Call for proposals in Kasvatustieteen päivät!

Among many other interesting theme groups, people from the LET team are participating in organizing two theme groups for the conference Kasvatustieteen päivät 2014!

The deadline for proposals is October the 1st!

Theme group: Research on learning and interaction – methodological advances in processes of learning in multiple contexts

People in charge of the theme group: Sanna Järvelä, professor, University of Oulu, Hanna Järvenoja, post-doctoral researcher, University of Oulu

The theme group aims at introducing new methodological opportunities for data collection in research on learning and interaction. The theme group calls for short papers (10 min) where participants introduce their ideas for data collection in the field of learning and interaction (e.g. teaching and learning processes, different domain areas, pedagogical implications) in multiple context (e.g., classrooms, computer environments, early education, workplace contexts etc.).

For information: http://www.oulu.fi/sites/default/files/Research%20on%20learning%20and%20...

Theme group: Teachers and teacher education/Opettajat ja opettajankoulutus (The group is held in Finnish and English)

People in charge of the theme group: Raimo Kaasila, professor, University of Oulu, Pirkko Hyvönen, adjunct professor, University of Oulu, Minna Uitto, post-doctoral researcher, University of Oulu

Teemaryhmässä tarkastellaan laajasti opettajankoulutuksen ja opettajana olemisen ajankohtaisia kysymyksiä. Aiheena voi olla mm. opettajien ja opettajaksi opiskelevien ammatillisen identiteetin rakentuminen ja opettajan työn tarkastelu eettisenä ihmissuhdetyönä, jossa myös tunteiden koko kirjo on läsnä. Aihealue kattaa myös asiantuntijaksi oppimisen eri ulottuvuuksia, esimerkiksi itsesäätöisyyden tai yhteisöllisyyden näkökulmista.

Teemaryhmässä käsitellään siinä esiteltyjä tutkimuksia vuorovaikutteisin menetelmin. Teemaryhmän kielet ovat suomi ja englanti. Tarkemmat ohjeet 15 minuutin mittaisen esityksen valmistelusta ja teemaryhmän toiminnasta lähetetään sähköpostitse.

English translation: The theme group aims at exploring the current questions among teachers and teacher education, such as the construction of professional identity among teachers and pre-service teachers, ethical and emotional aspects of teaching, as well as different dimensions of learning of expertise, for example from the points of views of self-regulation and collaboration.

For more information: http://www.oulu.fi/sites/default/files/Opettajat%20ja%20opettajankoulutu...

Viimeksi päivitetty: 11.9.2014