HAETTAVANA GIELLAGAS-INSTITUUTIN APURAHOJA

Giellagas-instituhtas leat ohcanláhkái 24.10.2014 rádjai veahkkeruđat.

Eaktun lea, ahte veahkeruđa vuostáiváldi ii leat eará barggus ja son lea almmuhan iežas studeantan lohkanjahkái 2104–2015.

1500 euro veahkkeruhta pro gradu -dutkamuša čállimii ja
3000 euro veahkkeruhta nákkosgirjebargui

Veahkkeruđa geavaheami galgá álggahit maŋimustá 1.12.2014. Ohcamušat sáddejuvvojit e-maila čuovusin dahje bábirhámis: marjatta.jomppanen(at)oulu.fi, HU 327.

Giellagas-instituutissa on haettavana 24.10.2014 mennessä apurahoja.

Ehtona on että apurahan saaja ei ole työssä ja on ilmoittautunut opiskelijaksi lukuvuodeksi 2104–2015.

1500 euron apuraha pro gradu -tutkielman tekijälle ja
3000 euron apuraha väitöskirjatyöhön

Apurahan käyttö on aloitettava viimeistään 1.12.2014. Hakemukset toimitetaan joko sähköpostin liitetiedostona tai paperiversiona: marjatta.jomppanen(at)oulu.fi, HU 327.

Dieđáhus / Tiedote (pdf)

 

Viimeksi päivitetty: 9.10.2014