Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Maisteriopintoihin osallistuvat opiskelijat laativat omaopettajan opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tutkintoa varten suoritettavat opinnot sekä niiden suoritusaikataulu. Lisäksi henkilökohtaista opintosuunnitelmaa tehdessä arvioidaan opiskelijan aikaisemmassa tutkinnossa suoritettujen kieliopintojen taso ja tehdään tarvittaessa suunnitelma täydentävien kieliopintojen suorittamisesta. Opintosuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon opiskelijan aikaisemmat opintosuoritukset, opintomenestys ja urasuunnitelmat. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti opintojen aikana.

HOPS on henkilökohtainen työkalusi opintojen
–suunnitteluun ja organisointiin
–oppimistavoitteiden asettamiseen ja arvioimiseen
–etenemisen seurantaan ja arviointiin

HOPS-keskustelut käydään omaopettajan kanssa kolme kertaa maisteriopintojen aikana
–Syksy 2011: opintojen suunnittelu, tavoitteet, ajankäyttö
–Kevät 2012: opintojen etenemisen arviointi, oppimisen arviointi
–Kevät 2013: oppimisen arviointi, opintojen päättäminen, urasuunnittelu

Valmistautuminen syksyn 2011 HOPS-keskusteluun
–lataa HOPS-lomakepohja (tästä rtf-tiedosto) koneellesi
–täytä lomake huolellisesti ja lähetä Niinalle sähköpostitse (niina.impio(at)oulu.fi) viimeistään HOPS-keskustelua edeltävänä arkipäivänä klo 10 mennessä

HOPS-keskustelun jälkeen
–täydennetään lomaketta HOPS-keskustelun pohjalta
–hoidetaan selvitystä vaativat asiat
–täydennetty HOPS tallennetaan itselle ja lähetetään Niinalle sovittuun päivään mennessä

 

Viimeksi päivitetty: 3.9.2012