Prep21

PREP 21 – Preparing teacher students for the 21st century learning practices, on Suomen AKatemian rahoittama (TULOS-tutkimusohjelma) konsortiumprojekti. Projektin tutkimusjohtajana toimii Kati Mäkitalo-Siegl (ISY), ja osahankkeita johtaa Sanna Järvelä (Oy) ja Päivi Häkkinen (JYU). Projektin tavoitteena on tutkia ja kehittää opettajaksiopiskelevien strategisen oppimisen, yhteisöllisen oppimisen ja tvt:n opetuskäytön pedagogisia taitoja ja -asenteita. Projektissa toteutetaan sekä seurantatutkimusta että prosessiorientoitunutta interventiotutkimusta. Tutkimustuloksia hyödynnetään suomalaisen opettajankoulutuksen kehittämisen tukena.

Projektin kesto

2014-2017

Projektin rahoitus

Suomen Akatemia (TULOS-ohjelma)

Projektin jäsenet

Sanna Järvelä

Piia Näykki

Essi Vuopala

Jaana Isohätälä

Projektipartnerit

Kati Mäkitalo-Siegl, Teemu Valtonen, Itä-Suomen yliopisto

Päivi Häkkinen, Arto K. Ahonen, Jyväskylän yliopisto

Kontaktihenkilö

Sanna Järvelä

Projektin blogi: http://prep21.wordpress.com/

Viimeksi päivitetty: 7.5.2015