Kielikontaktit-kurssi

Maanantai, maaliskuu 20, 2017 - Torstai, maaliskuu 23, 2017

Tervetuloa kuuntelemaan vierailuluentoja kielikontakteista! Ilmoittaudu Weboodissa koko kurssille tai tule muuten vain kuuntelemaan.

Kielikontaktit -kurssin vetäjänä toimii Tallinnan yliopiston professori Anna Verschik, joka on kansainvälisesti tunnettu sosiolingvisti ja koodinvaihdon tutkija.  Kurssilla käydään läpi kielikontaktien ja monikielisen kielenkäytön tutkimuksen historiaa ja periaatteita. Se on suunnattu kaikille kielikontakteista kiinnostuneille, erityisesti kielten pääaineopiskelijoille.

Kurssin voi suorittaa joko 3 op:n tai 5 op:n laajuisena. (Huom.! 3 op:n suorittajan on itse huolehdittava siitä, että suoritus sopii hänen tutkintorakenteeseensa.) Kurssin luennoilla on läsnäolopakko, mutta poissaoloja voi korvata seuraamalla Oulun yliopistossa tiistaina 21.3. järjestettävän monikielisyyskonferenssin esitelmiä.

Luennot ja niiden aiheet

ma 20.3. klo 14–16 salissa HU106: Mitä ovat kielikontaktit? Missä niitä esiintyy ja millaisia ne voivat olla?
ma 20.3. klo 16–18 salissa HU206: Kielikontaktien tutkimus: historiallis-vertaileva kielitiede, aikaisempia kaksikielisyyteen liittyviä käsityksiä, sosiolingvistiikan ja modernin kontaktilingvistiikan synty.
ke 22.3. klo 8–10 salissa HU111: Sosiolingvististen ja rakenteellisten tekijöiden vaikutus. Millaisia kielikontaktien seuraukset voivat olla? Kysymys lainattavuudesta. Rajoitukset. Yksikielinen ajattelutapa (monolingual bias).
ke 22.3. klo 14-16 salissa SÄ105: Venäjän kieli ja entisen Neuvostoliiton kielialue. Venäjän kieli Virossa: neuvostoimperiumista normalisoitumiseen.
to 23.3. klo 10-12 salissa TA105: Katsaus viron kielen kontakteihin. Nykytilanne: kielikontaktit internetissä. Englannin ja suomen asema Virossa.
to 23.3. klo 12-14 salissa SÄ118: Seminaari: opiskelijat esittelevät aiheeseen liittyvät (hypoteettiset) tutkimussuunnitelmansa.

Suoritustavat

3 op = luennot (12 t) + kirjallisuutta (n. 100-150 s) + seminaariesitelmä (10 min) tai essee (n. 10 s)
5 op = luennot (12 t) + kirjallisuutta (n. 100-150 s) + seminaariesitelmä (10 min) tai essee (n. 10 s) + monikielisen tutkimusaineiston kerääminen ja käsittely

Kurssi järjestetään vain kerran, keväällä 2017. Sen voi sisällyttää esimerkiksi suomen kielen valinnaisiin opintoihin tai yleisen kielitieteen Muu erikoisala -opintoihin.

Lisätietoja: Mai Frick, maria.frick@oulu.fi

Lisää kalenteriin

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 9.3.2017