Ekosysteemipalveluiden, biodiversiteetin ja ihmisten terveyden alueellinen vaihtelu

Ekosysteemipalvelut, eli hyödyt, joita ihmiskunta saa ekosysteemeistä, ovat herättäneet viime vuosien aikana yhä laajempaa kiinnostusta. Tietoisuus biodiversiteetin häviämisen kielteisistä vaikutuksista ihmisten hyvinvoinnille on kasvanut erityisesti Millenium Ecosystem Assessment ja The Economics of Ecosystems and Biodiversity study –arviointien jälkeen. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että biodiversiteetti ja ekosysteemipalvelut ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa ja että biodiversiteetti tukee ekosysteemipalveluita.

Vaikka ekosysteemipaleveluita on tutkittu jo laajasti, lisätutkimusta kaivataan erityisesti ekosysteemipalveluista (tai antipalveluita, kuten punkit ja niiden levinneisyys) tuottavien alueiden ja bio- tai geodiversiteetiltään runsaiden alueiden spatiaalisen yhteyden selvittämiseksi etenkin pohjoisilla alueilla.

Negatiiviset muutokset ilmastossa ja ekosysteemeissä ovat yksi kuluvan vuosisadan suurimmista globaaleista uhista terveydellemme. Globaali ilmastonmuutos ja siihen liittyvät tekijät kuten ilmansaasteet, allergisoivan siitepölyn leviäminen ja maankäytön muutos uhkaavat ihmisten terveyttä monin eri tavoin. Tutkimusryhmämme osallistuu tutkimusohjelmaan, jossa käytetään poikkitieteellisiä menetelmiä sen selvittämiseksi, millaisia vaikutuksia terveydelle globaalilla muutoksella on. Terveysteeman lisäksi tutkimusryhmämme keskittyy ekosysteemipalveluiden ihmistoimintaa ja –terveyttä tuottavien toimintojen tutkimukseen sekä selvittämään ekosysteemipalveluiden saavutettavuutta.

Tutkijat
13.4.2018 Researcher

Jan Hjort

14.5.2018 Researcher

Janne Alahuhta

19.2.2019 Researcher

Terhi Ala-Hulkko

20.3.2019 Researcher

Marja Lindholm

1.2.2019 Researcher

Ossi Kotavaara

11.2.2019 Researcher

Helena Tukiainen

Tärkeimmät tavoitteet

 • Tutkia, kuinka biodiversiteetti, geodiversiteetti ja ekosysteemipalvelut vaihtelevat alueelliselta levinneisyydeltään Suomessa eri mittakaavoissa
 • Tarkastella asutuksen ja ekosysteemipalveluiden maantieteellisiä suhteita
 • Kehittää menetelmiä, joilla voidaan kartoittaa terveyteen liittyviä ekosysteemipalveluita ja ennustaa allergisoivan siitepölyn ja erityisesti urbaanien alueiden ilmansaasteiden levinneisyyttä eri mittakaavoissa

Yhteistyökumppanit

 • Professori Jouni Jaakkola, Center for Environmental and Respiratory Research, CERH, Oulun Yliopisto
 • Professori Jaakko Kukkonen, Ilmatieteen laitos, Helsinki
 • Associate Professor Richard Field, School of Geography, University of Nottingham, UK
 • Dr., Lecturer Joseph J. Bailey, York St John University, UK

Käynnissä olevat projektit

 • Global geographic accessibility to food resources: Exploring spatial mismatch between food production, consumption and transport system by using big and open source data (funding from Kone Foundation).
 • Introducing accessibility analysis in mapping ecosystem services (funding from Alfred Kordelin Foundation)

Päättyneet projektit

Julkaisut

 • Meriö, L.J., Ala-aho, P., Linjama, J., Hjort, J., Kløve, B. & H. Marttila (In press). Snow to precipitation ratio controls catchment storage and summer flows in boreal headwater catchments. Water Resources Research. DOI:10.1029/2018WR023031
 • Ala-Hulkko, T., Kotavaara, O., Alahuhta, J. & J. Hjort (2019). Mapping supply and demand of a provisioning ecosystem service across Europe. Ecological Indicators 103, 520-529.
 • Perez Rocha, M.P., Bini, L.M., Domisch, S., Tolonen, K.E., Jyrkankallio-Mikkola, J., Soininen, J., Hjort, J. & J. Heino (2018). Local environment and space drive multiple facets of stream macroinvertebrate beta diversity, while climate and catchment features are less important. Journal of Biogeography 45, 2744–2754.
 • Alahuhta, J., Ala-Hulkko, T., Tukiainen, H., Purola, L., Akujärvi, A., Lampinen, R. & J. Hjort (2018). The role of geodiversity in providing ecosystem services at broad scales. Ecological Indicators 91, 47–56.
 • Hugg, T.T., Hjort, J., Antikainen, H., Rusanen J., Tuokila, M., Korkonen, S., Weckström, J, Jaakkola, M.S. & J.J.K. Jaakkola (2017). Urbanity as a determinant of exposure to grass pollen in Helsinki Metropolitan area, Finland. PlosONE 12, e0186348.
 • Varanka, S. & J. Hjort (2017). Spatio-temporal aspects of the environmental factors affecting water quality in boreal rivers. Environmental Earth Sciences 76, 21.
 • Vilmi, A., Alahuhta, J., Hjort, J., Kärnä, O.-M., Leinonen, K., Perez Rocha, M., Tolonen, K.E., Tolonen, K.T. & J. Heino (2017). Geography of global change and species richness in the North. Environmental Reviews 25, 184–192.
 • Alahuhta, J., Kosten, S., Akasaka, M., Auderset, D., Azzella, M., Bolpagni, R., Bove, C., Chambers, P., Chappuis, E., Ilg, C., Clayton, J., De Winton, M., Ecke, F., Gacia, E., Gecheva, G., Grillas, P., Hauxwell, J., Hellsten, S., Hjort, J., Hoyer, M., Kolada, A., Kuoppala, M., Lauridsen, T., Li, E.-H., Lukács, B., Mjelde, M., Mikulyuk, A., Mormul, R., Nishihoro, J., Oertli, B., Rhazi, L., Rhazi, M., Sass, L., Schranz, C., Søndergaard, M., Yamanouchi, T., Yu, Q., Wang, H., Willby, N., Zhang, X.-K. & J. Heino (2017). Global variation in the beta diversity of lake macrophytes is driven by environmental heterogeneity rather than latitude. Journal of Biogeography 44, 1758–1769.
 • Tukiainen, H., Alahuhta, J., Ala-Hulkko, T., Field, R., Lampinen, R. & J. Hjort (2017). Spatial relationship between biodiversity and geodiversity across a gradient of land use intensity in high-latitude landscapes. Landscape Ecology 32, 1049–1063.
 • Tukiainen, H., Bailey, J.J., Kangas, K., Field, R. & J. Hjort (2017). Combining geodiversity with climate and topography to account for threatened species richness. Conservation Biology 31, 364–375.
 • Hjort, J., Hugg, T.T., Antikainen, H., Rusanen, J., Sofiev, M., Kukkonen, J., Jaakkola, M.S. & J.J.K. Jaakkola (2016). Fine-scale exposure to allergenic pollen in the urban environment: evaluation of land use regression approach. Environmental Health Perspectives 124, 619–626.
 • Ala-Hulkko, T., Kotavaara, O., Alahuhta, J., Helle, P. & J. Hjort (2016). Introducing accessibility analysis in mapping cultural ecosystem services. Ecological Indicators 66, 416–427.
 • Hjort, J., Suomi, J. & J. Käyhkö (2016). Extreme urban-rural temperatures in the coastal city of Turku, Finland: Quantification and visualization based on a generalized additive model. Science of the Total Environment 569–570, 507–517.
 • Varanka, S., Hjort, J. & M. Luoto (2015). Geomorphological factors predict water quality in boreal rivers. Earth Surface Processes and Landforms 40, 1989–1999.
 • Kuusisto-Hjort, P. & J. Hjort (2013). Land use impacts on trace metal concentrations of suburban stream sediments in the Helsinki region, Finland. Science of the Total Environment 456–457, 222–230.
 • Suomi, J., Hjort, J. & J. Käyhkö (2012). Effects of scale on modelling the urban heat island in Turku, SW Finland. Climate Research 55, 105–118.
 • Hjort, J., Suomi, J. & J. Käyhkö (2011). Spatial prediction of urban-rural temperatures using statistical methods. Theoretical and Applied Climatology 106,139–152.