Kansainvälinen konsortio tuottavuutta edistämässä

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti on mukana kansainvälisessä konsortiossa, jonka tavoitteena on kehittää didaktista materiaalia, jonka avulla edistetään LEAN-ajattelun hyödyntämistä työpaikoilla. Monet yritykset ovat tietoisia LEAN:ista, mutta sitä hyödynnetään tavallisesti vain tuotannollisessa toiminnassa. Monissa yrityksissä on havahduttu siihen, että muillakin toiminnan sektoreilla on paljon turhaa, mikä vie aikaa ja resursseja. Näiden tunnistaminen ja poistaminen lisää tuottavuutta.

Innovative Learning Approaches for Implementation of Lean Thinking to Enhance Office and Knowledge Work Productivity (ILA-LEAN) projektissa luodaan opintomateriaalia ja didaktinen peli toimisto- ja tietotyön LEAN-osaamisen edistämiseksi. ERASMUS+ rahoitteinen projekti alkoi lokakuussa 2016 ja kestää syyskuuhun 2018. Hankkeessa on mukana viisi eurooppalaista maata.

Oulun yliopiston lisäksi yhteistyöverkostoon kuuluvat Rzeszowin tekninen yliopisto Puolasta, Stavangerin yliopisto Norjasta, Minhon yliopisto Portugalista ja Centoform srl Italiasta. Yrityspartnereina ovat Latino group, Salte as ja Restol.

Lisää hankkeesta

Yhteyshenkilö: Johtaja Ville Isoherranen, ville.isoherranen@oulu.fi, 050 3478900

Viimeksi päivitetty: 3.2.2017