Global geographic accessibility to food resources (GlobalFood)

Projektin kuvaus

Vaikka ruoan tuotanto on maailman suurin ja tuottoisin teollisuudenala, on maailmassa yhä alueita, jotka kärsivät aliravitsemuksesta. Tulevaisuudessa ilmastonmuutos, väestönkasvu ja erilaiset konfliktit todennäköisesti lisäävät nykyistä ongelmaa. Nykyisen viljelyalan tulisi tulevaisuudessa ruokkia suurempi ihmismäärä muuttuvissa olosuhteissa, mikä luo paineita viljelykäytäntöjen kehittämiseen ja reilujen markkinoiden kehittämiseen. Ruoan tuotanto ja kysyntä sijaitsevat maantieteellisesti usein eri alueilla, jolloin toimivien liikennejärjestelmien merkitys korostuu entisestään. Tässä projektissa tutkimme ruoan kysynnän ja tarjonnan tasapainoa liikenneverkkoon pohjautuvan analyysin avulla. Tavoitteenamme on selvittää, miten hyvin ruuan tuotanto kykenee tyydyttämään kysynnän maailmanlaajuisesti ja toisaalta, miten erilaiset ruoan tuotantoon ja liikenneverkkoon kohdistuvat shokit vaikuttavat tähän tasapainoon.

 

Julkaisut

Ala-Hulkko, T., Kotavaara, O., Alahuhta, J. & J. Hjort (2019). Mapping supply and demand of a provisioning ecosystem service across Europe. Ecological Indicators 103: 520-529.

Katso tiedote julkaisun tuloksista.

Esitykset

Towards accessibility perspectives in the global food question. GI_Forum 2019. THE Spatial view (Symposium and exhibit, Geographic Information Science) July 2 – 5, 2019 in Salzburg, Austria - Terhi Ala-Hulkko and Ossi Kotavaara

Ekosysteemipalveluiden kartoittaminen Euroopassa: esimerkkinä ruuan tuotanto ja kysyntä. Pohjois-Suomen paikkatietoiltapäivä. (Northern Finland Geoinformatics Afternoon) 25. Apr. 2018, Oulu - Terhi Ala-Hulkko

Analysing European food supply and demand balance in the context of transport accessibility (Research in progress). NECTAR Joint Cluster 1 and Cluster 6 International WorkshopTransport Infrastructures for better Accessibility, Equity and Territorial Cohesion. 20.-21. Oct. 2016, Warsaw, Poland. - Ossi Kotavaara

 

Organisaatiot

Maantieteen tutkimusyksikkö ja Alueellinen erinomaisuus (Regional Excellence, REx) Kerttu Saalasti Instituutti, Oulun yliopisto

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Tutkimusryhmä

Ossi Kotavaara

Research Director in Regional Excellence
Terhi Ala-Hulkko

Terhi Ala-Hulkko

Postdoctoral researcher
Maija Toivanen

Maija Toivanen

Väitöskirjatutkija