Mikroyrittäjän tuottavuus ja työkyky (MYTTY)

Projektin kuvaus

Mikroyrittäjien muutostilanteisiin valmistautumattomuus voidaan nähdä yhtenä merkittävänä haasteena tämän päivän muuttuvassa toimintaympäristössä. Mytty hankkeessa autetaan yrittäjiä tunnistamaan yrityksensä tuottavimmat liiketoiminnot. Lisäksi tuetaan mikroyrittäjien ja yritysten työntekijöiden itsensäjohtamista, kuten ajankäytön hallintaa, työpäivän organisointia, työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Yrittäjät tunnistavat sekä oman ydinosaamisen että osaamistarpeensa (mm. myynti, digitaalinen mainonta, sähköiset tukityökalut).

Oman kehittämispolun aikana yrittäjät rakentavat osaamistarvekartat, jotka perustuvat yrittäjien käsitykseen tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista peilattuna omaan osaamistarpeeseen ja omiin kehityskykyihin. Tätä kehityspolkua tuetaan työohjauksellisin menetelmin. Yrittäjien palautumista ja jaksamista kartoitetaan esim. FirstBeat -mittauksilla, josta he saavat henkilökohtaisen palautteen. Palautteen perusteella yrittäjille asetetaan jaksamista tukevat henkilökohtaiset tavoitteet ja kehittämisen kohteet.

Hankkeen toteuttajat: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE ja Työterveyslaitos.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteistyökumppanit

Kalajoki, Nivala-Haapajärven seutukunta, Raahen seutukunta, Ylivieska