University of Oulu, 2016

Tutkimus ja tutkimuspalvelut

Tutkimusryhmämme tarjoaa käytännön ratkaisuja ympäristöongelmiin sekä ympäristökuormituksen hallintaan, jotka liittyvät pinta-ja pohjavesiin, maankäyttöön, jätehuoltoon, vesihuoltoon sekä vesien ja jätevesien käsittelyyn. Näkökulmassa painottuu pohjoiset olosuhteet.

Lisätietoja tutkimusryhmämme ajankohtaisista toiminnoista on englanninkielisellä sivustollamme.

Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimuspalvelut tarjoavat käytännön ratkaisuja ympäristöongelmiin ja ympäristökuormituksen hallintaan, jotka liittyvät pinta- ja pohjavesiin, maankäyttöön, jätehuoltoon, vesihuoltoon sekä vesien ja jätevesien käsittelyyn.

 • Tutkimuslaboratorio vesien ja jätevesien tutkimiseen, maamateriaalien ja sivutuotteiden fysikaalisten ominaisuuksien ja ympäristökelpoisuuden selvittämiseen
 • Vesi- ja geotekniikan kenttämittauslaitteilla tehtävät in situ -mittaukset
 • Laskentamallit hydrologian, virtaustekniikan, pohjavesien ja geoteknisille ilmiöille

Kaikki palvelut ovat räätälöitävissä asiakastarpeen mukaisesti.

Tutkimukset tehdään joko julkaistuilla tai standardinmukaisilla menetelmillä, mutta akkreditoimattomassa ympäristössä.

Esitetyt hinnat ovat yrityshintoja (ALV 0 %).

Yhteyshenkilöt: Anna-Kaisa Ronkanen, Hannu Marttila, Pekka Rossi

Sähköposti: etunimi.sukunimi@oulu.fi

 

Palvelutuotteet ovat seuraavat:

Geotekniset ominaisuudet

 • Geotekniset perusominaisuudet
 • Rasialeikkauskoe
 • Proctor-koe
 • Routimiskäyttäytyminen

Vesi-isotooppien määrittäminen

Minipilot-testaus

Ympäristökelpoisuus

 • Haitta-aineiden liukeneminen
 • Vedenjohtavuus
 • Vedenpidätyskyky

Mallinnuspalvelut

Maastomittaukset

 • Vesi- ja maaperänäytteenotto ja maastomittaukset

 

 

  Viimeksi päivitetty: 28.10.2019