SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri

Projektin kuvaus

SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri -hanke (jatkossa SoloENTRE) on keskeinen työkalu yrittävän kulttuurin vahvistamisessa Pohjois-Pohjanmaalla. Sen tavoitteet pohjautuvat maakunnalliseen yrittäjyyskasvatusstrategiaan ja maakuntaohjelmaan. Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa asenteista yrittäjyyteen ja median synnyttämistä mielikuvista yrittäjyyttä kohtaan. Hankkeen tuloksena rakennetaan Mikroyrittäjyyden palvelukokonaisuus, joka sisältää a) työelämän muutoksen johdosta syntyneisiin yrittämisen uusiin muotoihin tuotteistettuja yrityspalveluita sekä b) yksin- ja mikroyritysten kasvun hallintaan ja c) digitaalisten valmiuksien arviointiin ja d) yrittävän kulttuurin kypsyysmallin uudet sähköiset palvelut. Lisäksi hankkeen tuloksena syntyy yrityspalveluorganisaatioiden ja yrittäjäjärjestöjen vertaisverkosto. Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa yrittäjyysasenteista ja ilmapiiristä. Yrittäjyysilmapiiriin vaikutetaan positiivisen medianäkyvyyden ja tapahtumien kautta. Hankkeessa rakennetaan yhteistyössä mikroyrittäjien, yrityspalveluorganisaatioiden ja tutkimustoimijoiden kanssa uudentyyppinen yrittämisen eri muotoja tukeva Mikroyrittäjyyden palvelukokonaisuus palvelumuotoiluprosessin kautta sekä koulutuksen johdon käyttöön suunnatun kypsyysmallin yrittävän kulttuurin johdettuun rakentamiseen. Kohderyhmää (erityisesti yksinyrittäjiä) tullaan kutsumaan mukaan kokeilemaan, testaamaan, kehittämään ja tuotteistamaan hankkeessa kehitettäviä sähköisiä palveluita. Hanke luo yritysrajapinnassa toimivien yrityspalvelujen ja yrittäjäjärjestöjen vertaisverkoston.

Päärahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Pohjois-Pohjanmaan Liiton kautta

Hankkeen hallinnoija: Oulun yliopiston Kerttu Saaalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE

Yhteistyökumppanit

Raahen seudun yrityspalvelu, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry ja Teknologiakeskus VTT oy

Tutkimusryhmät

  • Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE