Hankkeet

Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTREn uusille nettisivuille pääsee TÄSTÄ

 

KÄYNNISSÄ:

Mikroyritysten kasvualusta

Päärahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Hankkeen hallinnoija: Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti

Kesto: 1.1.2015-31.12.2017

Tavoitteet:

  1. Mikroyrityksiä koskevan luotettavan tiedon tuottaminen ja levittäminen
  2. Mikroyrityksiä osallistavan toimintamallin rakentaminen
  3. Mikroyritysten kasvua ja kansainvälistymistä edistävien toimintamallien tutkimus, kokeilut ja käyttöönotto
  4. Mikroyrittäjyyden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskuksen perustaminen

------------------------------------------------------------

Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla

Päärahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Hankkeen hallinnoija: Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti
Projektipäällikkö Leena Eskola, leena.eskola@oulu.fi, Puh. 040 090 6103

Hankkeen osatoteuttajat: Oulun yliopiston Martti Ahtisaari instituutti ja Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun ammattikorkeakoulu, Centria ammattikorkeakoulu, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun kaupunki, Kuusamon kaupunki ja Pyhäjoen kunta.

Asiantuntijaorganisaationa strategiaprosessissa toimii Villinikkarit Oy.

Kesto: 1.1.2015-31.12.2017

Tavoitteet:

  • Muodostaa yhteinen maakunnallinen näkemys yrittäjyyskasvatuksesta
  • Laatia yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintamalli Pohjois-Pohjanmaalle
  • Sovittaa yhteiset linjaukset oppilaitosten käytännön toteutuksiin
  • Perustaa yhteinen materiaalipankki yrittäjyyskasvatuksen hyvien mallien ja käytänteiden jakamiseen
  • Vahvistaa ja monipuolistaa yrittäjyyskasvatuksen osaamista, käytettäviä menetelmiä ja materiaaleja
  • Varmistaa yrittäjyyskasvatuksen tukitoimintojen jatkuvuus.

Yhteisen maakunnallisen kehittämistyön kautta opiskelijoille muodostuu polku työelämään, jossa yrittäjyys näyttäytyy potentiaalisena uravaihtoehtona.

Lisätietoa hankkeesta: http://pohjois-pohjanmaa.yes-keskus.fi/tutustu-hankkeeseen/

------------------------------------------------------------

Julkisen ja yksityisen yhteistyö - vaikuttavat toimintamallit sosiaali- ja terveyspalveluiden arvoverkostoissa

Rahoitus: TEKES, Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa 2008-2013-ohjelma

Hankkeen hallinnoija: Aalto-yliopisto

Kesto: 1.1.2014-31.12.2015

Tavoite:

Tavoitteena on luoda teoreettisesti ja empiirisesti perusteltu ymmärrys palveluinnovaatioista valituilla aloilla; niiden vaikutuksista tuottavuuteen, vaikuttavuuteen ja liiketoimintamalleihin; sekä innovaatioiden leviämisestä ja esteistä. Tutkimuksen perusteella luodaan kumppanuusmalleja, tunnistetaan uusia innovaation mahdollisuuksia sekä levitetään nämä tehokkaasti käytäntöön. Hankkeen käytännön tuloksena on yrityspartnereille parempia innovaatioiden levittämismahdollisuuksia ja uutta liiketoimintaa julkisen toimijan kumppanina sekä julkisille toimijoille tehokkaampia ja vaikuttavampia sote-palveluita.

------------------------------------------------------------

SoteYBoost- sote-yrittäjän boosteri

Päärahoittaja: Päärahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Hankkeen hallinnoija: OAMK / Terveysalan yksikkö Oulainen. Projektipäällikkö Eija Hautala, eija.hautala@oamk.fi

Osatoteuttaja: Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti, Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä. Projektitutkija Anna-Mari Simunaniemi, anna-mari.simunaniemi@oulu.fi

Hankkeen toiminta-aika: 1.4.2015-31.12.2017

Hanke jakaantuu kolmeen päätavoitteeseen:

1) Sote-yritysten kasvun erityispiirteiden avaaminen ja valmennusohjelman laatiminen (vastuutaho: Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti)
2) Sote-yritysten palvelujen käyttäjälähtöinen kehittäminen työhyvinvointi huomioiden (vastuutaho: OAMK)
3) Sote-yritysten digitaalisen median valmennukset ja sähköisten järjestelmien käytön lisääminen (vastuutaho: OAMK)

 

Lisätietoja hankkeesta: http://soteyboost.blogspot.fi/

------------------------------------------------------------

Viimeksi päivitetty: 12.3.2019