Mikroyrittäjyyden verkko-opinnot

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt mikroyrittäjyyden valtakunnallisen tutkimus- ja koulutustehtävän Oulun yliopistolle kaudelle 2021-2024.  Mikroyrittäjyyden tutkimuksen ja koulutuksen tavoitteena on parantaa suomalaisten mikroyritysten toimintaedellytyksiä, osaamista ja kasvua. Lisäksi kehitetään vientiä, joka on suomalaisissa mikroyrityksissä selvästi vähäisempää moniin muihin Euroopan maihin verrattuna. Tavoitteena on myös uusien yritysten perustamisaktiivisuuden lisääminen.


Kerttu Saalasti Instituutilla on mikroyrittäjyydestä 10 vuoden tutkimuskokemus ja tutkimus kohdistuu erityisesti mikroyritysten kasvu-, kansainvälistymis- ja johtamismekanismeihin,  toimintaympäristöön ja yhteiskunnalliseen vaikutukseen. Instituutissa tutkitaan ja kehitetään lisäksi mikroyrittäjyyttä tukevia tulevaisuuden tuotantoteknologioita ja alueellisia kasvu- ja muutostekijöitä. Tällä hetkellä käynnissä on valtakunnallisen tason tutkimus- ja kehityshankkeita lähes kaikissa maakunnissa. Mukana on noin 500 kumppaniyritystä.

Tähän tutkimustyöhön perustuen tarjoamme ajantasaisia tutkimukseen perustuvia mikroyrittäjyyden koulutuksia käytännönläheisesti ja joustavasti verkossa. Tämä toteutus mahdollistaa yrittäjille ja muille yrittäjyydestä kiinnostuneille jatkuvan oppimisen asuinpaikasta ja ajasta riippumatta.

Mikroyrittäjyyden perusopinnot 30op (avoin yliopisto)
Mikroyrittäjyyden perusopinnot tarjoaa tietoa mikroyrittäjyydestä joustavasti, uusimman tutkimustiedon pohjalta. Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Kursseilla saa mahdollisuuden ratkoa mikroyritysten käytännön haasteita, kehittää oman tai case-yritysten liiketoimintaa sekä kehittää omaa osaamispääomaa. Kursseilla saa ymmärryksen mikroyritysten menestyksen esteistä sekä riskeistä ja ratkaisuja menestyksen saavuttamiseen. Voit suorittaa koko 30op:n kokonaisuuden tai yksittäisiä kursseja haluamassasi järjestyksessä. Kokonaisuus alkaa seuraavan kerran syyskuussa 2021, mutta voit aloittaa opinnot jo kevään kursseilta. Hinta: 75€ / kurssi
Palautteita avoimen yliopiston opinnoista

"Mielestäni tämä kurssi oli aidosti hyvä. Sain ainakin itse paljon uutta tietoa ja ajattelulleni työkaluja. Reflektoivat keskustelut, erilaiset oppimateriaalit ja tehtävät olivat hyödyllisiä ja selkeitä. Mahtavaa, että sain kohdistaa pohdintani nimenomaan omaan tilanteeseeni."  Mikroyrittäjyyden perusteet, syksy 2020

"Asiantuntevat opettajat, hyvät materiaalit, erittäin mielenkiintoista asiaa paljon."  Mikroyrittäjyyden perusteet, syksy 2020

Täydennyskoulutus verkko-opintoina
Täydennyskoulutus verkko-opintoina on joustava ratkaisu, jos haluat opiskella kokonaan etänä ajasta ja paikasta riippumattomasti. Nämä kurssit ovat avoinna koko vuoden 2021 ja voit liittyä niille milloin tahansa ja suorittaa opinnot omassa tahdissa. Opinnot järjestetään Moodle -oppimisympäristössä uusimman tutkimustiedon pohjalta. Kursseilla saa mahdollisuuden ratkoa mikroyritysten käytännön haasteita, kehittää oman tai case-yritysten liiketoimintaa sekä kehittää omaa osaamispääomaa. Kursseilla saa ymmärryksen mikroyritysten menestyksen esteistä sekä riskeistä ja ratkaisuja menestyksen saavuttamiseen. Asiantuntevat opettajamme ohjaavat sinua harjoituksissa ja vastaavat kysymyksiin joustavasti.

Palautteita kursseilta

"Kurssi oli kattava ja sai minut pohtimaan omaa tilannettani sekä yrittäjänä että ihmisenä. Kurssi täytti odotukseni!"  Vahva yrittäjä -kurssi

"Kurssin sisältö oli erinomaisesti suunniteltu. Parasta antia oli se, että pienet viestintäresurssit pitää osata priorisoida ja kohdentaa hyvin. Saamani palautteen myötä opin paljon. Videon tekokin onnistuu, kun vain ryhtyy hommiin. Kurssi oli tehokas, tiivis ja se piti suorittaa lyhyessä ajassa ja juuri siksi hyvä. Kouluttajat olivat alansa ammattilaisia ja sen huomasi koko kurssin ajan. Harvoin olen ollut näin tasokkaalla kurssilla! "  Digimyynti ja markkinointi mikroyrityksissä 2020

"Kurssissa on paljon asiaa ja ajattelemisen aihetta. Sisällöt ovat hyviä ja ihana oli kuunnella teidän kaikkien videoita."  Vahva yrittäjä -kurssi