Kaivojen rakenteet ja juomaveden laatu kannattaa tarkistaa sulamisvesien aikaan

Kaivojen rakenteet ja juomaveden laatu kannattaa tarkistaa sulamisvesien aikaan

Linkki kirjoitukseen

Suomen, Norjan ja Islannin pohjavedenottamoiden ominaisuuksia ja niihin liittyviä mikrobiologisen saastumisen riskejä käsiteltiin Hydrogeology Journal -lehden artikkelissa. Oulun yliopiston, Asplan Viakin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Islannin yliopiston ja Sweco Norge AS:n yhdessä kirjoittamassa artikkelissa todetaan, että pohjavesi on tärkeä juomaveden lähde kaikissa Pohjoismaissa, erityisesti haja-asutusalueilla sekä pienissä ja keskisuurissa taajamissa. 

Kirjoittajien mukaan erityisesti resurssipulasta kärsivillä pienillä pohjavedenottamoilla todetaan melko yleisesti vedenlaatuun liittyviä ongelmia. Yli kolme neljäsosaa Pohjoismaissa todetuista vesiepidemioista on saanut alkunsa pieniltä pohjavedenottamoilta. Infektioiden syy on useimmiten jäteveden sekoittuminen juomaveteen. 

Overview of groundwater sources and water-supply systems, and associated microbial pollution, in Finland, Norway and Iceland. Hydrogeology Journal 
Bjørn Kløve, Hanne Margrethe Lund Kvitsand, Tarja Pitkänen, Maria J. Gunnarsdottir, Sylvi Gaut, Sigurdur M. Gardarsson, Pekka M. Rossi and Ilkka Miettinen.

 

Viimeksi päivitetty: 4.4.2017