Marika Hyttinen

 

Research

My doctoral thesis research focuses on the world view of a pitch-manufacturing community on the island of Pikisaari in Oulu and its change from the archaeological viewpoint during the early modern era (ca. 1650–1850 AD). With the help of material culture and archive sources, I study the everyday life of this pre-industrial pitch-manufacturing community, how it was organised and how the community’s understanding of the surrounding world changed in the globalising world from a “traditional” and nature-bound view to a modern, natural scientific world view. I utilise the theoretical starting points of artefact biography and material memory in my work.

 

Research interests

Early modern era, cities, industrial archaeology and industrial communities, material culture.

 

Publications

 • Hyttinen, M., Ylimaunu, T., Kallio-Seppä, T. & Mullins, P. 2016. ”Pien polttoa ja käsityöläisyyttä – materiaaliset muistot Oulun Pikisaaren pikiruukkiyhteisöstä”.  Häkälä. P. (toim.): Arkeologipäivät Teollisuusperintö & Teknologiat ja niiden tutkimus. Suomen Arkeologinen seura, Helsinki. s. 27−41. Saatavissa: http://www.sarks.fi/ap/ap2015/ap2015.pdf
 • Hyttinen, M. & Ikonen, T. 2016. “1600-luvun kaupunkikeskustasta 1700-luvun lopun kaupungin reunamille – poimintoja Oulun kaupunkiarkeologiasta“. Niukkanen, M., Pesonen, P. & Alvik, R. (toim.): Monttu auki. Arkeologisia kenttätutkimuksia 1. Museovirasto, Helsinki. s. 102−115.
 • Hyttinen, M. & Ylimaunu, T. 2015. ”Pikiruukki kukoisti Pikisaaressa 1700-luvulla“. Kaleva 21.9.2015.
 • Hyttinen, M. 2012. ”Porvareiden talousrakennuksia ja arkiesineistöä – Keskikatu 12:n kaivausmateriaalin merkitys Tornion kaupunkiarkeologiselle tutkimukselle”. SKAS 3/2012. 41-54.
 • Kallio-Seppä, T., Tanska, T. & Hyttinen, M. 2012. ”Prospektointia kaupunkikohteissa – kokemuksia maaperäkairauksesta Raahessa, Kokkolassa ja Porissa”. SKAS 1-2/2012. 51-66.
 • Hyttinen, M., Ikonen T. & Taipaleenmäki, T. 2011. ”Die Entdeckung der Vergangenheit”. Archäeologie in Deutschland 5/2011. 58-59.
 • Hyttinen, M. & Oikarinen, T. 2011. ”Hirsisalvoskaivot Oulun kaupunkiarkeologiassa”. Teoksessa Janne Ikäheimo, Risto Nurmi, Reija Satokangas (toim.): Harmaata näkyvissä. Kirsti Paavolan juhlakirja. Kirsti Paavolan juhlakirjatoimikunta, Oulu. 165-176.
 • Ikonen, T. & Hyttinen, M. 2011. ”Paremman laadun puolesta? Lyijysinetit pohjoissuomalaisessa löytöaineistossa”. Teoksessa Janne Ikäheimo, Risto Nurmi, Reija Satokangas (toim.): Harmaata näkyvissä. Kirsti Paavolan juhlakirja. Kirsti Paavolan juhlakirjatoimikunta, Oulu. 177-188.
 • Hyttinen, M. 2010. ”Aikamatka Oulun menneisyyteen – Arkeologinen aineisto kertoo elämästä vanhassa satamakorttelissa”. Kaleva 26.4.2010.
 • Hyttinen, M. & Oikarinen, T. 2009. ”Länkisen (Hjärpen lammen) reuna-alueiden rakennuskantaa 1600-luvun Oulussa”. Teoksessa Janne Ikäheimo ja Sanna Lipponen (toim.): Ei Kiveäkään kääntämättä. Juhlakirja Pentti Koivuselle. Pentti Koivusen juhlakirjatoimikunta, Tornio. 267-276.
 • Hyttinen, M., Kallio, T. & Oikarinen, T. 2008. ”Konekaivun erityiskysymyksiä ja haasteita: esimerkkinä Oulu”. SKAS 1/2008. 25-31.

Last updated: 21.9.2017