Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET)

Koulutusteknologian sivuaineopinnot

Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö LET-tarjoaa koulutusteknologian 25 opintopisteen opintokokonaisuutta sivuaineena Oulun yliopiston opiskelijoille.

Koulutusteknologian opinnoissa opit esimerkiksi

  • hyödyntämään teknologiaa tehokkaasti koulun ja työelämän oppimisen ympäristöissä
  • työskentelemään tehokkaasti asiantuntijatiimeissä
  • projektinhallinnan taitoja
  • erilaisia opiskelu- ja opetusmenetelmiä
  • teknologiatuetun opetuksen suunnitteluun, ohjaukseen ja arviointiin liittyviä käytäntöjä
  • uusinta tutkimustietoa oppimisesta

Koulutusteknologian opinnoissa opetuskielenä on englanti. Lisätietoja  enlanniksi Minor subject studies in Educational Technology.

Lisätietoja opinnoista antaa yliopistonlehtori Essi Vuopala.

 

Viimeksi päivitetty: 17.9.2019