Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET)

Yhteistyö

Yksikön tutkimuksen ja opetuksen tärkeimpänä sisältönä ovat oppimistutkimus ja teknologian hyödyntäminen oppimisen tukena. Tutkimusyksikön henkilökunnan asiantuntemus kohdistuu oppimisen sosiaalisiin, kognitiivisiin ja motivationaalisiin prosesseihin. Tutkimme yksilöiden ja ryhmien oppimista eri oppimisympäristöissä ja suunnittelemme teknologiaa hyödyntäviä oppimisen malleja käytäntöön.

Teemme monipuolisesti yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa. Ota yhteyttä!

Tärkeä painopistealueemme opintojemme toteutuksessa on työelämäyhteistyö. Kansainvälisessä LET-maisteriohjelmassa koulutetaan oppimisen asiantuntijoita, jotka osaavat hyödyntää teknologiaa erilaisissa koulun ja työelämän oppimisen ympäristöissä.

Opiskelijoillamme on uusin tutkimustieto oppimisesta, jota he osaavat soveltaa yksilön ja yhteisöjen oppimisessa. He osaavat käyttää ja arvioida erilaisten teknologisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen tapoja osana vuorovaikutusta, oppimista ja sisältöjen tuottamista. Lisäksi opintojemme strategista oppimista ja yhteisöllisyyttä korostavat työskentelytavat kehittävät opiskelijoiden ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä työskennellä tehokkaasti erilaissa asiantuntijatiimeissä. Koulutuksemme valmentaa osaajia julkiselle-, yksityiselle- ja kolmannelle sektorille.

Teemme opinnoissamme tiivistä yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Haemme jatkuvasti opintojaksoillemme opiskelijoiden ratkaistavaksi aitoja työelämäongelmia, jotka liittyvät oppimiseen ja teknologiaan, esimerkiksi motivaatioon, etätyön organisointiin, etäkoulutusten toteuttamiseen, uuden teknologian käyttöönottoon ja yhteisöllisten työskentelytapojen kehittämiseen. Haasteita työstetään erikseen muodostettavissa projekti- ja asiantuntijaryhmissä. Työskentelyn kesto on tyypillisesti toimeksiannosta riippuen 1-3 kuukautta.

Mikäli olet kiinnostunut opetukseen liittyvästä yhteistyöstä kanssamme, ota yhteyttä LET maisteriohjelman koordinaattoriin let.coordinator(at)oulu.fi.

Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET)

Työntekijöiden yhteystiedot.

Postiosoite:
Kasvatustieteiden tiedekunta
Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET)
PL 2000
90014 Oulun yliopisto

Käyntiosoite:
Erkki Koiso-Kanttilan katu 1

Puhelin:
0294 480000 (vaihde)

Viimeksi päivitetty: 19.9.2019