From Idea to Printing of Metal Products (I2P)

  • This project is funded by the Kolarctic Cross-Border Cooperation program, which in turn is co-financed by the EU, Finland, Norway, the Russian Federation and Sweden.

Projektin kuvaus

3D-tulostuksen katsotaan yleisesti kuuluvan kymmenen tärkeimmän teollisuustuotannon tulevaisuuden teknologian joukkoon. Viime vuosina 3D-tulostus, jota kutsutaan myös lisääväksi valmistukseksi (Additive Manufacturing - AM), otettiin voimakkaasti käyttöön joillakin alueilla sijaitsevissa yrityksissä, kun taas muilla alueilla, mukaan lukien Kolarcticin alue, yritykset ovat olleet passiivisia tekniikan hyödyntämisessä. 3D-tulostus on paljon enemmän kuin vain yhden valmistustekniikan korvaaminen toisella. AM tarjoaa mm. mahdollisuuden vähentää valmistusvaiheita, uusia mahdollisuuksia tuotteiden suunnittelulle ja toiminnalle sekä erittäin tehokasta tuotantoa alhaisilla kustannuksilla ja vähäisillä ympäristövaikutuksilla. Vaikka etenkin metallien lisäävä valmistus tarjoaa suuren potentiaalin, sitä on vaikea hyödyntää pk-yritysten kannalta, koska sen hyödyntäminen vaatii uutta tietoa ja uudenlaisia taitoja.

I2P-projekti vastaa haasteeseen ja tarjoaa aloitteen metallituotteiden 3D-tulostuksen taitojen ja resurssien parantamiseksi. Hanke lisää tietoisuutta tämän lupaavan tekniikan mahdollisuuksista ja rajoituksista teollisuusyritysten keskuudessa. Projektin tavoitteena on myös uusien liikeideoiden kehittäminen pienille ja keskisuurille yrityksille. Tämä kaikki lisää liiketoiminnan kasvua, työllisyysastetta ja Kolarctic-alueen houkuttelevuutta.

Projektipäällikkönä hankkeessa tomii Luulajan teknillinen yliopisto. Hankkeessa on osatoteuttajana FMT-tutkimusryhmän lisäksi Norjasta Tromssan yliopisto ja Saltvik Plogen As, Venäjältä Pohjoinen federaatioyliopisto ja Sozvezdie, Ruotsista Mekinor Metall Ab ja Suomesta Filtra Group Oy. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 011 500 euroa ja sitä rahoittaa Lapin Liitto yhdessä Kolarctic CBC -ohjelman kanssa.

Onko yrityksenne kiinnostut metallien 3D tulostuksesta ja haluaisitteko lisätietoja aiheesta? I2P projektin asiantuntijat palvelevat Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntien yrityksiä metallin 3D tulostamiseen liittyvissä kysymyksissä. Yhteyshenkilö: Kari Mäntyjärvi (040 084 3050, kari.mantyjarvi@oulu.fi)

Projektin koordinaattori

Other university or unit

Yhteistyökumppanit

Projektipäällikkönä hankkeessa toimii Luulajan teknillinen yliopisto. Hankkeessa osatoteuttajana ovat Oulun yliopiston FMT-tutkimusryhmän lisäksi Norjasta Tromssan yliopisto ja Saltvik Plogen As, Venäjältä Pohjoinen federaatioyliopisto ja Sozvezdie, Ruotsista Mekinor Metall Ab ja Suomesta Filtra Group Oy.

Tutkimusryhmät

  • Future Manufacturing Technologies