Tutkimus

Tutkimme sosiaalisen toiminnan ja vuorovaikutuksen kompleksisuutta eri näkökulmista. Kiinnostuksemme kohteena on erityisesti se, miten sosiaaliseen toimintaan osallistuvat – taitavasti toimien – hallitsevat ja koordinoivat kompleksisuutta, mukautuvat siihen ja osoittavat orientaationsa muille osallistujille. Lisäksi laajennamme kompleksisuuden käsitettä siten, että se kattaa osallistujien henkilöhistoriat eikä keskity pelkästään vuorovaikutukseen nykyhetkessä.

Tutkimuskysymyksiämme ovat:

  1. Mikä tekee vuorovaikutuksesta ja sosiaalisesta toiminnasta kompleksista?
  2. Mistä syntyy taitava toiminta ja osallistujuus erilaisissa vuorovaikutustilanteissa?
  3. Miten osallistujat järjestävät toimintaansa erilaisissa multimodaalisissa ympäristöissä ja sosiaalisissa tilanteissa?
  4. Miten osallistuminen muuttuu ja kehittyy ajan mittaan?
  5. Miten taitavaa toimintaa voidaan tukea erilaisissa kompleksisissa tilanteissa?

Tarkastelumme lähtökohtana toimivat esimerkiksi vuorovaikutuksen ja sosiaalisen toiminnan muutokset sekä erilaiset siirtymä- ja taitekohdat. Monet tutkimuksemme ja hankkeemme keskittyvät oppimiseen, opettamiseen ja ohjaukseen sosiaalisissa tilanteissa tai työkäytänteisiin, ammatillisuuteen ja ammatilliseen kasvuun. Tarkastelemme myös osallistujien tapoja tehdä yhteistyötä, rakentaa yhteisöllisyyttä ja ylläpitää solidaarisuutta monenlaisissa yhteisöissä ja ympäristöissä.

Lisätietoja käynnissä olevista projekteistamme löydät oheisten linkkien kautta:

iTask: Linguistic and embodied features of interactional multitasking (rahoitttaja: Suomen Akatemia)

HANS - Human activity in natural settings (rahoittaja: Suomen Akatemia)

The Break Project - Interactional organisation of break-taking activities and social support in a changing workplace environment (rahoittaja: Eudaimonia)

Viimeksi päivitetty: 7.5.2018