FibroHealth - Fibroosin torjunta kroonisissa sairauksissa

Fibroosilla tarkoitetaan arpeutumisprosessia, jossa toimiva kudos korvautuu sidekudoksella. Fibroosi on vakava patologinen ilmiö, joka liittyy moniin kroonisiin sairauksiin. Fibroosi voi johtaa elinten toimintavaurioon ja jopa kuolemaan, ja sen arvioidaankin myötävaikuttavan jopa lähes puoleen länsimaissa tapahtuvista kuolemantapauksista.

FibroHealth – Fibroosin torjunta kroonisissa sairauksissa - on Oulun yliopiston tutkimuksen kokonaisuus, jossa yhdistyvät biolääketiede ja ihmistieteet.

Tutkimusteemat

FibroHealth vahvistaa ja laajentaa jo entuudestaan korkeatasoista fibroositutkimustamme. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa kroonisiin sairauksiin liittyvän ja terveellistä ikääntymistä haittaavan fibroosin molekulaarisista, epidemiologisista, kliinisistä ja käyttäytymiseen liittyvistä tekijöistä. Monitieteisen ekosysteemimme ansiosta meillä on mahdollisuus kehittää nykyistä parempia ennaltaehkäiseviä ja diagnostisia menetelmiä ja hoitomuotoja fibroottisten sairauksien sekä niihin liittyvien yhteiskunnallisten haittojen torjumiseksi. 

FibroHealth kokoaa yhteen laajan tutkijayhteisön neljässä tiedekunnassa ja linkittyy vahvasti moniin muihin yliopiston toteuttamiin teemoihin, erityisesti kokonaisuuksiin "Ihmisen kyvykkyys digitalisoituvassa maailmassa" (GenZ), "Tulevaisuuden terveydenhuollon uudet digitaaliset ratkaisut" (DigiHealth), "Dynaaminen datan mallinnus" (HiDyn), sekä "6G - Tulevaisuuden älykkäiden järjestelmien mahdollistaja" (6G-FSS) - ks. tarkemmin Tutkimuksen huiput.

FibroHealth kattaa nykyisellään kaksi toisiinsa kytkeytyvää ja toisiaan täydentävää Suomen Akatemian rahoittamaa teemaa: Profi3 Fibroottiset sairaudet (Fibrosis Diseasome) ja Profi6 Fibrobesity.

Remote video URL

Yhteystiedot

Sinua voisi kiinnostaa myös