Valmistuminen maisteriksi, diplomi-insinööriksi tai arkkitehdiksi

Maisterin tutkinto on yliopistollinen ylempi korkeakoulututkinto. Teknillis-tieteellisillä aloilla ylemmän korkeakoulututkinnon nimitys on maisterin sijaan diplomi-insinööri tai arkkitehti. Tutkintoa edeltää pakollinen kandidaatin tutkinto. Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä, ja sisältää pääaineen syventävät opinnot, tutkimusopinnot, sivuaineita ja valinnaisia opintoja sekä pro gradu–tutkielman tai diplomityön. Useimmilla opiskelijoilla maisterivaiheeseen kuuluu syventävä harjoittelu oman alan kentällä. Opintojen kesto on tyypillisesti 2 – 3 vuotta.

Kun maisterivaiheen kaikki opinnot on suoritettu ja suoritukset näkyvät opintorekisterissä, opiskelija voi hakea valmistumista ja tutkintotodistusta OSAT-järjestelmässä.  Katso oman tiedekuntasi aikataulut valmistumiseen liittyen! Todistukset jaetaan tiedekunnan publiikissa, joka on valmistuvien opiskelijoiden juhlatilaisuus. Todistus voidaan toimittaa myös muulla tavoin.

Huom! Lääketieteen ja hammaslääketieteen tutkinnot ovat yksiportaisia, ja ylemmän korkeakoulututkinnon nimi on lisensiaatti.

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.


Tutkinnon anominen

Tarkista hyvissä ajoin ennen suunniteltua valmistumista, ovatko kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot suoritettu. Opintovaatimukset tutkinto-ohjelmittain voit tarkistaa opinto-oppaasta. Pyydä tarvittaessa apua tiedekunnan lähipalveluista (study.education(at)oulu.fi).

Jos olet suorittanut opintoja muissa tiedekunnissa tai avoimessa yliopistossa, pyydä ko. tiedekuntaa tai avointa yliopistoa koostamaan opintosi kokonaisuudeksi ennen tutkintohakemuksen jättämistä.

Tutkintotodistushakemus on tehtävä OSAT-järjestelmässä viikkoa ennen tutkinnon myöntämispäivää. Hakemuksen täyttämisen jälkeen muista myös lähettää se! Hakemuksen lähettämisen jälkeen hakemus on 'käsittelyssä'- tilassa niin kauan kunnes todistukset on tehty ja tutkinto kirjattu WebOodiin

Malli sähköisen hakemuksen täyttämiseen löytyy tästä. Lähtökohtaisesti Hops ei ole pakollinen KTK:ssa. Pyydämme sen tarvittaessa. 

Mikäli tutkintotodistushakemuksessa on jotain epäselvää, sinuun otetaan yhteyttä. Muussa tapauksessa yhteyttä ei erikseen oteta.

HUOM! Hakemus on sitova ja tutkinto tehdään sen perusteella, joten älä lähetä sitä ennen kuin olet varma, että hakemus on oikein täytetty.

 

Tutkielman palautusaikataulut ja valmistumispäivät

Todistus toimitetaan pääsääntöisesti viimeistään kahden viikon kuluttua tutkintopäivästä.  Kesällä ja vuodenvaihteessa toimitusaika voi olla pitempi.

Tutkintotodistuksen voi noutaa lähipalvelupiste Kompassista (KE1020, Opintokatu) klo 10-14 välillä.  Ilmoitamme kun todistus on noudettavissa. Todistus voidaan toimittaa myös postitse vastaanottajan vastuulla kirjaamattomana kirjeenä. Todistuksen noutamistavasta tai postittamisesta ilmoitetaan tutkintotodistushakemuksessa.

Miten valmistun Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnasta?

https://www.oulu.fi/opiskelijalle/node/57245#6421

Valmistumisprosessi alkaa opintojen tarkastuksella, eli varmista, että sinulla on opintoneuvojan hyväksymä ajantasainen HOPS olemassa. Diplomityö arvioidaan tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokouksissa, joiden aikataulut ovat tutkinto-ohjelmakohtaisia.  

Tee tutkintohakemus osat.oulu.fi osoitteessa viimeistään viikkoa ennen kuun vaihdetta. Huomaa, että sinulla pitää olla tuolloin hyväksytty HOPS ja kaikki suoritukset (myös kypsyysnäyte ja DI-työ) kirjautuneina Oodissa. 
Valmistumispäivä on jokaisen kuukauden viimeinen päivä (viikonpäivään katsomatta).

Todistukset jaetaan valmistumisjuhlassa, publiikissa, valmistumispäivän jälkeen. Lisätietoa publiikista.

Maisterintutkinnon valmistuminen

Valmistuminen on mahdollista kerran kuukaudessa. Publiikkitilaisuuksia järjestetään kahdesti vuodessa, joulu- ja kesäkuussa.

Lukukausien loppupuolella pro gradu -tutkielmien tarkastustyöt ruuhkautuvat, ja tarkastaminen saattaa kestää maksimiajan. Tämä on syytä ottaa huomioon valmistumista suunnitellessasi.

SYYSLUKUKAUDEN 2019 VALMISTUMISPÄIVÄT

 • 31.8.2019
 • 30.9.2019
 • 31.10.2019
 • 30.11.2019
 • 31.12.2019

30.11. mennessä valmistuneet voivat osallistua syyslukukauden publiikkitilaisuuteen tiistaina 17.12.2019, klo 12.00 Saalastinsalissa.

KEVÄTLUKUKAUDEN 2020 VALMISTUMISPÄIVÄT

 • 31.1.2020
 • 29.2.2020
 • 31.3.2020
 • 30.4.2020
 • 31.5.2020
 • 30.6.2020
 • 31.7.2020

31.5. mennessä valmistuneet voivat osallistua kevätlukukauden publiikkitilaisuuteen keskiviikkona 17.6.2020 (tarkempi kellonaika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Valmistujan muistilista (maisteri):

 • Jätä gradu tarkastukseen ajoissa, jotta tarkastajat ehtivät toimittaa siitä lausunnon valmistumisaikataulun mukaisesti (ks. alla).
 • Kun tutkintoon vaaditut opinnot ovat valmiina, tarkista opintosi ja pyydä tarvittavat opintokokonaisuuksien koostamiset (pää- ja sivuaineiden opintokokonaisuudet). Tämän voit tehdä laittamalla asiasta pyynnön osoitteeseen study.humanities(at)oulu.fi, tai, jos kyseessä on muun kuin humanistisen tiedekunnan kokonaisuus, ko. tiedekunnan palveluosoitteeseen.  Tarvittaessa voit käydä myös henkilökohtaisesti koulutuksen lähipalvelupisteessä.
 • Kun gradusi on hyväksytty, opinnot on tarkistettu ja opintokokonaisuudet koostettu, tee tutkintohakemus OSAT-järjestelmässä. Järjestelmään kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Huolellisesti täytetty tutkintohakemus nopeuttaa käsittelyä.
 • Lähettämisen jälkeen hakemus näkyy sinulle OSATissa ’Käsittelyssä’- tilassa. Sen jälkeen kun hakemuksen tilaksi on muuttunut 'Kirjattu' todistus on valmis ja hakemuksessa ilmoittamasi toimitustavan mukaan se joko postitetaan sinulle tai voit tulla noutamaan sen koulutuksen lähipalvelupisteestä. Myös hakemuksessa etukäteen nimeämäsi asiamies voi noutaa todistuksen.  Todistuksen toimitusaika on maksimissaan kolme viikkoa valmistumispäivästä. 
 • Tutkintotodistushakemuksen täyttäessäsi voit ilmoittautua valmistumisjuhlaan eli publiikkiin, joka järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa (joulu- ja kesäkuussa). Joulukuun publiikkiin voivat osallistua syyslukukaudella marraskuun loppuun mennessä valmistuneet ja kesäkuun publiikkiin kevätlukukaudella toukokuun loppuun mennessä valmistuneet.  
 • Logopedian tutkinto-ohjelmasta valmistuva: hae Valviralta oikeus toimia laillistettuna puheterapeuttina (laillistaminen), ks. Valviran ohjeet

Valmistumisaikataulut 

Syyslukukauden 2019 valmistumispäivät ja aikataulut

Kevätlukukauden 2020 valmistumispäivät ja aikataulut

HUOM. Samana valmistumispäivänä ei voi valmistua sekä kandidaatiksi että maisteriksi.

Opintokokonaisuudet ja tutkinnon koostuminen

Maisterin tutkinto kootaan mahdollisimman lähelle minimilaajuutta 120 op. Tutkintotodistukseen merkitään pääaineen ja sivuaineiden nimet,  opintokokonaisuuksien laajuudet ja loppuarvosanat. Maisterin tutkintotodistuksessa mainitaan pro gradu -tutkielma ja sen arvosana. Jos opintokokonaisuus on suoritettu muualla kuin todistuksen antavassa yliopistossa, opintokokonaisuuden nimen alla on mainittu suluissa yliopiston nimi. Opetettavan aineen opinnot ja muut opettajan kelpoisuuteen kuuluvat opinnot kerrotaan tutkintotodistuksen liitteessä.

Pienin mahdollisen sivuainekokonaisuus on perusopinnot 25 op. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin esimerkiksi ulkomailla suoritetut, temaattisesti yhteensopivat opinnot, joista voidaan koota vähintään 10 op:n laajuinen sivuaine (arvosana 'hyväksytty') ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettajilta vaadittavat puheviestinnän opinnot (10 op, arvosana 1-5). Kieli- ja viestintäkoulutuksessa suoritetuista vapaaehtoisista kielikursseista voidaan koostaa sivuainekokonaisuus kieli, kulttuuri ja viestintä (minimilaajuus on 10 op, arvosana 'hyväksytty').

Yksittäiset opintojaksot ja keskeneräisten opintokokonaisuuksien opinnot, jotka sisällytetään tutkintoon, sijoitetaan tutkintotodistuksissa kohtaan ”muut opinnot”. Ne näkyvät todistuksessa ainoastaan opintopisteinä, eivät sivuaineena.

Valmistumisen jälkeen: tutkintoa täydentävät opinnot

Haluatko jatkaa kesken jäänyttä opintokokonaisuuttta valmistumisen jälkeen tai opiskella vielä jotain uutta? Lue lisää tutkintoa täydentävistä opinnoista.


Tutkintotodistuksia myönnetään  kerran kuukaudessa. Opiskelijan on jätettävä täydellinen tutkintoanomus (kaikki suoritusmerkinnät rekisterissä, muualla kuin LuTKssa tehdyt sivuaineet koostettu ja HOPS hyväksytty) OSAT-järjestelmän kautta  viimeistään 7 päivää ennen kuukauden vaihdetta. Mikäli hakemus on puutteellinen, se palautetaan opiskelijalle ja valmistuminen viivästyy.  Valmistumispäivä on kuukauden viimeinen päivä.  Todistusten toimitusaika on pääsääntöisesti kaksi viikkoa valmistumisen jälkeen, mutta ruuhka- ja lomakausien osalta toimitusaika voi olla pidempi.

Kevään ja syksyn viimeisen valmistumispäivän yhteydessä järjestetään myös publiikki, johon ovat tervetulleita kaikki kyseisenä lukukautena valmistuvat luonnontieteiden kandidaatit, filosofian maisterit ja filosofian lisensiaatit. Publiikkiin voit ilmoittautua myös erikseen laittamalla viestin osoitteeseen study.science@oulu.fi. Luonnontieteen publiikkiin voit kutsua kaksi vierasta sekä yhden henkilökuntaan kuuluvan. Muista kertoa ilmoittautumisen yhteydessä mahdolliset erityisruokavaliot ja allergiat.

Miten valmistun?

 1. Pyydä sivuaineiden koostaminen sen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä, johon olet sivuaineen tehnyt. Tietoa pyytäessä kannattaa laittaa viestiin oma nimi, opiskelijanumero, tutkinto-ohjelma ja tieto siitä, mitä opintoja haluat koostettavan. Koulutuksen lähipalvelupisteiden yhteystiedot löydät täältä. Kieli- ja viestintäopintojen sivuaine koostetaan luonnontieteellisessä tiedekunnassa.
 2. Varmista että kaikki kyseiseen tutkintoon vaadittavat opinnot ovat suoritettu hyväksytyn HOPSin mukaisesti.
 3. Tutkielma (kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma) on palautettu arvosteltavaksi Laturi-järjestelmään ja kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte on hyväksytty
 4. Päivitä EHOPS tai tutkinto-ohjelmasi käytänteitä vastaava HOPS ja hyväksytä se.
 5. Täytä tutkintoanomus OSAT-järjestelmässä. Varmista että olet lähettänyt lomakkeen. Yksityiskohtaiset ohjeet tutkintotodistushakemuksen täyttämisestä löydät täältä. Jos havaitset OSAT-järjestelmän toiminnassa virheitä tai jos eteesi tulee ongelmatilanne, jos mahdollista ota talteen ruudun kuvakaappaus ja kirjoita lyhyt kuvaus siitä mitä tapahtui. Neuvonta ja tuki osat(at)oulu.fi.

Todistuksen voit hakea Luonnontieteellisen tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä (G-katu) tai publiikista. Myös nimetty asiamies voi noutaa todistuksen (valtakirja vaaditaan). Voimme myös postittaa tutkintotodistuksen, jos niin haluat.

Anomusten jättöpäivät ja vastaavat valmistumis- sekä publiikkipäivämäärät lukukausi 2019-20


TUTKINTOANOMUKSEN JÄTTÖPÄIVÄ

VALMISTUMISPÄIVÄ

TODISTUKSEN VALMISTUMISPÄIVÄ

24.8.2019 31.8.2019 16.9.2019
23.9.2019 30.9.2019 14.10.2019
24.10.2019 31.10.2019 14.11.2019
23.11.2019 30.11.2019 17.12.2019, publiikki kello 14-16
23.12.2019 31.12.2019 tammikuussa 2020
24.1.2020 31.1.2020 14.2.2020
22.2.2020 29.2.2020 19.3.2020
24.3.2020 31.3.2020 14.4.2020
23.4.2020 30.4.2020 14.5.2020
24.5.2020 31.5.2020 16.6.2020, publiikki kello 14-16
23.6.2020 30.6.2020 elokuussa 2020
24.7.2020 31.7.2020 elokuussa 2020


Tutkinnon täydentäminen valmistumisen jälkeen

Jos olet valmistunut luonnontieteellisestä tiedekunnasta, sinulla on automaattisesti oikeus täydentää opintoja luonnnontieteellisessä tiedekunnassa kahden vuoden ajan valmistumisen jälkeen. Jos haluat täydentää opintoja yli kaksi vuotta valmistumisen jälkeen, hae erillistä opinto-oikeutta lomakkeella.

Valmistuminen

Jotta voit valmistua kauppatieteiden maisteriksi, sinun tulee hakea tutkinnon ulosottamista. Opintoasiainsihteerin Katja Hannulan (katja.hannula(at)oulu.fi) kanssa käyt läpi, kuinka tutkintosi tullaan koostamaan. Hän tarkastaa, että sinulla on kaikki vaadittavat suoritukset tehtynä, mukaan lukien pro gradu -tutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte kirjoitetaan pro gradu -tutkielman yhteydessä. Ole yhteydessä häneen hyvissä ajoin ennen tutkintotodistushakemuksen viimeistä jättöpäivää. Opintojen tarkastuksen yhteydessä saat linkin myös maisterin valmistumiskyselyyn.

Sähköinen tutkintotodistushakemus
Oulun yliopistossa on otettu käyttöön sähköinen tutkintotodistushakemus, jonka voi täyttää opintojen tarkastuksen jälkeen: https://osat.oulu.fi

Tutkintotodistukset myönnetään valmistuville kauppakorkeakoulun publiikeissa.

Jos et pääse tulemaan publiikkiin, voit noutaa tutkintotodistuksen koulutuksen lähipalvelupisteestä KE1020. Muilla paikkakunnilla asuville voimme tarvittaessa postittaa todistuksen kirjattuna.

Tutkielmat palautetaan arvosteltavaksi sähköisessä muodossa Laturi- järjestelmään. Pro gradu -tutkielman palautus valmistumisaikataulussa esitetyn aikataulun mukaan. KTM-tutkinnon valmistuminen on mahdollista valmistumisaikataulun mukaan.

1.8.2011 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla opintotuki on myönnetty ensin vain kandidaatin tutkinnon suorittamiseen (ns. kaksiportainen yliopistotuki). Kandidaatintutkielman tarkastaminen ja kypsyysnäytteen arviointi ovat aikaa vieviä prosesseja. Huomaathan, että voit saada opintotukea maisterivaiheen opintoihin vasta kandidaatin tutkinnon valmistumiskuukaudesta seuraavan kuukauden alusta. Kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin kauppakorkeakoulun valmistumisaikataulu ja ohjeistus tutkinnon valmistumisesta.

Kauppakorkeakoulun valmistumisaikataulu

Sähköisen gradun palautusprosessi (LATURI)

Opiskelija syöttää valmiin opinnäytetyönsä ja tiivistelmälehtiset Laturi-järjestelmään saatuaan luvan ohjaajalta. Työ tulee olla PDF /A -tiedostomuodossa. Laturi-järjestelmä hakee pohjatiedot automaattisesti Oodista. Palautus siis onnistuu sen jälkeen, kun ohjaaja on ilmoittanut opiskelijan, opinnäytteen, ohjaajien ja tarkastajien nimet opintoasiainsihteerille, joka lisää tiedot Oodiin.

Opiskelija voi jatkossakin, omalla kustannuksellaan, painattaa gradut kovakantiseksi kirjaksi. Arvosteltavaksi hyväksytään kuitenkin vain sähköinen gradu.

Yliopistotasoiset ohjeet opiskelijoille ja ohjaajille löytyvät Oulun yliopiston verkkosivuilta: http://laturi.oulu.fi

Tutkielmien palautus- ja KTM-tutkinnon valmistumisaikataulu 2019-2020

7.8.   Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
7.8.   Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
22.8. Pro gradu -tutkielmien arvostelu
23.8. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.8. Valmistumispäivä
12.9. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi  noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

27.8. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
2.9.   Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
19.9. Pro gradu -tutkielmien arvostelu
23.9. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
30.9. Valmistumispäivä
9.10. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi  noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

1.10.   Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
7.10.   Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
24.10. Pro gradu -tutkielmien arvostelu
24.10. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.10. Valmistumispäivä
14.11. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

29.10. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
4.11.   Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
21.11. Pro gradu -tutkielmien arvostelu
22.11. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
30.11. Valmistumispäivä
12.12. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

26.11. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
2.12.    Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
19.12.  Pro gradu -tutkielmien arvostelu
23.12. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.12. Valmistumispäivä
23.1.  Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

KEVÄT 2020

7.1.   Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
7.1.   Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
23.1. Pro gradu -tutkielmien arvostelu
24.1. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.1. Valmistumispäivä
13.2. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

28.1. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
3.2.   Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
20.2. Pro gradu -tutkielmien arvostelu
21.2. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
29.2. Valmistumispäivä
12.3. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

25.2. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
2.3.   Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
19.3. Pro gradu -tutkielmien arvostelu
24.3. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.3. Valmistumispäivä
8.4. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

31.3. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
6.4. Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
23.4. Pro gradu -tutkielmien arvostelu
23.4. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
30.4. Valmistumispäivä
14.5. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

28.4. Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
4.5.   Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
20.5. Pro gradu -tutkielmien arvostelu
22.5. Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.5. Valmistumispäivä
17.6. Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

26.5.   Kypsyysnäyte tehtävä viimeistään
1.6.    Tutkielman palautus Laturi-järjestelmään
17.6.   Pro gradu -tutkielmien arvostelu
24.7.  Tutkintotodistushakemus tehtävä sähköisen järjestelmän kautta
31.7.  Valmistumispäivä
20.8.  Todistusten luovutuspäivä. Kauppakorkeakoulun publiikki kandidaateille ja maistereille klo 15, todistus ja Diploma Supplement* luovutetaan publiikissa. Jos ei osallistu publiikkiin, todistuksen voi noutaa Kompassi lähipalvelupisteestä.

* Oulun yliopistossa on käytössä EU:n ja OPM:n kanssa yhteistyössä kehitetty Diploma Supplement, joka on tutkintotodistuksen englanninkielinen liite. Oulun yliopiston opiskelijat saavat valmistuessaan automaattisesti ja maksutta Diploma Supplementin, josta ilmenevät kunkin tutkinnon rakenne ja laajuus, suoritetut opinnot ja selvitys suomalaisesta koulutusjärjestelmästä.

Valmistumispäivä on aina kuukauden viimeinen päivä (myös 31.7.) lukuunottamatta joulukuuta, jolloin valmistumispäivä on myös ke 18.12.2019.

Ota hyvissä ajoin ennen arvioitua valmistumisajankohtaa yhteyttä opintoasiainsihteeriin, jonka kanssa voit käydä läpi opintosi ja suunnitella tutkintosi. Kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot tulee olla suoritettuina ja kirjattuina Oodiin noin kaksi viikkoa ennen valmistumispäivää. Koulutuksen lähipalvelupisteen yhteystiedot löydät tästä linkistä. Täytä ja lähetä tutkintotodistushakemus OSAT-järjestelmässä. (Huom. Tutkintotodistushakemuksessa oleva kohta valmistumistilaisuuteen ilmoittautumisesta ei koske terveystieteitä.) 

Rekisteröidythän myös Oulun yliopiston alumniverkostoon, ks. lisätietoja alumniverkoston verkkosivulta

Diplomityöt tulee ladata Laturiin viimeistään tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokousta edeltävänä keskiviikkona.

Tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokoukset ovat tiistaisin klo 14:15 seuraavina päivinä:
20.8.2019/17.9.2019/15.10.2019/19.11.2019/17.12.2019/21.1.2020/18.2.2020/17.3.2020/21.4.2020/19.5.2020/16.6.2020/28.7.2020.
Diplomityön arvosanat ovat Oodissa viimeistään kokouksen jälkeisenä päivänä. 

Diplomityöt tulee ladata Laturiin viimeistään tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokousta edeltävänä keskiviikkona.

Tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokoukset ovat tiistaisin klo 10:00 seuraavina päivinä:
20.8.2019/17.9.2019/15.10.2019/19.11.2019/17.12.2019/21.1.2020/18.2.2020/17.3.2020/21.4.2020/19.5.2020/16.6.2020/28.7.2020.
Diplomityön arvosanat ovat Oodissa viimeistään kokouksen jälkeisenä päivänä. 

Valmistuminen

1. Tutkintotodistuksen hakeminen

Opiskelija hakee tutkintotodistusta OSAT-järjestelmässä 5-6 viikkoa ennen suunniteltua valmistumista.

Linkki: OSAT-järjestelmä, hakemusten käsittelyaikataulu

Valmistumisen aikataulu 2019-2020

Publiikkia ei järjestetä heinäkuussa. Opiskelijat voivat halutessaan osallistua elokuun publiikkiin.

Tutkintotodistusta anottava viimeistään

Valmistumispäivä

Publiikki, todistus noudettavissa

la 24.8

la 31.8.

to 19.9.

ma 23.9.

ma 30.9.

to 17.10.

to 24.10

to 31.10.

to 14.11.

la 23.11.

la 30.11.

ke 18.12.

ti 24.12.

ti 31.12.

to 16.1.

pe 24.1.

pe 31.1.

to 20.2.

la 22.2.

la 29.2.

to 19.3.

ti 24.3.

ti 31.3.

to 16.4.

to 23.4.

to 30.4.

to 14.5.

la 24.5.

la 31.5.

ti 16.6.

to 25.6.

to 30.6.

to 16.7. (ei publiikkia)

pe 24.7.

pe 31.7.

to 20.8.

 

2. Tutkintotodistuksen noutaminen

Opiskelija ilmoittautuu publiikkitilaisuuteen, jossa hänelle luovutetaan tutkintotodistus.

Linkki: Publiikkiohjeet

3. TEK:in kysely tekniikan alalta valmistuville

Opiskelijalle suositellaan vastaamista Tekniikan akateemisten kyselyyn tekniikan alalta valmistuneille.

Linkki: TEK:in kysely

*) Tässä ohjeessa käytetään tutkinto-ohjelman vakiintuneita tehtävänimikkeitä, jotka vastaavat yliopiston koulutusneuvoston 11.11.2015 hyväksymiä nimikkeitä seuraavasti: Tämän ohjeen "valvoja" vastaa yliopiston ohjeen nimikettä "ensimmäinen ohjaaja", ja tämän ohjeen "tekninen ohjaaja" vastaa nimikettä "toinen ohjaaja". Vakiintuneen käytännön mukaan diplomityön valvoja toimii työn "ensimmäisenä tarkastajana". Valvojasta ja teknisestä ohjaajasta käytetään tässä 

Diplomityön tekemisen ja koko tutkinnon suorittamisen päättää teknillisen tiedekunnan publiikki, johon ilmoittaudutaan samalla kun tutkintoa haetaan OSAT - järjestelmässä.

Mitä DI-tutkinnon jälkeen?

Opiskelu voi jatkua myös DI-tutkinnon suorittamisen jälkeen:

Palautekysely valmistuville ja valmistuneille

Ole hyvä ja vastaa TEKin valmistuneiden palautekyselyyn ja Oulun yliopiston valmistuneiden kyselyyn:

Tietotekniikan tutkinto-ohjelma hyödyntää TEK:n palautekyselyä ohjelman kehittämisessä. Kiitos jo etukäteen palautteestasi!

Diplomi-insinööritutkinnon valmistumisaikataulu ja ohjeet löytyvät täältä

 

Ennen valmistumista pro gradu -tutkielma ja siihen liittyvä kypsyysnäyte on hyväksyttävä tutkinto-ohjelmatoimikunnassa.

Pääaineopintojen vanheneminen ja ajanmukaistaminen sekä TOL:n opintoja sivuaineeena opiskelevat

Tietojenkäsittelytieteiden tutkintoon voidaan pääsääntöisesti sisällyttää vain enintään 10 vuotta vanhoja tietojenkäsittelytieteiden opintosuorituksia.

Mikäli opiskelija haluaa sisällyttää tutkintoonsa yli 10 vuotta vanhoja tietojenkäsittelytieteiden opintosuorituksia, hänen on toimittava seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 1. Opiskelija siirtyy noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa uusinta tietojenkäsittelytieteiden opetussuunnitelman (OPS) mukaista tutkintorakennetta.

 2. Uuden tutkintorakenteen mukaisia pakollisia opintojaksoja voidaan korvata aiemmin suoritetuilla vastaavilla opinnoilla. Vastaavuuksista on laadittu opetussuunnitelman uudistusten yhteydessä periaatteet, joita on noudatettava.

 3. Muut aiemmat, uuteen tutkintorakenteeseen kuulumattomat tietojenkäsittely­tieteiden opintojaksot voidaan sisällyttää valinnaisiin opintoihin.

 4. Yli 10 vuotta vanhojen opintosuoritusten osalta opiskelijan on ajanmukaistettava opintojaan suorittamalla Tietojenkäsittelytieteiden osaamisalueet tänään -opintojakso (814342A, 5-15 op). Opintosuoritus kirjataan muihin opintohin.

 5. Opiskelija laatii hyväksyttävän henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), josta ilmenevät kohtien 1 - 4 mukaiset järjestelyt.

Hyväksytty tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmatoimikunnassa (OKTR) 3.3.2016
Hyväksytty tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutustoimikunnassa 17.3.2016

Tietojenkäsittelytieteitä sivuaineena lukevien opinnot vanhenevat myös kymmenessä vuodessa. Opiskelija voi ajanmukaistaa opinnot suorittamalla Tietojenkäsittelytieteiden osaamisalueet tänään -opintojakson (814342A, 5-15op). Ajanmukaistamiskurssia ei voi sisällyttää osaksi sivuainetta.

Liitteet: 
 

TUTKINTOTODISTUSHAKEMUS JA VALMISTUMINEN: Tärkeät päivämäärät 2019-2020

Tutkintotodistushakemus tehdään OSAT-järjestelmässä opintojen loppuvaiheessa n. 5-6 vko ennen suunniteltua valmistumista. Alla olevasta taulukosta näet valmistumiseen liittyvät tärkeät päivämäärät ja taulukon alapuolelta löydät valmistumiseen liittyvää ohjeistusta. 

Lukuvuonna 2019 - 2020 annetaan koulutusdekaanin päätöksellä todistuksia tekniikan kandidaatin, diplomi-insinöörin, luonnontieteiden kandidaatin, filosofian maisterin, tekniikan lisensiaatin ja filosofian lisensiaatin tutkinnoista seuraavasti: Päivitetään myöhemmin

Muistilista valmistujalle:

 1. HOPS

  • Tutkintoon sisällytetään hyväksytyn HOPS:n (henkilökohtainen opintosuunnitelma) mukaiset opinnot - tarkastuta opintojesi alussa hyväksytty HOPS hyvissä ajoin ennen tutkinnon hakemista, mielellään jo opinnäytetyön aloituksen yhteydessä
  •  HOPS:n tarkastaa/hyväksyy omaopettaja (tai koulutussuunnittelija)
  • Vuonna 2010 tai sen jälkeen aloittaneilla opiskelijoilla on käytössä eHOPS (ei tarvitse liittää hakemukseen erillisenä)
   • mikäli eHOPS ei ole käytössä, tulee hakemukseen liittää HOPS pdf-muodossa
 2. TUTKINTOTODISTUSHAKEMUKSEN TEKEMINEN: https://osat.oulu.fi/

 3. OPINNÄYTETYÖ: Lataa opinnäytetyösi Laturiin ja varmista että kaikki opintosuoritusmerkintäsi ovat WebOodin rekisterissä viimeistään viikkoa ennen tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokousta (tarkempaa tietoa löydät oman tutkinto-ohjelmatoimikuntasi sivulta, kts. linkit ylempänä)

Opinnäytetyöt hyväksytään ja tutkintoja puolletaan tutkinto-ohjelmatoimikunnassa tai vastaavassa. Tutkinto-ohjelmatoimikuntien (TOT) kokouspäivät vaihtelevat tutkinto-ohjelmittain, ne on kuitenkin on pidettävä viimeistään 14 vrk ennen valmistumispäivää (kts. yo. taulukko: Tutkinnon myöntöpv).

Koko tutkinnon suorittamisen päättää teknillisen tiedekunnan publiikki, johon ilmoittaudutaan samalla kun tutkintoa haetaan OSAT - järjestelmässä.

 

Logopedia: laillistaminen

Logopedian tutkinto-ohjelmasta valmistuneet voivat toimia laillistettuina puheterapeutteina haettuaan laillistusta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira). Ilman laillistusta puheterapeuttina ei voi toimia. Lisäksi logopedian tutkinto-ohjelmasta valmistuneet voivat työskennellä monentyyppisissä asiantuntija-, tutkimus- ja koulutustehtävissä.

Puheterapeutit työskentelevät kuntatyönantajan, yksityisten yritysten tai valtion palveluksessa. Osa puheterapeuteista toimii yksityisinä ammatinharjoittajina omassa yrityksessään. Puheterapeuttien palkkaus on kuntasektorilla irrotettu hinnoittelusta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että puheterapeuttien palkan suuruutta ei ole ennakolta määritelty ja palkasta on neuvoteltava henkilökohtaisesti työnantajan kanssa.

Puheterapeuttien työllisyystilanne on hyvä ja työpaikkoja on tarjolla ympäri Suomen. Puheterapeutin tehtävien työpaikkailmoituksia voi löytää Työ- ja elinkeinotoimistojen hakupalvelun kautta. Lisäksi työpaikkailmoituksia julkaistaan paikallisissa sanomalehdissä, Puheterapeutti-lehdessä sekä esimerkiksi Puheterapeuttiliiton www-sivuilla.

Valmistumiseen liittyviä tärkeitä päivämääriä:

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma

Lukuvuosi 2019-2020

Tutkinto-ohjelmatoimikunta

Tutkintoon sisällytettävät HOPS:n mukaiset opinnot & Tutkintotodistushakemus

Valmistumispäivä

Todistus noudettavissa & Publiikki

ma 19.8.

la 24.8.

la 31.8.

to 19.9.

ma 16.9.

ma 23.9.

ma 30.9.

to 17.10

pe 11.10

to 24.10

to 31.10.

to 14.11.

ti 19.11.

la 23.11.

la 30.11.

ke 18.12.

ti 17.12.

ti 24.12.

ti 31.12.

to 16.1.

ti 21.1.

pe 24.1.

pe 31.1.

to 20.2.

ti 18.2.

la 22.2.

la 29.2.

to 19.3.

ti 17.3.

ti 24.3.

ti 31.3.

to 16.4.

ti 21.4.

to 23.4.

to 30.4.

to 14.5.

ti 19.5.

su 24.5.

su 31.5.

ti 16.6.

ti 16.6.

ti 23.6.

ti 30.6.

to 16.7. (ei Publiikkia)

ti 28.7.

pe 24.7.

pe 31.7.

to 28.8.

Maantieteen stipendijärjestelmä

Valmistuitko maisteriksi alle 5 vuodessa? Saitko arvosanaksi gradusta vähintään 4/5 tai onko maantieteen syventävien opintojen keskiarvo vähintään 4? Maantieteessä on ollut keväästä 2012 asti voimassa stipendijärjestelmä hyvin opinnoissaan menestyneille opiskelijoille. Stipendin saamisen edellytyksenä on:

 • maisteriksi valmistuminen alle viidessä vuodessa (poissaolot huomioiden; asevelvollisuus, vanhempainvapaat jne.)
 • opintomenestys joko pääaineen opinnoissa tai pro gradu -tutkielmasta tulee arvosanan olla vähintään 4/5.

Stipendi on 500 euroa. Stipendiä haetaan yksikön johtajalta kirjallisesti valmistumisen jälkeen (sähköposti riittää), viimeistään saman kalenterivuoden aikana.

 

Diplomityön aihehakemus arkkitehtuuri

Diplomityöohjeet arkkitehtuuri 2019

 

ARKKITEHTUURIN YKSIKÖN DIPLOMITYÖSEMINAARIT LUKUVUONNA 2019-20

SYYSKUUN 2019 diplomityöseminaari: keskiviikkona 25.9.2019

MARRASKUUN 2019 diplomityöseminaari: keskiviikkona 20.11.2019

HELMIKUUN 2020 diplomityöseminaari: keskiviikkona 26.2.2020

TOUKOKUUN 2020 diplomityöseminaari: maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona 25.-27.5.2019

 

Kemian tutkinto-ohjelmasta valmistuvien kannattaa lisäksi pyytää eri tiedekuntien sivuaineiden koostamisia kunkin tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteestä jo hyvissä ajoin ennen tutkintohakemuksen jättöpäivää. Tämä on erityisen tärkeää opettajaksi opiskelevilla, kun kyseessä on sivuaine, josta tulee myös opetettava aine .

 

Viimeksi päivitetty: 11.11.2019