Giellagas-instituutti

Tervetuloa Giellagas-instituuttiin! Meillä on valtakunnallinen vastuu saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin ylimmästä opetuksesta ja tutkimuksesta Suomessa.

Giellagas-instituutti

GIELLAGAS-INSTITUUTIN HISTORIAA

Saamen kielen opetus alkoi Oulun yliopistossa vuonna 1970 suomen kielen laitoksessa. Vuodesta 2004 alkaen Giellagas-instituutti on toiminut Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan erillisenä yksikkönä, joka sijaitsee tiedekunnan rakennuksen kolmannessa kerroksessa.

Giellagas-instituutin perustamisesta eli vuoden 2001 alusta lähtien instituutilla on ollut opetusministeriön osoittama valtakunnallinen vastuu järjestää ja edistää saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin ylintä opetusta ja tutkimusta Suomessa. Giellagas-instituutin perustamisen jälkeen suurin muutos entiseen on se, että vanhasta oppiaineesta saamen kieli ja kulttuuri syntyi keväällä 2004 kaksi pääainetta, saamen kieli ja saamelainen kulttuuri.

Oulun yliopiston saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin opiskelijoiden ainejärjestö GieKu ry

11.5.2012

Yhteistyö

21.9.2012

Selvityksiä