Ketterä korkeakoulu

Opintoja niille, jotka opettavat tai haluavat tulevaisuudessa opettaa saamen kieliä tai saamen kielillä.

Hae opiskelijaksi!                  Opinnot                  Sogsakk-väylä                  Davvisámegillii

Mikä on Ketterä korkeakoulu?

Ketterä korkeakoulu  -hanke tarjoaa opettajan kelpoisuuteen kuuluvia opintoja niille, jotka opettavat tai haluavat tulevaisuudessa opettaa saamen kieliä tai saamen kielillä. Hankkeessa voi suorittaa inarin-, koltan- ja pohjoissaamen kielen perus- ja aineopinnot (65 op), kirjallisuuden perusopinnot (25 op) sekä opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Opinnot järjestetään verkko- ja monimuoto-opetuksena sekä lähiopetuksena Inarissa.

Oulun yliopiston Giellagas-instituutin ja kasvatustieteiden tiedekunnan Ketterä korkeakoulu -hanke tekee yhteistyötä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen, Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimiston sekä saamelaisalueen kuntien kanssa. Ketterä korkeakoulu on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamista opettajankoulutuksen kehittämishankkeista.

 

Hae opiskelijaksi!

Hakukuulutus
Infotilaisuuden diat

Hakuohjeet 

1. Haku saamen kielten perus- ja aineopintoihin sekä kirjallisuuden perusopintoihin järjestettiin 28.1.–28.2.2019. 

2. Haku opettajan pedagogisiin opintoihin järjestetään syksyllä 2020. 

 

Opinnot

Kieliopinnot (65 op)

  • fonetiikan ja yleisen kielitieteen peruskurssin kirjatentti 5 op
  • pohjois- tai inarinsaamen perus- ja aineopinnot 60 op (perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op)

Hakuaika: 28.1.2019–28.2.2019
Suoritusaika: Fonetiikan ja yleisen kielitieteen kirjatentti suoritetaan syksyllä 2019. Pohjois- tai inarinsaamen perus- ja aineopinnot suoritetaan välillä elokuu 2019–kesäkuu 2020.

Pohjoissaame

Perusopinnot (25 op) 

Taivutusoppi 5 op 
Sananmuodostusoppi 5 op
Kirjoittaminen I 5 op
Kääntäminen I 5 op
Lauseoppi 5 op

Aineopinnot (35 op) 

Kirjoittaminen II 5 op
Kääntäminen II 5 op
Sanasto 5 op
Kielten uhanalaisuus ja elvyttäminen 5 op
Saamelainen kirjallisuus 5 op
Äänneoppi 5 op
Valinnaiset opinnot 5 op

Inarinsaame  

Perusopinnot (25 op) 

Inarinsaamen peruskurssi I 5 op
Inarinsaamen suullinen käyttö I 5 op
Inarinsaamen peruskurssi II 5 op
Inarinsaamen taivuttamisen harjoituskurssi 5 op
Inarinsaamen kirjallinen käyttö I 5 op

Aineopinnot (35 op) 

Inarinsaamen fonologia ja morfologia I 5 op
Inarinsaamen lauseoppi 5 op
Inarinsaamen suullinen käyttö II 5 op
Inarinsaamen kirjallinen käyttö II 5 op
Inarinsaamen sananmuodostusoppi 5 op
Inarinsaamenkieliseen työelämään tutustuminen 5 op
Inarinsaamen erikoisalan sanasto 5 op


Kirjallisuuden perusopinnot (25 op)

Hakuaika: 28.1.2019–28.2.2019
Suoritusaika: elokuu 2020–joulukuu 2020

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Hakuaika: syksy 2020
Suoritusaika: tammikuu 2021–joulukuu 2021

 

Opintojen rahoitus: hakijoille ja kunnille

Opinnot vaativat kokopäiväistä opiskelua. Hanke pyrkii avustamaan opiskelijoita sopivan rahoituskanavan löytämisessä. Vaihtoehtoja ovat mm. omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella, aikuiskoulutustuki, vuorotteluvapaa tai opintotuki. 

Lisäksi kunnat voivat hakea saamen kielilain nojalla avustusta oikeusministeriöltä saamen kielten opiskelusta aiheutuvien lisäkustannusten kattamiseen (saamen kielilain 31 §). Oikeusministeriö voi siis myöntää avustusta opiskelusta aiheutuviin sijaiskustannuksiin eli siihen, että kunnan työntekijä on opiskelun aikana palkallisella virkavapaalla ja hänelle palkataan sijainen.

Suomen kulttuurirahasto tukee henkilökohtaisin apurahoin Ketterän korkeakoulun opiskelijoiden opintoja. Apurahoja voi hakea ainoastaan Ketterä korkeakoulu -hankkeen kautta. Lisätietoja projektikoordinaattorilta.

 

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen väylä kieliopintoihin

Ketterä korkeakoulu -hanke toimii yhteistyössä Inarissa sijaitsevan Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa.  

Lukuvuonna 2019–2020 inarin- ja pohjoissaamen kielten perus- ja aineopintoja on mahdollista opiskella myös Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kautta. 

 

Katso myös Oulun ammattikorkeakoulun tarjoamat opinnot: www.oamk.fi/oahpaheaddjin

 

Lisätietoja

Projektikoordinaattori
tiina.mattanen(at)oulu.fi, puh. 029 4483 451

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 15.11.2019