Arkeologian ja kulttuuriantropologian avoin seminaari

Wednesday, January 9, 2019

Keskiviikkona 9.1. tutkijatohtori Oula Seitsonen esittelee tutkimustaan otsikolla "Varhaisen poronhoidon maisemat Gilbbesjávrin alueella keski- ja myöhäisrautakaudella". Esitelmä käsittelee maisema-arkeologian ja paikkatietoanalyysien pohjalta poronhoidon kehitystä keski- ja myöhäisrautakaudelta 1800-luvulle Saamenmaan luoteiskolkassa, Gilbbesjávrin alueella. Siirtyminen metsästys-keräily- ja kalastuspohjaisesta taloudesta pienimuotoiseenkin poronhoitoon aiheutti merkittäviä muutoksia esimerkiksi maankäytössä, ihmisten jokapäiväisessä elämysmaailmassa, maisemakäsityksissä sekä ihmisen ja poron välisissä vuorovaikutussuhteissa. Käynnissä olevien analyysien pohjalta on jatkossa tarkoitus kehittää työkaluja domestikaation tutkimukseen ja kulttuuriperintöhallinnon tarpeisiin, esimerkiksi ennustavia malleja.

Seminaari kokoontuu kello 10-11 salissa SÄ102. Tervetuloa!

Add to calendar

Event location

SÄ102

Event address

Oulun yliopisto

Back to events

Last updated: 3.1.2019