Ympäristökelpoisuus

Haitta-aineiden liukeneminen

Palvelussa tutkitaan 1 kuukauden kolonnikokeessa haitta-aineiden liukenemista maanrakennuksessa käytettävästä materiaalista vesivirtauksella

Näyte on maaperänäyte tai teollisuuden sivutuote

Koe suoritetaan kolmena rinnakkaisena (yht. 9 kolonnia) ja vesinäytteenotto suoritetaan päivittäin ensimmäisen viikon aikana ja sen jälkeen viikoittain

Vesinäytteistä mitataan pH ja sähkönjohtavuus, ja lisäksi haitta-ainepitoisuudet tutkitaan asiakkaan valitsemassa laboratoriossa

Asiakas saa teknisen raportin ja asiantuntijalausunnon kolonnikokeen tuloksista

Palvelun hinta on 6500 € +laboratoriokustannukset haitta-aineanalyyseistä

Palvelun toimitusaika on 3 kk

Lisäpalvelut:

  • Näytteenotto asiakkaan puolesta
  • Vaarallisen jätteen hävitys (sivutuote tai saastunut maaperä)
  • Puristus-, painuma- ja lujuuskoe
  • Vedenpuhdistuskyky kolonnikokeena

 

Vedenjohtavuus

Palvelussa tutkitaan kolonniin pakatun materiaalin vedenjohtavuutta mittaamalla kolonniin lisätyn veden ulosvirtausta

Näyte on maaperänäyte (tai teollisuuden sivutuote erillisen tarjouksen mukaisesti), jota on tarkoitus käyttää maanrakentamisessa

Koe suoritetaan kahtena rinnakkaisena kolonnikokeena

Asiakas saa teknisen raportin

Palvelun hinta on 400 €

Palvelun toimitusaika on 2 kk

Lisäpalvelut:

  • Näytteenotto asiakkaan puolesta
  • Vaarallisen jätteen hävitys (sivutuote tai saastunut maaperä)
  • Hitaasti johtava tai häiriintymätön materiaali + 300 € / näyte

 

Vedenpidätyskyky

Palvelussa tutkitaan materiaalin vedenpidätyskykyä mittaamalla veden irtoamista vedellä kyllästetystä näytteestä paineastiassa

Näyte on maaperänäyte (tai teollisuuden sivutuote erillisen tarjouksen mukaisesti), jota on tarkoitus käyttää maanrakentamisessa

Paineastiakoe suoritetaan neljälle näytteelle kahtena rinnakkaisena seitsemässä eri paineessa

Asiakas saa teknisen raportin ja PF-käyrät

Palvelun hinta on 1000 €

Palvelun toimitusaika on 2 kk

Lisäpalvelut:

  • Näytteenotto asiakkaan puolesta
  • Vaarallisen jätteen hävitys (sivutuote tai saastunut maaperä)

Viimeksi päivitetty: 22.1.2019