RDHum 2019

Research Data and Humanities – RDHum 2019

Oulun yliopisto, 14.16.8.2019

Humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä käytetään yhä enemmän digitaalisia aineistoja ja teknologiaa. Digitaalisten ihmistieteiden tutkijat kokoavat, hallinnoivat ja jakavat keskenään yhä kasvavia aineistoja. He tarvitsevat tutkimuksessaan myös monenlaisia menetelmiä ja työkaluja. Research Data and Humanities (RDHum) -konferenssin tarkoituksena on kerätä tutkijat yhteen näiden teemojen äärelle. Tutkijoiden lisäksi tapahtuma on suunnattu opettajille, perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille sekä muille asiasta kiinnostuneille.

RDHum-konferenssin järjestävät yhdessä Oulun ja Jyväskylän yliopistot sekä FIN-CLARIN ja Kielipankki. Tapahtuma on ensimmäinen konferenssisarjassa, joka kokoontuu joka toinen vuosi jossakin FIN-CLARIN-konsortioon kuuluvassa yliopistossa. Ensimmäisen tilaisuuden tapahtumapaikaksi on valittu Oulu, jossa 50 vuotta sitten koottiin siihen aikaan erittäin laaja kielitieteellinen sähköinen tutkimusaineisto, Oulun korpus. Konferenssin työkielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Pääpuhujat

Tiedustelut sähköpostitse osoitteeseen RDHum2019 [ÄT] oulu.fi, puhelimitse konferenssisihteeri Eveliina Mäntylän numeroon +358 50 477 9167.

University of Oulu, August 14-16, 2019

Digital resources and technology are used more and more within the humanities and the social sciences. Researchers in digital humanities gather, administer and share rapidly accumulating digital resources. They also need various research methods and tools in working with these resources. The conference Research Data and Humanities (RDHum) seeks to gather researchers around these themes. In addition to researchers, we invite teachers, graduate and postgraduate students as well as other interested parties to participate and to contribute.

RDHum 2019 is jointly organised by the University of Oulu and the University of Jyväskylä, in collaboration with FIN-CLARIN and Kielipankki, The Language Bank of Finland. The event is the first in the series of conferences taking place every other year in one of the universities within the FIN-CLARIN Consortium. The first RDHum Conference is hosted by the University of Oulu where the Oulu Corpus, a comprehensive digital research resource at the time, was collected and compiled 50 years ago. The working languages in the conference are Finnish, Swedish and English.

Plenary speakers

For more information, please send an inquiry to RDHum2019 [AT] oulu.fi, or call conference secretary Eveliina Mäntylä (+358 50 477 9167).

Viimeksi päivitetty: 8.8.2019