Bachelor theses/ Kandityöt

Yksikömme tutkijat mielellään ohjaavat kanditöitä, erityisesti energia, jätehuolto ja kestävyys aiheissa. Yhteishenkilönä toimii TkT Jenni Ylä-Mella. Kandityön voi kirjoittaa suomeksi tai englanniksi. Osa tutkijoita kuitenkin pystyy ohjata töitä vain englanniksi.

Our unit is ready to advise you if you are interested in writing your bachelor thesis in energy, waste management or sustainability issues. Contact  Dr. Jenni Ylä-Mella if you want to do your bachelor thesis in the unit. You can also contact the researchers directly if you are interested in the subjects listed below. You can write your bachelor thesis in Finnish or English, although some adviser are only able to advise in English.

 

Mahdollisia kandidaattityö aiheita (jatkuvasti päivitetään!)/Potential bachelor thesis subjects

Sample subjects relating to energy/Energia-alan aiheet:

 • Vaihtoehtoinen polttoaineen direktiivi ja sen vaikutukset Suomeen/ The alternative fuel directive and its implications to Finland
 • Sähköinen liikenne: Sähköautojen latauspisteet Oulussa ja EY:n energian talvipaketti/ Electrification of transportation: review of EV charging places in Oulu vs. the EU Energy Winter package
 • Energian ja veden välinen yhteys: resurssien saatavuusrajoitukset ja konfliktit/ The energy-water nexus: Resource availability limitations and conflicts
 • Tuulivoiman haasteet kylmissä ilmastoissa: Jäätymisen vaikutus ja ehkäisy/ Challenges of wind power in cold climates: The impact and prevention of icing
 • Review of portable solar chargers/ Kannettavien aurinkolaturien tarkistus
 • Aurinkosähkö kotitalouksille ja yhteisöille: Mitoitus, luvat ja markkinat/ Rooftop photovoltaics for households and communities: Sizing, permits and markets
 • Onko energia ihmisen perusoikeus, välttämättömyyspalvelu tai hyödyke?/Is energy a basic human right, a necessity service or a commodity?
 • Päästökaupan asema vähähiilisessä taloudessa/ Carbon pricing as a key to low carbon economy

 

Sample subjects relating to Circular economy/Kiertotalouteen liittyvät aiheet:

 • Green Deal –sopimukset ja muut vapaaehtoiset kestävän kehityksen sitoumukset Suomessa/ Green Deal agreements and other voluntary commitments to sustainable development in Finland
 • Katsaus globaaliin ruokahävikkitutkimukseen / Review of global food waste studies
 • Kriittiset infrastruktuurit ja niiden vaatima maapinta-ala Suomessa
 • Alustatalous kiertotalouden edistäjänä: esimerkkejä ja kokemuksia Oulun alueelta
 • Jakamistalous osana kiertotaloutta: haasteet ja mahdollisuudet Suomessa
 • Jätehuollon vaatimat resurssit: haasteet ja mahdollisuudet 
 • Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen jätehuoltoon: haasteet ja niihin varautuminen
 • Biohajoavan jätteen arvo ja mahdollisuudet

 

Advising only in English:

Dr.Antonio Caló: Subjects related to nuclear energy, sustainable energy or smart energy networks

Dr. Jean-Nicolas Louis: Subjects related to smart houses, smart grids, home energy management systems and heat pumps

MSc Victor Pavlov: Subjects related to oil spill response and preparedness in the Arctic marine environment

Last updated: 30.9.2019