Alueellisen erinomaisuuden tutkimus

- Alueiden muutosjoustavuus (resilienssi), rakennemuutos ja erikoistuva aluekehitys

- Yrittäjyyttä, osaamista ja kestävyyttä edistävät alueelliset rakenteet

- Alueelliset kasvutekijät, -mekanismit ja -prosessit

Tutkimuksessa hyödynnetään paikka-, rakennus- ja (geo)ympäristötietoon perustuvaa analytiikkaa ja optimointia.

Tutkimusryhmä tuottaa korkeatasoista tutkittua tietoa alueellisten ilmiöiden tekijöistä, prosesseista ja rakenteista. Tavoitteena on kehittää alueiden kasvun, elinvoiman ja kestävyyden olosuhteita. Tutkimuksen kohteina ovat alueiden älykäs erikoistuminen ja kehitys, alueellisten järjestelmien ja infrastruktuurien kehitys, alueelliset innovaatiot sekä rakennemuutos. Tavoitteena on vahvistaa erityisesti rakennemuutosalueiden taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä kestävyyttä, sekä tukea osaajien saatavuutta ja alueen toimijoiden innovaatiokykyä.

Tutkimuksella tuetaan myös arktisten alueiden kehittämispolitiikkaa, Euroopan alueellista koheesiopolitiikkaa sekä yliopistojen roolia osana alueellisia innovaatiojärjestelmiä. Tutkimusryhmä osallistuu alueellisiin innovaatiokokeiluihin ja pilotointeihin, joiden kautta uusinta tietoa hyödynnetään ja kerätään. Erityisenä kehittämiskohteena on Callio Lab.

Tutkimuksemme SoleCRIS-tietokannassa.

Viimeksi päivitetty: 27.4.2020