikkia)

la 24.10

la 31.10.

to 19.11. (ei publiikkia)

ma 23.11.

ma 30.11.

to 17.12. (ei publiikkia)

to 24.12.

to 31.12.

to 14.1.

su 24.1.

su 31.1.

to 18.2.

su 21.2.

su 28.2.

to 18.3.

ke 24.3.

ke 31.3.

to 15.4.

pe 23.4.

pe 30.4.

to 20.5.

ma 24.5.

ma 31.5.

to 17.6.

ke 23.6.

ke 30.6.

to 15.7. (ei publiikkia)

la 24.7.

la 31.7.

to 19.8.

 

2. Tutkintotodistuksen noutaminen

Opiskelija ilmoittautuu publiikkitilaisuuteen, jossa hänelle luovutetaan tutkintotodistus. Publiikkiin ilmoittaudutaan OSAT-järjestelmässä tutkintotodistusta haettaessa. 

Linkki: Publiikkiohjeet

3. TEK:in kysely tekniikan alalta valmistuville

Opiskelijalle suositellaan vastaamista Tekniikan akateemisten kyselyyn tekniikan alalta valmistuneille.

Linkit kyselyihin:

*) Tässä ohjeessa käytetään tutkinto-ohjelman vakiintuneita tehtävänimikkeitä, jotka vastaavat yliopiston koulutusneuvoston 11.11.2015 hyväksymiä nimikkeitä seuraavasti: Tämän ohjeen "valvoja" vastaa yliopiston ohjeen nimikettä "ensimmäinen ohjaaja", ja tämän ohjeen "tekninen ohjaaja" vastaa nimikettä "toinen ohjaaja". Vakiintuneen käytännön mukaan diplomityön valvoja toimii työn "ensimmäisenä tarkastajana". Valvojasta ja teknisestä ohjaajasta käytetään tässä 

Tietotekniikka

Diplomityön tekemisen ja koko tutkinnon suorittamisen päättää teknillisen tiedekunnan publiikki, johon ilmoittaudutaan samalla kun tutkintoa haetaan OSAT - järjestelmässä.

Mitä DI-tutkinnon jälkeen?

Opiskelu voi jatkua myös DI-tutkinnon suorittamisen jälkeen:

Palautekysely valmistuville ja valmistuneille

Ole hyvä ja vastaa TEKin valmistuneiden palautekyselyyn ja Oulun yliopiston valmistuneiden kyselyyn:

Tietotekniikan tutkinto-ohjelma hyödyntää TEK:n palautekyselyä ohjelman kehittämisessä. Kiitos jo etukäteen palautteestasi!

Diplomi-insinööritutkinnon valmistumisaikataulu ja ohjeet löytyvät täältä

 

Tietojenkäsittelytiede

Valmistuja tee hakemus OSAT-järjestelmässä https://osat.oulu.fi/ 

Liitä hakemukseesi ajantasainen HOPS. Taulukosta näet valmistumiseen liittyvät tärkeät päivämäärät.

Thesis Deadline (at 12:00 noon)

Evaluation Deadline (at 12:00 noon)

Committee Meeting

Application for degree in the OSAT:iin

Graduation date

Degree sertificate

 10.8.2020

11.8.2020

13.8.2020

24.8.2020

31.8.2020

17.9.2020

   7.9.2020

8.9.2020

10.9.2020

23.9.2020

30.9.2020

15.10.2020

12.10.2020

13.10.2020

15.10.2020

24.10.2020

31.10.2020

19.11.2020

9.11.2020

10.11.2020

12.11.2020

23.11.2020

30.11.2020

17.12.2020

11.12.2020

14.12.2020

16.12.2020

24.12.2020

31.12.2020

14.1.2021

11.1.2020

12.1.2021

14.1.2021

24.1.2021

31.1.2021

18.2.2021

8.2.2021

9.2.2021

11.2.2021

21.2.2021

28.2.2021

18.3.2021

 15.3.2021

16.3.2021

17.3.2021

24.3.2021

31.3.2021

15.4.2021

 12.4.2021

13.4.2021

15.4.2021

23.4.2021

30.4.2021

20.5.2021

10.5.2021

11.5.2021

12.5.2021

24.5.2021

31.5.2021

17.6.2021

7.6.2021

8.6.2021

10.6.2021

23.6.2021

30.6.2021

15.7.2021

14.6.2021

15.6.2021

17.5.2021

24.7.2021

31.7.2021

19.8.2021

Huolehdi kuntoon LuK -tutkielman tai Pro gradu tutkielman kypsyysnäyte. Kypsyysnäytteen suorittamiseksi olehan yhteydessä ohjaajaasi.

 

 

Logopedia

Logopedia: laillistaminen

Logopedian tutkinto-ohjelmasta valmistuneet voivat toimia laillistettuina puheterapeutteina haettuaan laillistusta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira). Ilman laillistusta puheterapeuttina ei voi toimia. Lisäksi logopedian tutkinto-ohjelmasta valmistuneet voivat työskennellä monentyyppisissä asiantuntija-, tutkimus- ja koulutustehtävissä.

Puheterapeutit työskentelevät kuntatyönantajan, yksityisten yritysten tai valtion palveluksessa. Osa puheterapeuteista toimii yksityisinä ammatinharjoittajina omassa yrityksessään. Puheterapeuttien palkkaus on kuntasektorilla irrotettu hinnoittelusta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että puheterapeuttien palkan suuruutta ei ole ennakolta määritelty ja palkasta on neuvoteltava henkilökohtaisesti työnantajan kanssa.

Puheterapeuttien työllisyystilanne on hyvä ja työpaikkoja on tarjolla ympäri Suomen. Puheterapeutin tehtävien työpaikkailmoituksia voi löytää Työ- ja elinkeinotoimistojen hakupalvelun kautta. Lisäksi työpaikkailmoituksia julkaistaan paikallisissa sanomalehdissä, Puheterapeutti-lehdessä sekä esimerkiksi Puheterapeuttiliiton www-sivuilla.

Tuotantotalous

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman ohje

HOPS:n hyväksytetään omaopettajalla opinnäytetyön aloitusvaiheessa tai viimeistään 2 kuukautta ennen suunniteltua valmistumispäivää (tarkastajalla on kolme viikkoa aikaa hyväksyä tai palauttaa HOPS muokattavaksi).  HOPS lähetetään tarkastettavaksi omaopettajalle Oodin kautta (omaopettajan nimi listalla ensimmäisenä) - lähetyksen yhteydessä mainitaan valmistumisen tavoiteaikataulu. Jos vanhassa HOPS-rakenteessa on ongelmia, voit tehdä HOPS:n uusimpaan rakenteeseen.

Mikäli HOPS:n päivityksessä on ongelmia tai haluat sisällyttää HOPS:n tutkintorakenteesta poikkeavia opintoja, niin kysy neuvoa koulutussuunnittelijalta (tuotantotalous). Koulutussuunnittelijan tavoitat TUTA Ohjurista (Moodle-työtila) tai osoitteesta study.technology(at)oulu.fi, viestiin aiheeksi "TUTA Opiskelun tuki".

Opinnäytetyön aiheeseen liittyvä kypsyysnäyte tehdään sähköisenä tenttinä Examinariumissa. Kypsyysnäytteestä sovitaan ohjaajan kanssa. Ohjaaja luo kypsyysnäytteen Exam-järjestelmään henkilökohtaisena tenttinä.

Kuluvan lukuvuoden valmistumisen aikataulusta löydät tärkeät tutkinto-ohjelmakohtaiset päivämäärät. Opinnäytetyön tulee olla Laturissa noin valmistumiskuukauden alussa. 

Arkeologia

Kauppatieteet KTM

Valmistuminen

Jotta voit valmistua kauppatieteiden maisteriksi, sinun tulee hakea tutkinnon ulosottamista. Opintoasiainsihteerin Katja Hannulan (katja.hannula(at)oulu.fi) kanssa käyt läpi, kuinka tutkintosi tullaan koostamaan. Hän tarkastaa, että sinulla on kaikki vaadittavat suoritukset tehtynä, mukaan lukien pro gradu -tutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte kirjoitetaan pro gradu -tutkielman yhteydessä. Ole yhteydessä häneen hyvissä ajoin ennen tutkintotodistushakemuksen viimeistä jättöpäivää. Opintojen tarkastuksen yhteydessä saat linkin myös maisterin valmistumiskyselyyn.

Sähköinen tutkintotodistushakemus
Oulun yliopistossa on otettu käyttöön sähköinen tutkintotodistushakemus, jonka voi täyttää opintojen tarkastuksen jälkeen: https://osat.oulu.fi

Tutkintotodistukset myönnetään valmistuville kauppakorkeakoulun publiikeissa.

Jos et pääse tulemaan publiikkiin, voit noutaa tutkintotodistuksen koulutuksen lähipalvelupisteestä KE1020. Muilla paikkakunnilla asuville voimme tarvittaessa postittaa todistuksen kirjattuna.

Tutkielmat palautetaan arvosteltavaksi sähköisessä muodossa Laturi- järjestelmään. Pro gradu -tutkielman palautus valmistumisaikataulussa esitetyn aikataulun mukaan. KTM-tutkinnon valmistuminen on mahdollista valmistumisaikataulun mukaan.

1.8.2011 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla opintotuki on myönnetty ensin vain kandidaatin tutkinnon suorittamiseen (ns. kaksiportainen yliopistotuki). Kandidaatintutkielman tarkastaminen ja kypsyysnäytteen arviointi ovat aikaa vieviä prosesseja. Huomaathan, että voit saada opintotukea maisterivaiheen opintoihin vasta kandidaatin tutkinnon valmistumiskuukaudesta seuraavan kuukauden alusta. Kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin kauppakorkeakoulun valmistumisaikataulu ja ohjeistus tutkinnon valmistumisesta.

Kauppakorkeakoulun valmistumisaikataulu

Sähköisen gradun palautusprosessi (LATURI)

Opiskelija syöttää valmiin opinnäytetyönsä ja tiivistelmälehtiset Laturi-järjestelmään saatuaan luvan ohjaajalta. Työ tulee olla PDF /A -tiedostomuodossa. Laturi-järjestelmä hakee pohjatiedot automaattisesti Oodista. Palautus siis onnistuu sen jälkeen, kun ohjaaja on ilmoittanut opiskelijan, opinnäytteen, ohjaajien ja tarkastajien nimet opintoasiainsihteerille, joka lisää tiedot Oodiin.

Opiskelija voi jatkossakin, omalla kustannuksellaan, painattaa gradut kovakantiseksi kirjaksi. Arvosteltavaksi hyväksytään kuitenkin vain sähköinen gradu.

Yliopistotasoiset ohjeet opiskelijoille ja ohjaajille löytyvät Oulun yliopiston verkkosivuilta: http://laturi.oulu.fi

Tutkielmien palautus- ja KTM-tutkinnon valmistumisaikataulu syksy 2020 ja kevät -kesä 2021

Syksy 2020

6.8.   Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
6.8.   Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
20.8. Pro gradu -tutkielmien arvostelu
24.8. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.8. Valmistumispäivä
10.9. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi  noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä. PUBLIIKKI PERUTTU!

25.8. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
31.8. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
17..9. Pro gradu -tutkielmien arvostelu
23.9. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
30.9. Valmistumispäivä
8.10. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi  noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä. PUBLIIKKI PERUTTU!

29.9.   Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
5.10.   Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
22.10. Pro gradu -tutkielmien arvostelu
24.10. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.10. Valmistumispäivä
12.11. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä. PUBLIIKKI PERUTTU!

27.10. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
2.11.   Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
19.11. Pro gradu -tutkielmien arvostelu
23.11. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
30.11. Valmistumispäivä
10.12. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä. PUBLIIKKI PERUTTU!

24.11. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
30.11.  Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
17.12.  Pro gradu -tutkielmien arvostelu
22.12. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.12. Valmistumispäivä
21.1.2021.  Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

Kevät - kesä 2021

5.1. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
7.1. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
20.1. Pro gradu -tutkielmien arvostelu
22.1. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.1. Valmistumispäivä
11.2. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

26.1. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
1.2. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
18.2. Pro gradu -tutkielmien arvostelu
19.2. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
28.2. Valmistumispäivä
11.3. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

23.2. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
1.3. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
18.3. Pro gradu -tutkielmien arvostelu
24.3. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.3. Valmistumispäivä
15.4. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

30.3. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
6.4. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
22.4. Pro gradu -tutkielmien arvostelu
23.4. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
30.4. Valmistumispäivä
20.5. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

27.4. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
3.5. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
20.5. Pro gradu -tutkielmien arvostelu
24.5. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.5. Valmistumispäivä
18.6. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

25.5.   Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
31.5.  Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
17.6.  Pro gradu -tutkielmien arvostelu
24.7.  Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.7.  Valmistumispäivä
20.8. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

* Oulun yliopistossa on käytössä EU:n ja OPM:n kanssa yhteistyössä kehitetty Diploma Supplement, joka on tutkintotodistuksen englanninkielinen liite. Oulun yliopiston opiskelijat saavat valmistuessaan automaattisesti ja maksutta Diploma Supplementin, josta ilmenevät kunkin tutkinnon rakenne ja laajuus, suoritetut opinnot ja selvitys suomalaisesta koulutusjärjestelmästä.

 

Maantiede

MAANTIETEEN OPISKELIJAT:

 

Ohje tutkintotodistuksen täyttämiseen OSAT-järjestelmässä maantieteen opiskelijoille löytyy täältä: OSAT-tutkintodistusmalli maantiede

 

Maantieteen stipendijärjestelmä

Valmistuitko maisteriksi alle 5 vuodessa? Saitko arvosanaksi gradusta vähintään 4 tai onko maantieteen syventävien opintojen keskiarvo vähintään 4? Maantieteessä on ollut keväästä 2012 asti voimassa stipendijärjestelmä hyvin opinnoissaan menestyneille opiskelijoille. Stipendin saamisen edellytyksenä on:

 • maisteriksi valmistuminen alle viidessä vuodessa (poissaolot huomioiden; asevelvollisuus, vanhempainvapaat jne.)
 • arvosana joko pääaineen opinnoissa tai pro gradu -tutkielmasta tulee olla vähintään 4/5.

Stipendi on 500 euroa. Stipendiä haetaan yksikön johtajalta kirjallisesti valmistumisen jälkeen (sähköposti riittää), viimeistään saman kalenterivuoden aikana.

Arkkitehtuuri

VALMISTUMINEN ARKKITEHDIKSI

Arkkitehtuurin yksiköstä arkkitehdiksi valmistuvat opiskelijat esittelevät diplomityönsä diplomityöseminaarissa, joita järjestetään viidesti lukuvuoden aikana. 

Diplomityön aihe on hyväksytettävä yksikön tutkinto-ohjelmatoimikunnassa. 

Diplomityön aihehakemus arkkitehtuuri

Diplomityön aihehakemus on jätettävä arkkitehtuurin tutkinto-ohjelmatoimikunnan käsiteltäväksi viimeistään diplomityön esittelyä edeltävään toimikunnan kokoukseen lähettämällä hakemus osoitteeseen study.architecture@oulu.fi . Tutkinto-ohjelmatoimikunta kokoontuu kevätlukukaudella 2020 seuraavina maanantaipäivinä: 20.1./ 10.2. / 16.3. / 20.4. / 25.5. / 15.6. (varalla)

Arkkitehtuurin yksikkö on päivittänyt diplomityöohjeet joulukuussa 2019:

Diplomityöohjeet arkkitehtuuri 2019

Kun työsi on valmis arvosteltavaksi, diplomityösi ohjaaja antaa sinulle luvan viedä valmis diplomityösi Oulun yliopiston kirjaston LATURI-järjestelmään .

 

ARKKITEHTUURIN YKSIKÖN DIPLOMITYÖSEMINAARIT LUKUVUONNA 2019-20

SYYSKUUN 2019 diplomityöseminaari: keskiviikkona 25.9.2019

MARRASKUUN 2019 diplomityöseminaari: keskiviikkona 20.11.2019

HELMIKUUN 2020 diplomityöseminaari: keskiviikkona 26.2.2020

HUHTIKUUN 2020 diplomityöseminaari: keskiviikkona 8.4.2020

TOUKOKUUN 2020 diplomityöseminaari: maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona 18.-20.5.2020

 

ARKKITEHTUURIN YKSIKÖN DIPLOMITYÖSEMINAARIT LUKUVUONNA 2020-21

SYYSKUUN 2020 diplomityöseminaari: keskiviikkona 23.9.2020

MARRASKUUN 2020 diplomityöseminaari: keskiviikkona 18.11.2020

HELMIKUUN 2021 diplomityöseminaari: keskiviikkona 3.2.2021

MAALISKUUN 2021 diplomityöseminaari: keskiviikkona 31.03.2021

TOUKOKUUN 2021 diplomityöseminaari: maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona 17.-19.5.2021

Kemia

Kemian tutkinto-ohjelmasta valmistuvien kannattaa lisäksi pyytää eri tiedekuntien sivuaineiden koostamisia kunkin tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä jo hyvissä ajoin ennen tutkintohakemuksen jättöpäivää. Tämä on erityisen tärkeää opettajaksi opiskelevilla, kun kyseessä on sivuaine, josta tulee myös opetettava aine .

 

Geotieteet

Kaivannaisalalla eli geotieteiden ja kaivos- ja rikastustekniikan ohjelmissa valmistumiseen liittyvät toimenpiteet tapahtuvat ao. aikataulun mukaan. HUOM! Koronaviruspandemia saattaa aiheuttaa muutoksia ao. aikatauluun erityisesti publiikkien järjestämistä koskien!

KAIVANNAISALAN DIPLOMITYÖN/GRADUN HYVÄKSYMISEN & VALMISTUMISEN AIKATAULUT LV 2021-2020
OMS SCHEDULES FOR AY 2020-21 MASTER’S THESIS ACCEPTANCE & GRADUATION

*Ei publiikkia heinäkuussa. Kesä- tai heinäkuussa 2021 valmistuva voi halutessaan osallistua elokuussa 2021 järjestettävään publiikkiin. Muutokset mahdollisia.
*No Degree Conferment Ceremony in July, graduates of June/July can participate to the August 2021 ceremony. Changes are possible.

1. Diplomityön/gradun 30 op lataaminen Laturiin

1. Uploading
Master’s thesis 30 cr

to Laturi

2. HOPS ja kaikki opinnot 90+0 op pl. di-työ/gradu hyväksyttynä Oodissa

2. PSP and all studies
90+0 cr excl. M-thesis
graded in WebOodi

Di-työn/gradun arviointi tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokouksessa

Evaluation of the M-thesis in
Degree Programme Committee Meeting

3. Tutkintotodistus-hakemus OSAT:iin

3. Submit degree certificate application to OSAT

Valmistumispäivä:
Aina kuukauden viimeinen päivä

Graduation Day:
Alwasys the last day
of the month

4. Todistus noudettavissa ja publiikki*

4. Certificate available and Degree Conferment Ceremony*

10.8.2020

15.8.2020

17.8.2020

24.8.2020

31.8.2020

 17.9.2020

9.9.2020

14.9.2020

15.9.2020

23.9.2020

30.9.2020

 15.10.2020

7.10.2020

12.10.2020

13.10.2020

24.10.2020

31.10.2020

 19.11.2020

10.11.2020

15.11.2020

16.11.2020

23.11.2020

30.11.2020

 17.12.2020

9.12.2020

14.12.2020

15.12.2020

 24.12.2020

 31.12.2020

 14.1.2021

6.1.2021

11.1.2021

12.1.2021

24.1.2021

31.1.2021

 18.2.2021

3.2.2021

8.2.2021

9.2.2021

21.2.2021

28.2.2021

 18.3.2021

10.3.2021

15.3.2021

16.3.2021

24.3.2021

31.3.2021

 15.4.2021

7.4.2021

12.4.2021

13.4.2021

23.4.2021

30.4.2021

 20.5.2021

11.5.2021

16.5.2021

17.5.2021

24.5.2021

31.5.2021

 17.6.2021

9.6.2021

14.6.2021

15.6.2021

23.6.2021

30.6.2021*

 19.8.2021*

7.7.2021

12.7.2021

13.7.2021

24.7.2021

31.7.2021*

 19.8.2021*

Päivitetty / Updated 14.8.2020

Kaivos- ja rikastustekniikka

Kaivannaisalalla eli geotieteiden ja kaivos- ja rikastustekniikan ohjelmissa valmistumiseen liittyvät toimenpiteet tapahtuvat ao. aikataulun mukaan. HUOM! Koronaviruspandemia saattaa aiheuttaa muutoksia ao. aikatauluun erityisesti publiikkien järjestämistä koskien!

KAIVANNAISALAN DIPLOMITYÖN/GRADUN HYVÄKSYMISEN & VALMISTUMISEN AIKATAULUT LV 2021-2020
OMS SCHEDULES FOR AY 2020-21 MASTER’S THESIS ACCEPTANCE & GRADUATION

*Ei publiikkia heinäkuussa. Kesä- tai heinäkuussa 2021 valmistuva voi halutessaan osallistua elokuussa 2021 järjestettävään publiikkiin. Muutokset mahdollisia.
*No Degree Conferment Ceremony in July, graduates of June/July can participate to the August 2021 ceremony. Changes are possible.

1. Diplomityön/gradun 30 op lataaminen Laturiin

1. Uploading
Master’s thesis 30 cr

to Laturi

2. HOPS ja kaikki opinnot 90+0 op pl. di-työ/gradu hyväksyttynä Oodissa

2. PSP and all studies
90+0 cr excl. M-thesis
graded in WebOodi

Di-työn/gradun arviointi tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokouksessa

Evaluation of the M-thesis in
Degree Programme Committee Meeting

3. Tutkintotodistus-hakemus OSAT:iin

3. Submit degree certificate application to OSAT

Valmistumispäivä:
Aina kuukauden viimeinen päivä

Graduation Day:
Alwasys the last day
of the month

4. Todistus noudettavissa ja publiikki*

4. Certificate available and Degree Conferment Ceremony*

10.8.2020

15.8.2020

17.8.2020

24.8.2020

31.8.2020

 17.9.2020

9.9.2020

14.9.2020

15.9.2020

23.9.2020

30.9.2020

 15.10.2020

7.10.2020

12.10.2020

13.10.2020

24.10.2020

31.10.2020

 19.11.2020

10.11.2020

15.11.2020

16.11.2020

23.11.2020

30.11.2020

 17.12.2020

9.12.2020

14.12.2020

15.12.2020

 24.12.2020

 31.12.2020

 14.1.2021

6.1.2021

11.1.2021

12.1.2021

24.1.2021

31.1.2021

 18.2.2021

3.2.2021

8.2.2021

9.2.2021

21.2.2021

28.2.2021

 18.3.2021

10.3.2021

15.3.2021

16.3.2021

24.3.2021

31.3.2021

 15.4.2021

7.4.2021

12.4.2021

13.4.2021

23.4.2021

30.4.2021

 20.5.2021

11.5.2021

16.5.2021

17.5.2021

24.5.2021

31.5.2021

 17.6.2021

9.6.2021

14.6.2021

15.6.2021

23.6.2021

30.6.2021*

 19.8.2021*

7.7.2021

12.7.2021

13.7.2021

24.7.2021

31.7.2021*

 19.8.2021*

Päivitetty / Updated 14.8.2020

Lääketieteen tekniikka TtM

TIMETABLE AND STEPS FOR GRADUATION IN SUMMER 2020

MASTER´S PROGRAMME IN BIOMEDICAL ENGINEERING (BME) AT THE FACULTIES OF MEDICINE (FMED) AND INFORMATION TECHNOLOGY AND ELECTRICAL ENGINEERING (ITEE)

Stages

What to be done

Graduation on 30th of June

Thesis reviewed by supervisors and modified by student

When the thesis is ready, it is reviewed by the supervisors and modified by the student when necessary.   

No later than

10.6.2020

 

Thesis to Laturi

Once the university supervisor has approved the thesis as completed and gives permission, student uploads completed thesis to the Laturi system. More instructions on Laturi can be found from http://laturi.oulu.fi  

No later than

17.6.2020

Thesis evaluation by supervisors

The supervisors retriev the thesis from the Laturi and evaluate it.

No later than

24.6.2020

Degree programme Committee Meeting

The degree programme committee accepts the grade. 

24.6.2020

PSP accepted and all studies registered in WebOodi 

Student checks the records in WebOodi. Student also checks PSP and when needed contacts tutor teacher. See note below. The studies accepted in PSP have to be completed and saved in WebOodi.

NOTE! BME students at the FMED: Kindly contact personal study plan (PSP) guide Eveliina Seppälä (eveliina.seppala(at)oulu.fi ) for finalizing your PSP and compilation of your studies for degree application 17th of June, 2020 at the latest.

No later than

25.6.2020

 

17.6.2020

Maturity test accepted and saved to register

Summary of the thesis is accepted as Maturity test (due to exception time with coronavirus).

No later than

25.6.2020

Degree Application in OSAT - system

Student applies for graduation in the OSAT-system and attaches accepted PSP to the degree application in OSAT-system.  The BME students of the FMED also attaches a form "Completed Study Modules" prepared together with PSP guide.

No later than

25.6.2020

Degree  The Faculty grants the degree  June-July 2020

For possible further questions kindly contact study.medicine(at)oulu.fi. 

Hyvinvointitekniikka

TIMETABLE AND STEPS FOR GRADUATION IN SUMMER 2020 

DEGREE PROGRAMME IN MEDICAL AND WELLNESS TECHNOLOGY

Stages

What to be done

Graduation on 30th of June

Thesis reviewed by supervisors and modified by student

When the thesis is ready, it is reviewed by the supervisors and modified by the student when necessary.   

No later than

10.6.2020

 

Thesis to Laturi

Once the university supervisor has approved the thesis as completed and gives permission, student uploads completed thesis to the Laturi system. More instructions on Laturi can be found from http://laturi.oulu.fi  

No later than

17.6.2020

Thesis evaluation by supervisors

The supervisors retriev the thesis from the Laturi and evaluate it.

No later than

24.6.2020

Degree programme Committee Meeting

The degree programme committee accepts the grade. 

24.6.2020

PSP accepted and all studies registered in WebOodi 

Student checks the records in WebOodi. Student also checks PSP. See note below. The studies accepted in PSP have to be completed and saved in WebOodi.NOTE! Kindly contact personal study plan (PSP) guide Eveliina Seppälä eveliina.seppala(at)oulu.fi  for finalizing your PSP and compilation of your studies for degree application 17th of June, 2020 at the latest.

No later than

25.6.2020

 

17.6.2020

Maturity test accepted and saved to register

Summary of the thesis is accepted as Maturity test (due to exception time with coronavirus).

No later than

25.6.2020

Degree Application in OSAT - system

Student applies for graduation in the OSAT-system and attaches to the degree application in OSAT-system*accepted PSP *document "Completed Study Modules" prepared together with the PSP guide 

No later than

25.6.2020

Degree  The Faculty grants the degree  June-July 2020

For possible further questions kindly contact study.medicine(at)oulu.fi. 

Lääketieteen tekniikka DI

Timetable for graduation during academic year 2020 – 2021

Master’s Degree Programme in Biomedical Engineering (BME) at the Faculty of Information Technology and Electrical Engineering (ITEE) and at the Faculty of Medicine (FMED)

Deadline for the thesis in LATURI-system

Master’s thesis in TOTK meeting

Deadline for the degree ertificate application (in OSAT-system)

Graduation date

Graduation ceremony, the degree certificate is available

6.8.2020

13.8.2020

Mon 24.8.2020

Mon 31.8.2020

Thur 17.9.2020

8.9.2020

15.9.2020

Wed 23.9.2020

Wed 30.9.2020

Thur 15.10.2020

7.10.2020

14.10.2020

Sat 24.10.2020

Sat 31.10.2020

Thur 19.11.2020

6.11.2020

13.11.2020

Mon 23.11.2020

Mon 30.11.2020

Thur 17.12.2020

8.12.2020

15.12.2020

Thur 24.12.2020

Thur 31.12.2020

Thur 14.1.2021

For possible further questions please contact study.itee(at)oulu.fi. 

Viimeksi päivitetty: 14.10.2020