Studia generalia: How to study conflicting, hidden and silenced phenomena?

Thursday, November 13, 2014

Researcher's choices and responsibilities - How to study conflicting, hidden and silenced phenomena?

- Public lectures in English and in Finnish, November 13, 2014

Miten tutkia vaiettuja, julkisuudessa kiistanalaisia tai muuten arkaluontoisina pidettyjä ja vaikeasti tavoitettavissa olevien yhteiskunnan ja lähihistorian ilmiöitä? Näitä kysymyksiä pohditaan monitieteisessä yleisöseminaarissa Tutkijan vastuu ja valinnat. Esille nousevat erityisesti tutkijan metodisiin valintoihin, tutkimuseettisiin haasteisiin ja tutkijan vastuuseen liittyvät näkökulmat. Tavoitteena on synnyttää monitieteistä keskustelua kysymyksistä, jotka koskevat laajasti koko ihmistieteellisen tutkimuksen kenttää.

Seminaarin vieraileviin puhujiin kuuluvat
lastensuojelututkija Johanna Hurtig (Helsingin yliopisto) sekä
ruotsalainen historiantutkija Johanna Sköld (University of Linköping).

Johanna Hurtig on tutkinut erityisesti väkivaltaan ja lasten hyväksikäyttöön liittyviä kysymyksiä. Hänen laajaa yhteiskunnallista keskustelua herättänyt tutkimuksensa Taivaan taimet - uskonnollinen yhteisöllisyys ja väkivalta (Vastapaino 2013) analysoi lapsiin kohdistunutta väkivaltaa uskonnollisessa yhteisössä. Johanna Sköld puolestaan on toiminut Ruotsissa lastensuojelun piirissä tapahtunutta kaltoinkohtelua selvittäneessä komiteassa (2006–2011) ja tutkii parhaillaan Suomesta toisen maailmansodan aikana Ruotsiin sijoitettuja sotalapsia. Lisäksi kuullaan Oulun yliopiston tutkijoita.

Seminaariin on vapaa pääsy ja se on avoin laajalle yleisölle, yliopiston henkilökunnalle sekä perus- ja jatko-opiskelijoille. Seminaarin järjestävät yhteistyössä Oulun yliopiston humanistinen tiedekunta, Oulun Historiaseura ja Nuorisotutkimusseura

Opiskelijat voivat tehdä seminaariin liittyviä kurssisuorituksia (3-5 op) historiatieteiden, nais- ja sukupuolentutkimuksen ja sosiologian opintoihin. Tarkemmat ohjeet julkaistaan tällä sivulla 6.10.2014.

Kurssin vastuuopettajat:

  • Historia & Nais- ja sukupuolentutkimus: Seija Jalagin
  • Sosiologia: Anu Alanko

 

 

Programme

Thursday 13 Nov 2014

University of Oulu, Linnanmaa campus (hall KTK112)

I Violence, shame and research ethics (in Finnish)                                                                             

Chair Professor Petteri Pietikäinen (University of Oulu, History of Science and Ideas)                                        

09:30–10:15 Post-doctoral researcher Johanna Hurtig (University of Helsinki, Social work):
Tietämisen rajat, käyttöyhteydet ja vastuu: Kontekstuaalinen näkökulma lapsuudessa koettuun väkivaltaan

10:15–11:00 Professor Vesa Puuronen (University of Oulu, Sociology):
Vastuussa kenelle? Muistitietotutkijan mahdollisuuksista ja ongelmista.

11:00–11:30 Commentary: Professor Tiina Kinnunen (University of Oulu, History) and discussion

11:30–12:30 Lunch (at own cost)

                                                                                 

II Hierarchies of truth. From problematic sources to official stories (in English)                                            

Chair Adjunct professor Marianne Junila (University of Oulu, History)                                             

12:30–13:10 Senior researcher, PhD Johanna Sköld (University of Linköping, Child Studies):
Politics of apology and the significance of ”truth”: a historian’s perspective on the Swedish process of redress towards victims of child abuse in out-of-home care

13:10–13:50 Post-doctoral researcher, PhD Kaisa Vehkalahti (Finnish Youth Research Society / University of Oulu, History of Science and Ideas):
Silences in the archive. Child welfare archives and the art of listening

13:50–14:15 Commentary: Lecturer, PhD / Strategic Advisor Blair Stevenson (School of Vocational Teacher Education, Oulu University of Applied Sciences) and discussion                    

14:15–14:30 Coffee

                                                                                 

III Diagnosing or stigmatizing? How to define and study contested issues in history (in English)

Chair Post-doctoral researcher Kaisa Vehkalahti (Finnish Youth Research Society / University of Oulu, History of Science and Ideas)

14:30–15:30
PhD student Anne Koskela (University of Oulu, Education): Diagnosing the deviant child in child guidance clinic documentation,1960s–1980s

PhD student Katariina Parhi (University of Oulu, History of science and ideas): In the grip of a psychopath – How to turn emotional turmoil into dispassionate research?

Post-doctoral researcher, PhD Mikko Myllykangas (University of Oulu, History of science and ideas): The expected and the actual past: the present in the study of history of suicide

15:30–16:00 Commentaries and discussion

Add to calendar

Back to events

Last updated: 3.9.2014