Bachelor theses/ Kandityöt

Yksikömme tutkijat mielellään ohjaavat kanditöitä, erityisesti energia, jätehuolto ja kestävyys aiheissa. Yhteishenkilönä toimii TkT Jenni Ylä-Mella. Kandityön voi kirjoittaa suomeksi tai englanniksi. Osa tutkijoita kuitenkin pystyy ohjata töitä vain englanniksi.

Our unit is ready to advise you if you are interested in writing your bachelor thesis in energy, waste management or sustainability issues. Contact  Dr. Jenni Ylä-Mella if you want to do your bachelor thesis in the unit. You can also contact the researchers directly if you are interested in the subjects listed below. You can write your bachelor thesis in Finnish or English, although some adviser are only able to advise in English.

 

Mahdollisia kandidaattityö aiheita/Potential bachelor thesis subjects

Energia-alan aiheet/ Subjects related to energy:

Ohjaaja: Jari Pulkkinen

 • Vaihtoehtoinen polttoaineen direktiivi ja sen vaikutukset Suomeen /The alternative fuel directive and its implications to Finland
 • Sähköinen liikenne: Sähköautojen latauspisteet Oulussa ja sähköisen liikenteen rooli EU:n puhtaan energian paketissa /Electrification of transportation: review of EV charging places in Oulu and the role of electric monility in Clean Energy for all Europeans package
 • Kannettavat aurinkolaturit /Review of portable solar chargers
 • Rakennetun ympäristön ja Suomen rakennuskannan kehitys tulevaisuudessa EU:n tavoitteiden pohjalta /The future development of Finnish Building Stock and built environment by the EUs targets
 • Kaukokylmä ja sen potentiaali Suomessa / District cooling and its potential in Finland

Supervisor: Antonio Caló

 • The energy-water nexus: Energy and carbon footprint of water acquisition and treatment
 • The energy-water nexus: Energy and carbon footprint wastewater treatment
 • Is energy a basic human right, a necessity service or a commodity?

Supervisor: Jean-Nicolas Louis

 • The impact of WEF-M-C (water-energy-food-material-climate nexus) on future life cycle assessments/inventories
 • Characterising the inter-dependence of the energy system and their relationship
 • Smart energy technologies material use – their environmental impacts
 • Smart readiness indicators for building and their implementation in new buildings
 • Impact of the Energy Performance of Buildings Directive on building automation and their performance

 

Kiertotaloua aiheet/ Subjects relating to Circular economy:

Ohjaaja: Jenni Ylä-Mella

 • Kriittiset materiaalit kestävissä energiateknologioissa (review tai case-materiaali)
 • Käytöstä poistettujen tuulivoimaloidn purku ja kierrätys
 • Jakamistalouden uudet palvelut asumisessa: esimerkkejä Oulun seudulta

Ohjaaja/supervisor: Eva Pongrácz

 • Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen jätehuoltoon: Haasteet ja niihin varautuminen /The impact of climate change on waste management in Finland
 • Jätteen synnyn ehkäisy Euroopan Unionissa: Vaikuttaako lainsäädäntö? /Waste prevention in the European Union: has legislation been successful?
 • Kriittisen infran haavoittuvuus ja vältämmättömyyspalvelujen jatkuvuuden varmistaminen Covid 19 epidemian aikana /Vulnerability of critical infrastructure and securing the continuity of necessity goods and services during Covid-19
 • Miten Covid-19 vaikutti jätteiden määrään ja koostumuksen; Jätehuollon järjestäminen epidemian aikana /The impact of Covid-19 on waste amounts and composition; Organization of waste management during Covid-19

 

Last updated: 13.1.2021