Giellagas-instituutti palkkaa kaksi tutkimusharjoittelijaa

Oulun yliopiston Giellagas-instituutti palkkaa kaksi tutkimusharjoittelijaa Saamelaiseen kulttuuriarkistoon

Aika: 1.6.–30.6. 2014, päivittäinen työaika on 7,25 h, Työjaksosta kertyy 2 lomapäivää, jotka voi pitää oman valintansa mukaan.
Palkka: 1333,68 €/kk

Hakeminen: Hakijan tulee lähettää vapaamuotoinen hakemus 31.3.2014 klo 16 mennessä Marko Jousteelle, sähköposti: marko.jouste(at)oulu.fi

1) Tutkimusharjoittelija, jonka tehtävänä on erityyppisten arkistoaineistojen digitoiminen, luettelointi, sisällön kuvailu ja järjestely. Lisäksi työntekijä työskentelee pienen jakson myös Oulun yliopiston keskusarkistossa. Suoritukset: Saamelaisen kulttuurin oppiaine, 683392A, 6 op.

2) Tutkimusharjoittelija, jonka tehtäviin kuuluu pohjoissaamenkielisten äänitteiden litteroiminen kielitieteelliseen tutkimukseen soveltuvalla tarkkuudella. Harjoittelu suoritetaan Saamen kielen professorin Ante Aikion ohjauksessa. Suoritukset: Saamen kielen oppiaine, Pohjoissaamen linja 683450A, 6 op.

Lisätietoja: Marko Jouste (HU324), marko.jouste(at)oulu.fi, p. 0294 483491

Viimeksi päivitetty: 12.3.2014