COACT-tutkimusyhteisö

COACT-tutkimusyhteisö toimii Oulun yliopistossa, ja me tutkimme sosiaalisen toiminnan ja vuorovaikutuksen kompleksisuutta eri näkökulmista. Kiinnostuksemme kohteena on erityisesti se, miten sosiaaliseen toimintaan osallistuvat – taitavasti toimien – hallitsevat ja koordinoivat kompleksisuutta, mukautuvat siihen ja osoittavat orientaationsa muille osallistujille. Lisäksi laajennamme kompleksisuuden käsitettä siten, että se kattaa osallistujien henkilöhistoriat eikä keskity pelkästään vuorovaikutukseen nykyhetkessä.

Yhteisön sivusto ja uutiset englanniksi.