Maantiede

Maantiede auttaa ymmärtämään luonnon ja yhteiskunnan tilaa, niiden muutosprosesseja ja keskinäisiä vuorovaikutussuhteita. Oulun yliopiston maantieteellinen tutkimus on monipuolista ja kansainvälisesti arvostettua, keskittyen muun muassa aluemaantieteen tutkimukseen, kulttuurimaantieteeseen, kehitystutkimukseen, geoinformatiikkaan, geodiversiteettiin, kestävään kehitykseen, poliittiseen maantieteeseen ja matkailumaantieteeseen. Maantieteen tutkimusyksikkö koordinoi Oulun, Tampereen ja Helsingin yliopistojen yhteistä Suomen Akatemian RELATE –huippuyksikköä.

Maantieteen tutkinto-ohjelma tarjoaa monipuolista opetusta. Erikoistumisaloina ovat: Aluekehitys ja aluepolitiikka, Geoinformatiikka, Kulttuurimaantiede, Luonnonmaantiede ja Matkailumaantiede. Vuosittain maantieteeseen valitaan 35 uutta opiskelijaa.

Tervetuloa mukaan! Oulun Mantsa on maailman pohjoisin maantieteen yksikkö.

Maantieteen tutkimusyksikkö koordinoi  RELATE - Centre of Excellence

Maantieteen tutkijaryhmät keskittyvät oman erikoistumisalansa tutkimuskysymyksiin. Ryhmät tekevät runsaasti yhteistyötä ja järjestävät erikoitumisalansa tutkijakoulutusta yhteistyössä ja erikseen.