Maantiede

Maantiede auttaa ymmärtämään luonnon ja yhteiskunnan tilaa, niiden muutosprosesseja ja keskinäisiä vuorovaikutussuhteita.

Oulun yliopiston maantieteellinen tutkimus on monipuolista ja kansainvälisesti arvostettua, keskittyen muun muassa aluemaantieteen tutkimukseen, kulttuurimaantieteeseen, kehitystutkimukseen, geoinformatiikkaan, geodiversiteettiin, kestävään kehitykseen, poliittiseen maantieteeseen ja matkailumaantieteeseen.

Maantieteen tutkinto-ohjelma tarjoaa monipuolista opetusta. Erikoistumisaloina ovat: Aluekehitys ja aluepolitiikka, Geoinformatiikka, Kulttuurimaantiede, Luonnonmaantiede ja Matkailumaantiede. Vuosittain maantieteeseen valitaan 35 uutta opiskelijaa.

Tervetuloa mukaan! Oulun Mantsa on maailman pohjoisin maantieteen yksikkö.Image

Julkaisut

Tutkimus

Maantieteen tutkimusryhmät keskittyvät oman erikoistumisalansa tutkimuskysymyksiin. Ryhmät tekevät runsaasti yhteistyötä ja järjestävät erikoitumisalansa tutkijakoulutusta yhteistyössä ja erikseen.

Väitökset