Magga, Anne-Maria

Saamelaisen poronhoidon hallinto Suomessa: Tunnustamisen politiikasta alkuperäiskansojen hallintomallien palauttamiseen

Tutkin väitöskirjassani saamelaisen poronhoidon hallintoa Suomessa ja erityisesti tapaoikeuksien roolia siidajärjestelmässä. Vertailen tutkimuksessani, miten saamelaisen poronhoidon hallinnossa vaikuttavat yhtäältä saamelainen siidajärjestelmä ja toisaalta suomalainen paliskuntajärjestelmä, ja millaisia ongelmia seuraa kahden hallintojärjestelmän kohtaamisesta. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, miten saamelaisen poronhoidon hallinto tulisi Suomessa järjestää ja dekolonisoida, jotta se ottaisi paremmin huomioon saamelaisporonhoidon omat hallintomallit, oikeusjärjestelmät ja niihin perustuvat käytännöt.

Saamelaisporonhoito on perinteisesti organisoitu siidoittain, jotka ovat suku- ja perhekohtaisia paimennus- ja maankäyttöyksiköitä. Toisin kuin Norjassa ja Ruotsissa, Suomessa poronhoidon virallisessa hallinnossa ei ole kuitenkaan otettu huomioon saamelaista siidajärjestelmää ja siihen kuuluvia tapoja ja käytänteitä. Suomessa poronhoidon hallinto on järjestetty paliskuntajärjestelmän mukaisesti, joka on historiallisesti suomalaista alkuperää. Suomessa ei ole tutkittu juuri lainkaan saamelaisen poronhoidon omia hallintomalleja, jotka toimivat yhä paliskuntajärjestelmän rinnalla. Tutkimukseni ammentaa alkuperäiskansojen antikolonialistisesta kritiikistä ja erityisesti alkuperäiskansojen hallintomalleja koskevista teoretisoinneista.

Teen saamentutkimuksen alaan kuuluvaa väitöstutkimustani Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa Pohjoiset kulttuurit ja kestävä luonnonvarapolitiikka -tohtoriohjelmassa. Väitöskirjani ohjaajina toimivat sosiologian professori Jarno Valkonen ja saamentutkimuksen tutkijatohtori Lydia Heikkilä Lapin yliopistosta.

Olen valmistunut filosofian maisteriksi Oulun yliopiston Giellagas-instituutista pääaineenani saamelainen kulttuuri ja tällä hetkellä suoritan kansainvälisen oikeuden maisterintutkintoa Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa.

Anne-Maria Magga, oikeustieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto

In English

 

Julkaisut

Magga, Anne-Maria 2014. Rakenteellinen rasismi saamelaisen poronhoidon hallinnossa Suomessa. Kosmopolis 44(3–4). 61–77.

 

Viimeksi päivitetty: 25.9.2015