OpenDigi-logo

OpenDigi - Opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisöissä

Projektin kuvaus

OpenDigi - Opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisöissä on Oulun yliopiston Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikön (LET) koordinoima opettajankoulutuksen kehittämishanke. LET toimii Oulun yliopistossa Kasvatustieteiden tiedekunnassa.

OpenDigi-hankkeessa saatetaan yhteen viiden opettajankoulutuslaitoksen tutkimusperustainen asiantuntijuus opettajien digipedagogisen osaamisen kehittämiseksi ja oppilaiden oppimistaitojen tukemiseksi. Hankkeen toteutuksen keskiön muodostavat kehittäjäyhteisöt, joissa opettajankouluttajat, opettajaopiskelijat, oppimisen- ja opettajankoulutuksen tutkijat ja perusasteen opettajat toimivat yhteistyössä.

Hankkeen aikana syntyy OpenDigi-kehittäjäyhteisömalli, joka tukee opettajankouluttajien, opettajaopiskelijoiden ja perusasteen opettajien osaamisen kehittymistä. Kehittäjäyhteisöön osallistumisen myötä opettajien opetussuunnitelman toteuttamista tukeva digipedagoginen osaaminen paranee ja taito tukea oppilaiden ja opettajaopiskelijoiden aktiivista oppimista kehittyy. OpenDigi-hanke luo koetellun toimintamallin ja rakenteet tutkijoiden, opettajankoulutuksen ja koulujen yhteistyölle sekä osaamisen ja toiminnan kehittämiselle.

Hankkeella on laaja valtakunnallinen vaikuttavuus, koska toiminnassa on mukana viisi yliopistoa ja kunkin yliopistopaikkakunnan aktiivisia kehittäjäkouluja, mukana ovat: Oulun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto ja Turun yliopisto.

Hanke pohjautuu Suomen Akatemian PREP21-tutkimushankkeen (2014-2017) tuloksiin opettajaopiskelijoiden oppimistaidoista, yhteisöllisen oppimisen taidoista ja tvt-taidoista.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteistyökumppanit

Tutkimusryhmä

Heikki Kontturi

Heikki Kontturi

Projektipäällikkö