Seuran toiminta ja jäsenyys

Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura ry (PSMS) on ollut vuodesta 1963 lähtien olennainen osa pohjoissuomalaista maantieteellistä identiteettiä. Tavoitteidensa mukaisesti yhdistys pyrkii edistämään Pohjois-Suomen maantieteilijöiden välistä vuorovaikutusta, maantieteellisen tiedon leviämistä ja saavutettavuutta akateemisessa yhteisössä ja yhdistyksen jäsenten keskuudessa. Lisäksi yhdistys pyrkii lisäämään maantieteen ja maantieteellisen osaamisen tunnettuutta Pohjois-Suomessa sekä osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun tärkeistä ja ajankohtaisista maantieteellisistä teemoista.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä kokouksia, erilaisia keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia, retkiä ja ekskursioita, sekä harjoittamalla julkaisutoimintaa. Lisäksi yhdistys voi jakaa apurahoja ja stipendejä. Seura järjestää tapahtumia ja toimii yhteistyössä myös muiden tieteellisten seurojen kanssa. PSMS on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen.

PSMS:n johtokunnassa on perinteisesti toiminut maantieteen laitoksen henkilökuntaa, opiskelijajäseniä ja laitoksen ulkopuolella työskenteleviä maantieteilijöitä. Virkeä ja aktiivinen jäsenkunta on seuran toiminnan ydin. Pohjois-Suomen maantieteelliseen seuraan kuuluu noin 70 jäsentä.

Seuran säännöt löytyvät täältä.

Jäseneksi

Seuran jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy Seuran säännöt ja jolla on tutkinto maantieteestä tai jonka koulutus/muu toiminta liittyy maantieteeseen. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa kannattajajäsenyydellä.

Vuonna 2020 jäsenmaksu on 18 € ja 8 € opiskelijoilta. Jäsenmaksun suorittaneille lähetetään jäsenkirje kaksi kertaa vuodessa ja Nordia Yearbook vuosittain. Jäsenyys oikeuttaa osallistumaan Seuran järjestämiin tapahtumiin sekä 20 % alennukseen seuran julkaisuista.

Seuran virallinen tiedotuskanava on sähköposti. Seuran toiminnasta tiedotetaan myös seuran internetsivuilla, Twitterissä (#psmsry) ja Facebook-sivulla.

Rekisteröitymisen Seuran jäseneksi voi tehdä maksamalla jäsenmaksun sen tilille Nordea 110730-630115 (viitenumero 6211) ja ilmoittamalla täydellisen nimensä, kotipaikkansa sekä posti- ja sähköpostiosoitteensa seuran notaarille (psms.notaari@oulu.fi). Jos edellä mainituissa tiedoissa tapahtuu muutoksia, tulee jäsenen ilmoittaa uudet tietonsa notaarille. Notaari neuvoo jäsenasioissa.

Seura ylläpitää yhdistyslain (503/1989 § 11) mukaista jäsenrekisteriä. Jäsenrekisterin henkilötietolain (523/1999 § 10) mukainen rekisteriseloste löytyy täältä.

 

Johtokunta

Seuran johtokunnan kokoonpano vuonna 2020:

Puheenjohtaja
FT Janne Alahuhta (janne.alahuhta@oulu.fi)

Varapuheenjohtaja
FM Mari Partanen (mari.partanen@oulu.fi)

Sihteeri
FM Ville Kellokumpu (ville.kellokumpu@oulu.fi)

Taloudenhoitaja
FM, YM Aapo Lunden (aapo.lunden@oulu.fi)

Notaari
FM Eerika Virranmäki (eerika.virranmaki@oulu.fi, psms.notaari@oulu.fi)

Vastaava toimittaja
FM Olli Karjalainen (olli.karjalainen@oulu.fi)

Jäsenet
FM Maija Toivanen (maija.toivanen@oulu.fi) (tiedotus)
LuK Janne Kirjavainen (janne.kirjavainen@student.oulu.fi) (Atlas ry:n edustaja)