LET Doctoral Student Tiina Törmänen received a grant from the Finnish Cultural Foundation for her PhD research

LET Doctoral Student Tiina Törmänen received a grant from the Finnish Cultural Foundation for her PhD research

In her PhD study, Tiina Törmänen is exploring students’ affective states and socially shared emotion regulation during a collaborative learning process. She is utilizing situation-specific multimodal data (video recordings, situated self-reports and physiological measures) to explore how socially shared emotion regulation emerges in authentic group learning situations. Her PhD study is a part of "EmReg - Emotion regulation in secondary school pupils' learning" project.

 

Suomen Kulttuurirahastolta apuraha LET:n tohtoriopiskelija Tiina Törmäselle

Tiina Törmäsen väitöstutkimuksessa tutkitaan perusasteen oppilaiden tunteita ja jaettua tunteiden säätelyä yhteisöllisen oppimisen tilanteissa. Tutkimuksessa hyödynnetään prosessiorientoituneita tutkimusmenetelmiä ja aidoissa ryhmäoppimistilanteissa kerättyä aineistoa, kuten videotallenteita, fysiologisia mittareita ja tilannesidonnaisia kyselyitä. Väitöstutkimus on osa "EmReg - Tunteiden säätely osana perusasteen oppilaiden oppimisprosessia" -projektia.

 

#kulttuurirahastontuella #skr2019

Viimeksi päivitetty: 12.4.2019