e-Mentor-Entrepreneurship Mentoring for Young Graduate Women

e-Mentor

Projektin kuvaus

e-Mentorin tavoitteena on tukea nuorten naisten yrittäjyysmotivaatiota ja -aikeita. Hankkeessa on tehty korkeakoulujen naisopiskelijoille ja heidän mentoreilleen kyselytutkimus yrittäjyysmotivaatioista ja talousosaamisesta. Tulokset raportoidaan ja käännetään hankekumppaneiden kielelle, myös suomeksi. Tuotoksena saadaan mobiililaitteelle soveltuva mentorointialusta, eMentor platform, jossa on viisi osiota: 1) mentorointivalmennus nuorille yrittäjille, 2) nuorten yrittäjien valmennusohjelma, 3) valmennus mentoreille, 4) mentroinnin periaatteet ja edut sekä 5) liiketoimintamalli. Jokaisesta kumppanimaasta valitaan mentoroitavia opiskelijoita ja heille mentorit valmennusohjelmaan. Toimenpiteiden toivotaan nostavan nuorten korkeakouluopiskelijanaisten yrittäjyysmyönteisyyttä ja -tietoisuutta sekä tarjota heille mahdollisuus saada tukea talousosaamiseen kokeneelta mentorilta. Mentorointiohjelma on tarkoitus vakiinnuttaa osaksi hankekumppaneiden palvelutarjontaa hankkeen jälkeen.

Projektin koordinaattori

Gazi Universitesi, Turkki

Yhteistyökumppanit

Oulun yliopisto, Point LLC (Turkki), Zarif (Slovakia), FUNDACJA "MALOPOLSKA IZBA SAMORZADOWA" (Puola), Leean Trade Oy (Suomi), Takidd (Turkki), WSEI (Puola), Mojmir (Slovakia)