Opetussuunnitelma 2011-2013

Opetussuunnitelma pdf-muodossa

KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE

Kurssikoodi Opintojakso Opintopisteet Ajoitus
Koulutusteknologian perusopinnot 25  
418019P Johdatus oppimiseen ja koulutusteknologiaan 6 1. vuoden syksy
418020P Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö 7 1. vuoden syksy
418021P Designing Technology-Enhanced Learning 6 1. vuoden kevät
418022P Koulutusprojektit 6 1. vuosi
Kasvatustieteen syventävät opinnot 80  
413311S Itsesäätöinen oppiminen 7,5 1. vuoden syksy
413312S Collaborative Learning 7,5 2. vuoden syksy
413313S Asiantuntijaksi oppiminen 7,5 1. ja 2 vuosi
413314S Designing technology-enhanced learning in global school systems 7,5 2. vuoden kevät
413315S Menetelmäopinnot 10 1. vuosi
413008S Tutkielmaopinnot 40 1. ja 2. vuosi
Monitieteiset opintokokonaisuudet ja muut vapaasti valittavat opinnot 15  
  Yhteensä 120  
 

Viimeksi päivitetty: 17.9.2012