Opiskelu

Tavoitteenamme on tuottaa insinöörejä ja tohtoreita, joilla on vahva tietämys ilmiöstä ja teorioista liittyen  hydrologisiin prosesseihin, vesivaroihin, veden sekä aineiden liikkeisiin maaperässä ja vesistöissä, veden ja jäteveden käsittelyprosesseihin ja geotekniikkaan. Opinto- ohjelmassa pääpaino on  vesivarojen kestävän käytön suunnittelussa.

Suurin osa Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorion pitämistä diplomi-insinöörivaiheen kursseista järjestetään englanniksi, sillä opinnot ovat osana kansainälistä maisteriohjelmaa (BCBU-ohjelma).  Kurssityöt ja tentit opiskelijat voivat yleensä suorittaa joko englannin- tai suomenkielellä.

Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kurssikokonaisuuksia Luulajan teknillisessä yliopistossa, jossa  painopistealueet ovat geotekniikka ja patojen suunnittelu.

 

Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä järjestää seuraavat kurssit:

488012A            Ympäristölainsäädäntö

488051A            AutoCAD ja Matlab prosessi- ja ympäristötekniikan työkaluna

488102A            Hydrologiset prosessit

488104A            Industrial and Municipal Waste Management

488105A            Vesihuollon verkostot

488108S            Groundwater Engineering

488110S            Water and Wastewater Treatment

488113S            Basics of surface water quality modelling

488117S            Water Resources Management

488122S            Statistical Methods in Hydrology

488123S            River Engineering and Hydraulic Structures

488124S            Advanced Course in Hydrology

488133S            Environmental Impact Assessment

488132S            Cold Climate Engineering

488119A            Yhdyskuntasuunnittelun ja rakennuttamisen perusta

488127S            Field measurements, site investigations and geotechnical tests

488128S            Laboratory test in water resources engineering

460163S            Pohjarakenteet ja niiden suunnittelu

488111S            Georakenteiden laskentamenetelmät

488115A            Geomekaniikka

488121S            Yhdyskunnan geotekniikka

488131S            Geoympäristötekniikka

 

Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä osallistuus seuraavien kurssien järjestämiseen:

488010P            Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta II

477052A           Virtaustekniikka

 

Viimeksi päivitetty: 1.9.2016