Sääʹmǩiõl aaunâsmättjummuž äʹlǧǧe čâhčča 2016 / Koltansaamen aineopinnot alkavat syksyllä 2016

Giellagas-instituuttâst äʹlǧǧe sääʹmǩiõl aaunâsmättjummuž čâhčča 2016. Sääʹmǩiõl aaunâsmättjummšid vuäiʹtte ooccâd oummu, ǩeäk lie spraavdõõttâm sääʹmǩiõl vuâđđmättjummšid obbnes leʹbe miâlggâd obbnes. Mättjummšid koʹlle čiččâm viiđ mättjemceäkldõõzz kurssâd, nuʹtt što aaunâsmättjummši veiddsõsvuõtt lij õhttsiʹžže 35 mättjemceäkldõssâd. Mättjummšid jäʹrjstet neeʹtt pääiʹǩ jeäʹǩǩes- da neäʹttel-loppmätt’tõssân. Ooccâmäiʹǧǧ mättjummšid poott 17.6. Ooccmõõžžid âlgg viikkâd pååšta nuʹtt, što pååʹštstemppal peiʹvvmieʹrr lij mââimõsân 17.6. Ooccmõõžžid vuõltteet addrõʹsse: Humanistinen tiedekunta, Opintopalvelut, PL 1000, 90014 OULUN YLIOPISTO.

Lââʹssteâđaid oudd Anna-Liisa Väyrynen, Giellagas-institutt:
anna-liisa.vayrynen@oulu.fi, tel. 050 5674 241

*************************************************************

Giellagas-instituutissa alkavat koltansaamen aineopinnot syksyllä 2016. Koltansaamen aineopintoja suorittamaan voivat hakea koltansaamen perusopinnot suorittaneet henkilöt tai henkilöt, joilla on lähes valmiit perusopinnot. Opinnot koostuvat seitsemästä viiden opintopisteen kurssista, joiden laajuus on yhteensä 35 opintopistettä. Opetus järjestetään netissä ilta- ja viikonloppuopetuksena. Hakuaika opintoihin päättyy 17.6.2016 Hakemukset on postitettava niin, että postileiman päiväys on viimeistään 17.6.2016.  Hakulomakkeet lähetetään osoitteeseen: Humanistinen tiedekunta, Opintopalvelut, PL 1000, 90014 OULUN YLIOPISTO.

Lisätietoja: Anna-Liisa Väyrynen, Giellagas-instituutti
anna-liisa.vayrynen(at)oulu.fi, p. 050 5674 241

Tietoa erillisestä opinto-oikeudesta

Hakulomake (pdf)

Viimeksi päivitetty: 1.7.2016