Ketterä korkeakoulu

Opintoja niille, jotka haluavat opettaa saamen kieliä tai saamen kielillä.

Hae opiskelijaksi!                  Opinnot                  Davvisámegillii

Mikä on Ketterä korkeakoulu?

Ketterä korkeakoulu  -hanke tarjoaa opettajan kelpoisuuden tuottavia opintoja niille, jotka haluavat opettaa saamen kieliä tai saamen kielillä. 

Hankkeessa voi suorittaa inarin-, koltan- ja pohjoissaamen kielen perus- ja aineopinnot (65 op), kirjallisuuden perusopinnot (25 op) sekä opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Opinnot järjestetään lähiopetuksena Inarissa ja osittain etäyhteyksin.

Oulun yliopiston Giellagas-instituutin ja kasvatustieteiden tiedekunnan järjestämä Ketterä korkeakoulu -hanke tekee yhteistyötä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen, Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimiston sekä saamelaisalueen kuntien kanssa. Ketterä korkeakoulu on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamista opettajankoulutuksen kehittämishankkeista.

 

Hae opiskelijaksi!

 

Haku opettajan pedagogisiin opintoihin auki 20.4.–11.5.2020.

 

Hakuohjeet 

1. Erillishaku opettajan pedagogisiin opintoihin on avoinna 20.4.–11.5.2020. Opiskelijaksi haetaan hakulomakkeella, jonka palauttamisen yhteydessä toimitetaan myös vaaditut liitteet. Tarkemmat hakuohjeet ja koulutuksen kelpoisuusvaatimukset löydät hakukuulutuksesta. Hakukuulutus ja hakulomake ovat saatavilla verkkosivuilla viimeistään haun alkaessa. 

2. Kelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeisiin erikseen. Valintakokeet järjestetään 8.–9.6.2020. Tarkemmat tiedot annetaan valintakoekutsussa. 

3. Opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan sähköisesti kuukauden kuluessa valintakokeista.

4. Opinnot alkavat tammikuussa 2021.

 

Opinnot

Kieliopinnot (65 op)

  • fonetiikan ja yleisen kielitieteen peruskurssin kirjatentti 5 op
  • pohjois- tai inarinsaamen perus- ja aineopinnot 60 op (perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op)

Hakuaika: 28.1.2019–28.2.2019
Suoritusaika: elokuu 2019–kesäkuu 2020.

Pohjoissaame

Perusopinnot (25 op) 

Taivutusoppi 5 op 
Sananmuodostusoppi 5 op
Kirjoittaminen I 5 op
Kääntäminen I 5 op
Lauseoppi 5 op

Aineopinnot (35 op) 

Kirjoittaminen II 5 op
Kääntäminen II 5 op
Sanasto 5 op
Kielten uhanalaisuus ja elvyttäminen 5 op
Saamelainen kirjallisuus 5 op
Äänneoppi 5 op
Valinnaiset opinnot 5 op

Inarinsaame  

Perusopinnot (25 op) 

Inarinsaamen peruskurssi I 5 op
Inarinsaamen suullinen käyttö I 5 op
Inarinsaamen peruskurssi II 5 op
Inarinsaamen taivuttamisen harjoituskurssi 5 op
Inarinsaamen kirjallinen käyttö I 5 op

Aineopinnot (35 op) 

Inarinsaamen fonologia ja morfologia I 5 op
Inarinsaamen lauseoppi 5 op
Inarinsaamen suullinen käyttö II 5 op
Inarinsaamen kirjallinen käyttö II 5 op
Inarinsaamen sananmuodostusoppi 5 op
Inarinsaamenkieliseen työelämään tutustuminen 5 op
Inarinsaamen erikoisalan sanasto 5 op


Kirjallisuuden perusopinnot (25 op)

Hakuaika: 28.1.2019–28.2.2019
Suoritusaika: elokuu 2020–joulukuu 2020

Opintojaksot

Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet 5 op
Katsaus saamelaiseen kirjallisuuteen 5 op
Saamelaisen kirjallisuuden lajityypit 5 op
Saamen kielten kertomaperinne 5 op
Saamenkielinen lasten- ja nuortenkirjallisuus 5 op

 

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Hakuaika: 20.4–11.5.2020
Suoritusaika: tammikuu 2021–joulukuu 2021

 

Opintojen rahoitus

Opinnot vaativat kokopäiväistä opiskelua. Hanke pyrkii avustamaan opiskelijoita sopivan rahoituskanavan löytämisessä. Vaihtoehtoja ovat mm. omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella, aikuiskoulutustuki, vuorotteluvapaa tai opintotuki. 

Suomen kulttuurirahasto tukee henkilökohtaisin apurahoin Ketterän korkeakoulun opiskelijoita. Apurahoja voi hakea ainoastaan Ketterä korkeakoulu -hankkeen kautta. Lisätietoja projektikoordinaattorilta.

 

Lisätietoja

Projektikoordinaattori
tiina.mattanen(at)oulu.fi, puh. 029 4483 451

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 2.4.2020