Regions 4 Future: enabling policy mix tool and training to expand 5G&A I for regional single market development

Reg4Future

Projektin kuvaus

Tulevaisuudessa yhteiskunta on yhä digitaalisempi, verkostoitunut ja tiedolla johdettu. Monet palvelut, esimerkkinä sähköiset etäterveyspalvelut, ovat riippuvaisia nopeista langattomista tietoliikenneyhteyksistä. Uudet kehittyvät teknologiat kuten 5G ja tekoäly (AI-Artificial Intelligence) ovat jo muuttaneet liiketoiminnan arvoketjuja ja luoneet uusia liiketoimintamalleja. Yritysten toiminta perustuu langattomaan tietoliikenteeseen, virtuaalisuuteen, yritysverkostoihin ja alustatalouteen.

Isot kaupungit ja tiheään asutut kasvukeskukset kehittävät osaamistaan ja kyvykkyyttään hyödyntää uusia teknologioita. Harvaan asuttujen alueiden on tehtävä samoin.  Kaukana kasvukeskuksista sijaitsevat PK-yritykset, kunnat ja pienet kaupungit tarvitsevat kuitenkin tukea osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen hyödyntääkseen 5G ja AI teknologian hyödyt täysimittaisesti.

Reg4Future projektin tarkoitus on selvittää miten 5G ja AI on huomioitu kansallisen, alueiden ja kuntatason stategioissa ja suunnitelmissa. Tavoitteena on tunnistaa vahvuudet ja kehityskohteet, jakaa parhaita käytäntöjä ja määritellä millaisia toimenpiteitä on käynnistettävä harvaan asuttujen alueiden 5G AI valmiuksien parantamiseksi.

Itämeren alueen Interreg ohjelmasta siemenrahoituksen saanut Reg4Future projekti tukee maiden välistä yhteistyötä EU strategioiden toteuttamiseksi Itämeren alueella.

Rahoittaja: Interreg Baltic Sea Region (Seed Money)

Tutkimusryhmä

Pirjo Rousu

Project Researcher

Ossi Kotavaara

Research Director, Regional Excellence (REx)