Julkaisutoiminta

Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura julkaisee kahta tieteellistä open access sarjaa: Nordia Geographical Publications ja Nordia Tiedonantoja. Sarjat ovat myös Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikön julkaisusarjoja. Lähetämme niitä 20 kotimaiseen ja 33 ulkomaiseen vaihtokohteeseen. Siirryimme vuonna 2014 kokonaan open access -julkaisemiseen.

Nordia Geographical Publications

Nordia Geographical Publications (NGP) on tarkoitettu akateemisille jatko- tai muille tutkimuksille. Sarjassa julkaistaan myös Seuran vuosikirja, NGP Yearbook, joka toimii Seuran jäsenlehtenä. NGP-yearbookissa julkaistavat artikkelit vertaisavioidaan kaksoissokkomenettelyllä. Tieteellisten seurain valtuuskunta on myöntänyt NGP-sarjalle vertaisarviointitunnuksen, joka on otettu käyttöön NGP-sarjassa vuodesta 2016 lähtien. Samalla NGP-sarjassa on sitouduttu noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja. Tieteellisten seurain valtuuskunta on noteerannut Nordia Geographical Publications -sarjan Julkaisufoorumi-luokituksessa tasolle 1. Ennen vuotta 1995 sarjaa julkaistiin Nordia Publications -nimellä. Uudistuksen jälkeisistä julkaisuista on kustakin yksityiskohtaisemmat kuvaukset ja bibliografiset tiedot.

Nordia Tiedonantoja

Nordia Tiedonantoja -sarjassa julkaistaan maantieteen tutkimusyksikössä tehtyjä tai muuten Pohjois-Suomen oloja tarkastelevia selvityksiä ja raportteja. Vuonna 1995 Nordia Tiedonantoja A- ja B-sarjat yhdistettiin yhdeksi kokonaisuudeksi.

Tiedonantoja-sarjan arkistointi ja julkaiseminen on kehitystyön alla kotisivujen siirrosta johtuen. Pahoittelemme tilapäistä ongelmaa sarjan saatavuudessa! (23.4.2020)

 

Lisätietoja Seuran notaarilta (psms.notaari@oulu.fi) ja vastaavalta toimittajalta (olli.karjalainen@oulu.fi).