My Studio podcast

MyStudio avaa uusia näkökulmia yrittäjyyteen, osaamisen kehittämiseen ja mikroyrityksen johtamiseen. Näissä podcasteissa kurkistetaan  mikroyrittäjän arkeen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Ääneen pääsevät yrittäjät, tutkijat, yrityspalvelutoimijat sekä muut elinkeinoelämän vaikuttajat.

Podcastit ovat osa mikroyrittäjyyden verkko-opintojen oppimateriaaleja, jotka tuotetaan suomalaisten mikroyritysten kasvun ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Verkostojen voimaa: miten ja miksi verkostoituisin? Katariina Ala-Rämin vieraana, yrittäjä Kati Vehmas

Tässä jaksossa saat vinkkejä verkostoitumiseen ja entisten verkostojen vahvistamiseen. Podcast -vieras Kati Vehmas katsoo mikroyrittäjien verkostojen etuja mikroyrittäjän (Digiabit Oy), tutkijan sekä ydinryhmäverkoston vetäjän silmin. Miten Katin käsitys verkostoista on muuttunut vuosien varrella ja mitä vinkkejä hän antaisi muille mikroyrittäjille? Katin kanssa keskustelemassa on Katariina Ala-Rämi, joka opettaa avoimessa yliopistossa Mikroyritykset muuttuvissa toimintaympäristöissä -kurssilla.

Yrityksen kasvunhallintaa lakimiehen näkökulmasta, Peetu Virkkalan vieraana lakimies Eelis Paukku

Eelis Paukun yrityksessä tarjotaan juridiikkaan liittyviä palveluja mm. sopimus- ja vero-oikeus- sekä ympäristöoikeusneuvontaa. Työoikeudesta on heillä myös paljon kokemusta. Podcastissa keskustellaan mm. suurten ja pienten yritysten työsuhdeasioista, joukkorahoituksesta ja erilaisista velvoitteista. Pientenkin yritysten kannattaa hyödyntää työlainsäädännön velvoitteet oikein, koska virheet voivat koitua lopulta kalliiksi. Yrityksen kasvaessa tulee myös muita kompastuskiviä esiin, jotka yrittäjän kannattaa huolehtia kuntoon. Lopussa Eelis tiivistää yrittäjälle kolme tärkeintä vinkkiä, joista yksi on, että konflikteja kannattaa välttää.

Etätyötä yksin, yhdessä, tunteella ja taidolla, Päivi Lohikosken vieraana Jyrki Sundström ja Mari Saikkonen

Tässä etätyöjaksossa Verkkoaseman Jyrki Sundström Verkkoasemalta ja Mari Saikkonen Axiell Mediasta kertovat mitä oman työn ja etätyön johtaminen vaativat yksilöltä ja työyhteisöltä. Miten voi myydä etänä? Miten yhteisöllisyyttä rakennetaan ja ylläpidetään ja miten tuloksellisuutta seurataan? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin tulee vastauksia Päivi Lohikosken vetämässä Etätyö My Studiossa.

Henkilöstön ja yrityksen johtaminen mikroyrityksessä, Kai Hännisen vieraana Lauri Haapanen ja Petri Ahokangas

Mitkä asiat vaikuttavat mikroyritysten johtamiseen? Millaiset johtamisongelmat ovat tyypillisiä suomalaisille mikroyrityksille ja miten mikroyritystä ja sen työntekijöitä johdetaan tehokkaasti? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastaavat My Studion haastateltavana Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yliopistonlehtori Lauri Haapanen ja professori Petri Ahokangas. Lauri Haapanen keskittyy tutkimuksessaan johtamiseen ja kansainväliseen liiketoimintaan ja Petri Ahokangas uuden digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen.

Mikroyritysten johtaminen: ekosysteemit ja ketteryys, Kai Hännisen vieraana Kirsi Aaltonen ja Harri Haapasalo

Mitä mikroyritysten ketterä johtaminen on? Mitä ekosysteemiyhteistyö mahdollistaa mikroyrityksille ja mitä ketterällä liiketoiminnalla tarkoitetaan? Näihin ja muihin kysymyksiin vastaavat My Studion haastateltavana Oulun yliopiston tuotantotalouden professorit Kirsi Aaltonen ja Harri Haapasalo.

Mikroyritysten ketterä johtaminen: yrityspalveluorganisaatioiden tuki, Kai Hännisen  vieraana Riitta Palosaari ja Harri Jokela

Millaista tukea yrityspalveluorganisaatiot tarjoavat mikroyritysten johtamiseen? Millaista apua mikroyritykset kaipaavat ja miten johtamisen suuntaviivat asetetaan? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastaavat Raahen Seudun Kehityksen yrityskehityspäällikkö Riitta Palosaari ja Nivala-Haapajärven seudun kehittämisyhtiö NIHAK:in yrityspalvelupäällikkö Harri Jokela. Riitta ja Harri ovat päivittäin tekemisissä alueidensa pienyrittäjien kanssa kehittääkseen mikro- ja pk-yritysten valmiuksia.

Itsensä johtaminen ja ketteryys mikroyrittäjien näkökulmasta, Kai Hännisen vieraana Milja Hokkanen ja Teemu Pehkonen

Miten mikroyrittäjien tulisi johtaa itseään reagoidakseen suunnitelmallisesti muutoksiin? Millaiset johtamistoimet yrittäjän kannattaa toteuttaa itse ja millaiset ulkoistaa? Näihin ja muihin kysymyksiin vastaavat My Studion haastateltavana mikroyrittäjät Milja Hokkanen Tilitoimisto Tiliecon Oy:stä ja Teemu Pehkonen Kulkukoira Oy:stä. Milja on työnsä puolesta jatkuvasti tekemisissä mikroyritysten talousasioiden kanssa, kun taas Teemu on keskittynyt korona-aikana kehittämään yrityksensä verkkokauppapalveluita.

 

 

Työhyvinvoinnin valmennus, Anna-Mari Simunaniemen vieraana Jaana-Piia Mäkiniemi

Tässä MyStudio -podcastin jaksossa Anna-Mari Simunaniemen vieraana on keskustelemassa työhyvinvoinnin valmennuksesta tutkija ja työhyvinvointivalmentaja Jaana-Piia Mäkiniemi Tampereen yliopistosta. Jaana-Piia avaa kiinnostavia näkökulmia työhyvinvointiin ja kertoo mm. työnimusta ja uupumuksesta. Lopuksi esitellään kolme tärkeintä asiaa, jotka yrittäjien kannattaa ottaa huomioon omassa työhyvinvoinnissaan sekä miksi työhyvinvointiin panostaminen kannattaa.

Sosiaalisen median hyödyntäminen yritystoiminnassa, Markus Rytingin vieraina Timo Koivumäki ja Harto Pönkä

Yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinointi sosiaalisessa mediassa on monen yrityksen elinehto. Onko some-markkinointi helppoa, ilmaista ja kohdennettua vai resursseja vaativaa ja silkkaa onnenkauppaa? Tämän podcastin kuunneltuasi tiedät myös sen, mitä somessa ei kannata koskaan tehdä. Vieraina Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun Martti Ahtisaari Instituutin dosentti Timo Koivumäki sekä sosiaalisen median kouluttaja, tietokirjailija Harto Pönkä.

Kartat ja paikkatieto viestinnän ja analyysin tukena, Ossi Kotavaara, Terhi Ala-Hulkko ja Aleksi Nivala

Vaikuta kartoilla -kurssi käynnistyi Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskuksessa 15.10.2020. Kurssi tehdään nostop-toteutuksella, joten voit ilmoittautua sille milloin vain ja suorittaa kurssin omassa tahdissasi 6kk:n aikana. Miksi kurssi on merkittävä ja mitä siinä opitaan? Tästä keskustellaan kartat ja paikkatieto analyysin tukena podcastissa.

 

Lisää tehoa paikkatietoon analyysin avulla, Ossi Kotavaara, Terhi Ala-Hulkko ja Aleksi Nivala

Avoimen paikkatiedon määrä on lisääntynyt huimasti viime vuosien aikana. Tuotamme paikkatietoa ehkä tietämättämme tai omistamme sitä erilaisten rekisterien muodossa. Saako paikkatiedosta enemmän irti, jos yhdistellään erilaisia aineistoja yhteen? Voisiko paikkatieto kertoa ilmiöiden syy-seuraussuhteista, jos sitä käyttäisi erilaisissa analyyseissa? Maantieteilijät Ossi Kotavaara, Terhi Ala-Hulkko ja Aleksi Nivala pohtivat tässä jaksossa, miten itse ovat käyttäneet paikkatietoa omissa tutkimuksissaan. Lisäksi podcastissa esitellään, millaisia

​ 

Yritysvalmennus ja verkostot mikroyrittäjän voimavaroina, vieraana Mari Autio

Yritysneuvoja auttaa pienissä ja isoissa kehittämistarpeissa, vieraana Ella Saarenpää

Proffat brändikeskustelussa, Markus Rytingin vieraana Saila Saraniemi ja Erkki Karvonen

Mitä yrityksen brändääminen tarkoittaa? Mitä eroa on imagolla ja brändillä? Miten rakennan yritykselleni vahvan brändin? Näihin ja muihin kysymyksiin vastaavat My Studion haastateltavana Oulun yliopiston professorit Saila Saraniemi ja Erkki Karvonen. Oulun kauppakorkeakoulussa työskentelevä Saraniemi on Suomen ensimmäinen brändimarkkinoinnin professori. Informaatiotutkimuksen ja viestinnän professori Karvonen on Suomen ensimmäisiä imagotutkijoita ja väitellyt aiheesta jo vuonna 1997. Haastattelijana tutkijatohtori Markus Rytinki

 

Vastuullisuuden laiminlyönti voi tulla kalliiksi, Anna-Mari Simunaniemen vieraana Niina Suuronen, Responsia Quality Consulting

Vastuullisuuden laiminlyönti yrityksessä voi johtaa jopa asiakkaiden menettämiseen. Yrityksen laatutyö on riskienhallintaa, joka auttaa selviytymään yllättävissä liiketoiminnan muutoksissa. Niina Suuronen (Responsia Quality Consulting) kertoo, kuinka mikroyrittäjä pääsee alkuun omassa vastuullisuuden arvioinnissa.

 

Työelämän ilmiöt, muutos ja luova laiskuus, Heli Kurikkalan vieraana Juha Hakala

Podcastissamme on Heli Kurikkalan vieraana Juha Hakala, joka on kasvatustieteilijä ja filosofi, Jyväskylän yliopiston professori Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa sekä Oulun yliopiston dosentti. Hakala tunnetaan opettajankouluttajana ja opinnäytetöiden ohjaamisen asiantuntijana. Viime vuosina hän on keskittynyt yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluun kirjoissaan.

 

Mitä olen oppinut yrittäjyydestä? Vieraana Heikki Saari Livekuvaukset.fi

Tässä jaksossa keskustellaan aloittavan yrittäjän osaamisen kehittämisestä ja tuottavan liiketoiminnan fokusoimisesta. Aina asiat eivät mene kuten yrittäjä etukäteen kuvittelee. Mihin yrittäjän kannattaa keskittää oma aikansa? Miten tunnistaa omista ideoistaan ne tuottavat?

 

Yrittäjän työkyvyn ja palautumisen vaikutus yrityksen tulokseen, vieraana Jaana Laitinen

Miten työkyky ja palautuminen vaikuttavat yrittäjän tuloksellisuuteen? Miten löytää tasapaino työn ja itsestään huolehtimisen välille? Keskustelemassa työhyvinvoinnin tutkija, dosentti Jaana Laitinen Työterveyslaitokselta

Some mikroyrityksen myynnin ja markkinoinnin tukena, Mirja Väänäsen vieraana Satu Virtanen ja Juha Lahtinen

Miten some tukee mikroyrityksen myyntiä ja markkinointia? Mikroyritysten some-kokemuksista keskustelemassa Mirja Väänäsen kanssa, yrittäjä Satu Virtanen Hoivapalvelu Satu Susanna Oy:stä ja pk-yritysten kasvusparraaja Juha Lahtinen, Viexpo.

Tunteet työelämässä ja poikkeustilanteissa, Heli Kurikkalan vieraana Merja Julkunen

Työelämän kehittäjä, yrittäjä Merja Julkunen keskustelee Heli Kurikkalan kanssa tunteista, Merjan yrittäjyydestä ja uusista aluevaltauksista yrittäjänä poikkeusaikana. Ovatko poikkeusolot helpommin kestettävissä, kun ne hyväksyy? Miten yrittäjä huolehtii itsestään korona-aikana? Podcast julkaistu huhtikuussa 2020.

Myyntityö mikroyrityksessä, Mirja Väänäsen vieraana Sanna Paakkonen

"Tärkeää on löytää fokus ja oma myynnillinen kärki." WTF yrittäjä, luova insinööri Sanna Paakkonen kertoo mitä ajattelee myynnistä ja siitä mitä välineitä ja keinoja myyntiin tarvitaan. Haastattelijana MicroENTREN Mirja Väänänen.

Viimeksi päivitetty: 23.3.2021