Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET)

LET-maisteriohjelma

Kansainvälisessä Master's Degree Programme in Learning, Education and Technology (LET) -maisteriohjelmassa koulutetaan oppimisen asiantuntijoita, jotka osaavat hyödyntää teknologiaa erilaisissa koulun ja työelämän oppimisen ympäristöissä.

Opiskelijoillamme on uusin tutkimustieto oppimisesta, jota he osaavat soveltaa yksilön ja yhteisöjen oppimisessa. He osaavat käyttää ja arvioida erilaisten teknologisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen tapoja osana vuorovaikutusta, oppimista ja sisältöjen tuottamista. Lisäksi opintojemme strategista oppimista ja yhteisöllisyyttä korostavat työskentelytavat kehittävät opiskelijoiden ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä työskennellä tehokkaasti erilaissa asiantuntijatiimeissä.

Koulutuksemme valmentaa osaajia julkiselle-, yksityiselle- ja kolmannelle sektorille. Maisteriohjelmasta valmistuneet työskentelevät esimerkiksi opettajina, kouluttajina, koulutussuunnittelijoina, henkilöstökehittäjinä, projektipäällikköinä, koordinaattoreina, tutkijoina ja esimiehinä.

Lisätietoja kansainvälisen LET-ohjelman opetussuunnitelmasta ja toteutuksesta löydät yksikkömme englanninkielisiltä sivuilta.


 

Viimeksi päivitetty: 17.9.2019