Geoinformatiikka

Geoinformatiikan tutkimusryhmän keskeisinä tutkimuskohteina ovat terveysmaantieteeseen (Geography of health and well-being) liittyvät kysymykset sekä paikkatietoperusteinen saavutettavuusanalytiikka. Geoinformatiikan tutkimushankkeet pohjautuvat palveluverkon ja palveluyksiköiden sijainnin ja kapasiteetin optimointiin. Menetelmällisesti työ perustuu liikenneverkkoperusteiseen saavutettavuuden mittaamiseen ja optimointiin, geo-spatiaaliseen mallintamiseen sekä optimointialgoritmien kehittämiseen. Geoinformatiikan tutkimusteemat kytkeytyvät myös aluerakenteen muutokseen, vähähiilisyyteen, kestävään kehitykseen ja tehokkaaseen luonnonvarojen hyödyntämiseen.

Geoinformatiikan alan perustutkimuksella tuetaan terveys- ja sosiaalihuollon järjestelmän, palveluiden saavutettavuuden sekä kustannusten ja kustannustehokkuuden kehittämistä. Terveyden tutkimuksessa keskitytään väestöryhmien koetun ja mitatun hyvinvoinnin alueellisten erojen tarkasteluun. Keskeisenä painoalueena ovat myös palvelusaavutettavuuden mittaaminen, optimointi sekä kysynnän ja tarjonnan tasapainon tarkastelu. Sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalvelujen osalta painopisteenä ovat henkilökuljetusten ja materiaalilogistiikan optimointi.

Lisätietoja geoinformatiikan tutkimusryhmän kärkihankkeista kansainvälisillä sivuillamme.

Tutkijat
7.8.2019 Researcher

Harri Antikainen

1.2.2019 Researcher

Ossi Kotavaara

2.5.2019 Researcher

Tiina Lankila

29.4.2019 Researcher

Tiina Huotari