LET-tiimiin haetaan uutta tohtorikoulutettavaa!

Tohtorikoulutettava, Oppimisen ja Koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET)

Kasvatustieteiden tiedekunnassa, Oppimisen ja Koulutusteknologian tutkimusyksikössä (LET) on haettavana

Tohtorikoulutettavan  tehtävä

ajalle 1.2.2015 – 31.1.2017

Tehtävä on tarkoitettu jatko-opintojen aloittamisvaiheessa olevalle opiskelijalle ja se liittyy Suomen Akatemian rahoittamaan tutkimusprojektiin Preparing teacher education students for 21st century learning (PREP21). Projektin tavoitteena on tutkia ja kehittää opettajaksi opiskelevien strategisen oppimisen, yhteisöllisen oppimisen ja tvt:n opetuskäytön pedagogisia taitoja ja -asenteita. Projektissa toteutetaan sekä seurantatutkimusta että prosessiorientoitunutta interventiotutkimusta. Lisätietoa tutkimushankkeesta:

http://prep21.wordpress.com/

Tehtävä edellyttää hyvää opintomenestystä, kiinnostusta oppimisen tutkimukseen ja kykyä työskennellä itsenäisesti ja osana tutkimusryhmää.

Työtehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus -ja tutkimushenkilöstön vaativuustasoille 2 - 4. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hakemus liitteineen pyydetään lähettämään sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 26.11.2014.

http://www.saimanet.com/certiahome/open_jobs_view_new.html?did=5600&lang=fi&jc=4&new_ijob_request=true

Hakemukseen tulee liittää CV, kuvaus opintomenetyksestä ja vapaamuotoinen hakemus, jossa hakija perustelee mielenkiintonsa ja pätevyytensä tehtävään.

 

Lisätietoja:

tutkija Piia Näykki, piia.naykki(at)oulu.fi

professori Sanna Järvelä, sanna.jarvela (at)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 10.11.2014