Matti Enbuske: Publications and Research Projects

Research and teaching:

• History of settlement and population
• Olaus Magnus
• History of land ownership rights in Lapland
• Local history


Research projects:

• The history of land ownership rights in Lapland
• Northern Finlands roadhistory
• History of environment
• Olaus Magnus and his knowledge of the Northern Scandinavia


Publications:

• "Erämaiden asutus - pyyntikulttuurin elinkeinot ja olosuhteet." Suomalaisen arjen historia. Savupirttien Suomi. Weilin&Göös. Porvoo 2006. 22 s.

• Asutuksen ja maankäytön historia keskisessä Lapissa ja Enontekiöllä 1900-luvun alkuun. Lapinmaan maaoikeudet. Oikeusministeriön julkaisuja 2006:6. Edita. 352 s.

• "Muinaisajoista keisarinvallan suojaan ." Karjalohja. Itsenäisen väen pitäjä. Toim. Veikko Kallio. Vammala 2005. 88 s.

• "Lapin asuttamisen historia." Lappi. Maa, kansat, kulttuurit. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 924. Toim. Ilmo Massa, Hanna Snellman. Hämeenlinna 2003. 25 s.

• "Elämää laajan lapinkylän perintömailla (1650-1750)." Inari - Aanar. Inarin historia jääkaudesta nykypäivään. Toim. Veli-Pekka Lehtola. Oulu 2003. 23 s.

• "Olaus Magnus henkilönä ja hänen historiatietonsa." Olaus Magnus: Suomalaiset Pohjoisten kansojen historiassa I-II. Toim. Kai Linnilä. Tammi. 2002.

• "Sodan ja rauhan kaupunki 1605-1765." Oulupolis. Oulun kansainvälisyyden historia. Oulu 1999. 15 s. Myös englanniksi, saksaksi ja ranskaksi.

• "Urbanisation process in the inland areas of northern Fennoscandia: The rise of the town Rovaniemi." Stat, religion, etnisitet. Ra pport fra Skibotn-konferansen. Senter for samiske studier. Skriftserie nro 4. Tromsø 1997. 11 s.

• "Ankarat ajat 1630-luvulta isoonvihaan. Raivaajien rantamilla 1721 - 1870. Tukkimiesten ja kauppiaiden kairoilla 1870 - 1909." Kotatulilta savupirtin suojiin. Rovaniemen historia vuoteen 1721. Jokivarsien kasvatit ja junantuomat. Rovaniemen historia 1721 - 1990. Jyväskylä 1996-1997. 345 s.

• Anekauppaa ja asutustoimintaa - taustatekijät Olaus Magnuksen matkalle ylimpään Pohjolaan 1518 - 1519. Oulun yliopiston historian laitoksen eripainossarja N:o 271. Oulu 1991. 18 s.

Last updated: 23.1.2012